rječnik > Srpski

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Kviz
Nauči
1 Dobar dan Dobar dan
dobar dan
2 Samo ujutro Dobro jutro
dobro youtro
3 Dobra večer Dobro veče
dobro vetche
4 Doviđenja Doviđenja
dovidyegna
5 Vidimo se Vidimo se
Vidimo sé
6 Da Da
da
7 Ne Ne
ne
8 Oprostite! Molim vas
molim vas
9 Hvala Hvala
hvala
10 Puno hvala! Hvala puno!
hvala pouno
11 Književni izraz Hvala lepo!
hvala lepo
12 Hvala na pomoći Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
13 Nema na čemu Nema na čemu
nema na tchemou
14 Razgovorni izraz Molim!
molim
15 U redu U redu
ou redou
16 Koliko košta? Koliko košta?
koliko kochta
17 Književni izraz Pošto je?
pochto ye
18 Oprostite Izvinite
izvinite
19 Drugi oblik Oprostite
oprostite
20 Ne razumijem Ne razumem
né razoumem
21 Razumio sam Razumeo sam
razoumeo sam
22 Kada govori žena Razumela sam
razoumela sam
23 Ne znam Ne znam
né znam
24 Zabranjeno Zabranjeno
zabragneno
25 Molim Vas, gdje je klozet? Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
26 Razgovorni izraz Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
27 Sretna Nova godina Srećna Nova godina
sretchna nova godina
28 Sretan rođendan Srećan rođendan
sretchan rodyendan
29 Sretni praznici! Srećni praznici!
sretchni praznitsi
30 Čestitam! Čestitam!
tchestitam2 - Razgovor

Razgovor
Kviz
Nauči
1 Bok. Kako si? Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
2 Književni izraz Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
3 Bok. Hvala, dobro. Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
4 Govoriš li srpski? Govoriš li srpski?
govorich li srpski
5 Ne, ne govorim srpski Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
6 Samo malo Samo malo
samo malo
7 Odakle dolaziš? Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
8 Književni izraz Odakle dolazite?
odaklé dolazite
9 Koje si nacionalnosti? Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
10 Varijanta Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
11 Ja sam Hrvat Ja sam Hrvat
ja sam hrvat
12 Ti živiš ovdje? Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
13 Da, živim ovdje Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
14 Zovem se Sara, a ti? Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
15 Julien Julien
youlien
16 Što radiš tu? Šta radiš tu?
chta radich tou
17 Književni izraz Šta radite tu?
chta radité tou
18 Na odmoru sam Na odmoru sam
na odmorou sam
19 Na odmoru smo Na odmoru smo
na odmorou smo
20 Na poslovnom sam putovanju Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
21 Radim ovdje Radim ovde
radim ovde
22 Radimo ovdje Radimo ovde
radimo ovde
23 Gdje se može nešto dobro pojesti? Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
24 Ima li muzeja u blizini? Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
25 Gdje se mogu uključiti na Internet? Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet3 - Učenje

Učenje
Kviz
Nauči
1 Želiš li naučiti par riječi? Da li želiš da naučiš nekoliko reči?
Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
2 Da, naravno! Da, naravno!
da, naravno
3 Što je to? Šta je to?
chta yé to
4 To je stol To je sto
to yé sto
5 Stol. Razumiješ? Sto. Razumeš?
sto. razoumech
6 Ne razumijem Ne razumem
né razoumem
7 Možeš li, molim te, ponoviti? Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
9 Možeš li to napisati, molim te? Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
10 Razumio sam Razumeo sam
razoumeo sam4 - Boje

Boje
Kviz
Nauči
1 Sviđa mi se boja stola Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
2 To je crveno To je crveno
to yé tsrvéno
3 Plavo Plavo
plavo
4 Žuto Žuto
jouto
5 Bijelo Belo
bélo
6 Crno Crno
tsrno
7 Zeleno Zeleno
zeleno
8 Narančasto Narandžasto
narandjasto
9 Ljubičasto Ljubičasto
lyoubitchasto
10 Sivo Sivo
sivo5 - Brojevi

Brojevi
Kviz
Nauči
1 Nula Nula
noula
2 Jedan Jedan
yedan
3 Dva Dva
dva
4 Tri Tri
tri
5 Četiri Četiri
tchètiri
6 Pet Pet
pet
7 Šest Šest
chèstt
8 Sedam Sedam
sedamm
9 Osam Osam
osamm
10 Devet Devet
devet
11 Deset Deset
deset
12 Jedanaest Jedanaest
yèdanaèsstt
13 Dvanaest Dvanaest
dvanaèsstt
14 Trinaest Trinaest
trinaèsstt
15 Četrnaest Četrnaest
tchètrnaèsstt
16 Petnaest Petnaest
pètnaèsstt
17 Šesnaest Šesnaest
chèssnaèsstt
18 Sedamnaest Sedamnaest
sèdammnaèsstt
19 Osamnaest Osamnaest
ossammnaèsstt
20 Devetnaest Devetnaest
dèvètnaèsstt
21 Dvadeset Dvadeset
Dvadèssètt
22 Dvadeset jedan Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
23 Dvadeset dva Dvadeset dva
dvadèssètt dva
24 Dvadeset tri Dvadeset tri
dvadèssètt tri
25 Dvadeset četiri Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
26 Dvadeset pet Dvadeset pet
dvadèssètt pet
27 Dvadeset šest Dvadeset šest
dvadèssètt chest
28 Dvadeset sedam Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
29 Dvadeset osam Dvadeset osam
dvadèssètt osam
30 Dvadeset devet Dvadeset devet
dvadèssètt devet
31 Trideset Trideset
tridèssètt
32 Trideset jedan Trideset jedan
tridèssètt yedan
33 Trideset dva Trideset dva
tridèssètt dva
34 Trideset tri Trideset tri
tridèssètt tri
35 Trideset četiri Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
36 Trideset pet Trideset pet
tridèssètt pet
37 Trideset šest Trideset šest
tridèssètt chèstt
38 Četrdeset Četrdeset
tchetrdèssètt
39 Pedeset Pedeset
pèdèssètt
40 Šezdeset Šezdeset
chezdèssètt
41 Sedamdeset Sedamdeset
sèdammdèssètt
42 Osamdeset Osamdeset
ossamdèssètt
43 Devedeset Devedeset
dèvèdèssètt
44 Sto Sto
sto
45 Sto pet Sto pet
sto pet
46 Dvjesto Dvesta
dvèsta
47 Tristo Trista
trista
48 Četiristo Četiristo
tchètiristo
49 Tisuća Hiljada
hilyada
50 Tisuću petsto Hiljadu petsto
hilyadou petsto
51 Dvije tisuće Dve hiljade
dvé hilyade
52 Deset tisuća Deset hiljada
deset hilyada6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Kviz
Nauči
1 Kad si stigao? Kad si stigao?
kad si stigao
2 Kada se obraćamo ženi Kad si stigla?
kad si stigla
3 Danas Danas
danas
4 Jučer Juče
youtche
5 Prije dva dana Pre dva dana
pré dva dana
6 Drugi oblik Ima dva dana
ima dva dana
7 Koliko ostaješ? Koliko ostaješ?
koliko ostayech
8 Odlazim sutra Odlazim sutra
odlazim soutra
9 Odlazim prekosutra Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
10 Odlazim za tri dana Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
11 Ponedjeljak Ponedeljak
ponedelyak
12 Utorak Utorak
outorak
13 Srijeda Sreda
sreda
14 Četvrtak Četvrtak
tchetvrtak
15 Petak Petak
petak
16 Subota Subota
soubota
17 Nedjelja Nedelja
nedelya
18 Siječanj Januar
yanouar
19 Veljača Februar
febrouar
20 Ožujak Mart
mart
21 Travanj April
april
22 Svibanj Maj
may
23 Lipanj Juni
youni
24 Srpanj Juli
youli
25 Kolovoz Avgust
avgoust
26 Rujan Septembar
septembar
27 Listopad Oktobar
oktobar
28 Studeni Novembar
novembar
29 Prosinac Decembar
detsembar
30 U koliko sati odlaziš? U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
31 Književni izraz U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
32 Ujutro, u osam sati Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
33 Ujutro, u osam i petnaest Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
34 Ujutro, u pola devet Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
35 Ujutro, u osam i četrdeset pet Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
36 Navečer, u šest sati Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
37 Kasnim Kasnim
kasnim7 - Taxi

Taxi
Kviz
Nauči
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Kamo ćete? Kuda ćete?
kouda tchètè
3 Na kolodvor, molim Idem na stanicu
Idem na stanitsou
4 U hotel Dan i Noć Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
5 Možete li me odvesti na zračnu luku? Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
6 Možete li uzeti moju prtljagu? Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
7 Je li daleko odavde? Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
8 Ne, blizu je Ne, blizu je
ne, blizou ye
9 Da, to je malo dalje Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
10 Koliko će koštati? Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
11 Odvedite me tu Odvedite me tu
odvedité mé tou
12 Na desno Na desno
na desno
13 Na lijevo Na levo
na liyevo
14 Samo ravno Samo pravo
samo pravo
15 Tu je Tu je
tou ye
16 Tamo je Tamo je
tamo yé
17 Stop! Stop!
stop
18 Ne morate se žuriti Ne morate da žurite
né moraté da jourité
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vas8 - Osjećaji

Osjećaji
Kviz
Nauči
1 Stvarno volim tvoju zemlju Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
2 Volim te Volim te
volim te
3 Sretan sam Srećan sam
srétchan sam
4 Kada govori žena Srećna sam
srétchna sam
5 Žalostan sam Tužan sam
toujan sam
6 Kada govori žena Tužna sam
toujna sam
7 Uživam ovdje Uživam ovde
oujivamm ovdé
8 Zima mi je Hladno mi je
hladno mi ye
9 Drugi oblik Zima mi je
zima mi yé
10 Vruće mi je Toplo mi je
toplo mi yé
11 Preveliko je Preveliko je
prévéliko yé
12 Premalo je Premalo je
prémalo yé
13 Taman je Taman je
taman yé
14 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
15 Htio bi izaći večeras Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
16 To je dobra ideja To je dobra ideja
to yé dobra idéya
17 Želim se zabaviti Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
18 To nije dobra ideja To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
19 Ne želim izaći večeras Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
20 Htio bih se odmoriti Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
21 Kada govori žena Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
22 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
23 Da, trebam se rasteretiti Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
24 Igram tenis Igram tenis
igramm tenis
25 Ne hvala, preumoran sam Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
26 Kada govori žena Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumorna9 - Obitelj

Obitelj
Kviz
Nauči
1 Imaš li rodbinu ovdje? Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
2 Imam Oca Imam Oca
imam otsa
3 Imam Majku Imam Majku
imam maykou
4 Imam Sina Imam Sina
imam sina
5 Imam Kćer Imam Kćerku
imam ktcherkou
6 Imam Brata Imam Brata
imam brata
7 Imam Sestru Imam Sestru
imam sestrou
8 Imam Prijatelja Imam Prijatelja
imam priyatélya
9 Imam Prijateljicu Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
10 Imam Dečka Imam Dečka
imam detchka
11 Imam Djevojku Imam Devojku
imam dévoykou
12 Imam Muža Imam Muža
imam mouja
13 Imam Ženu Imam Ženu
imam jénou10 - Bar

Bar
Kviz
Nauči
1 Bar Bar
bar
2 Želiš li nešto popiti? Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
3 Piti Piti
piti
4 Čaša Čaša
tchacha
5 Vrlo rado Vrlo rado
vrlo rado
6 Što ćeš uzeti? Šta piješ?
chta pich ?
7 Što ima od pića? Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
8 Razgovorni izraz Šta ima za piće?
chta ima za pitche
9 Ima vode ili voćnih sokova? Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
10 Varijanta Vode
vode
11 Voda Voda
voda
12 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
13 Kocke leda Kocke leda
kotské leda
14 Čokolade Čokolade
tchokolade
15 Mlijeka Mleka
mleka
16 Čaja Čaja
tchaya
17 Kave Kafe
kafe
18 Sa šećerom Sa šećerom
sa chetcherom
19 S tučenim vrhnjem Sa šlagom
sa chlagom
20 Vina Vina
vina
21 Piva Piva
piva
22 Čaj, molim te Čaj, molim te
tchay, molim te
23 Pivo, molim te Pivo, molim te
pivo, molim te
24 Što želite piti? Šta želite piti?
chta jelité piti
25 Dva čaja, molim Vas! Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
26 Dva piva, molim Vas! Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
27 Ništa, hvala Ništa, hvala
nichta, hvala
28 Na zdravlje! Na zdravlje!
na zdravlye
29 Razgovorni izraz Živeo!
na jiveo
30 Na zdravlje! Na zdravlje!
na zdravlye
31 Razgovorni izraz Živeli!
jiveli
32 Molim Vas, račun! Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
33 Oprostite, koliko Vam dugujem? Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
34 Dvadeset eura Dvadeset eura
dvadeset eoura
35 Ja častim Ja častim
ya tchastim11 - Restoran

Restoran
Kviz
Nauči
1 Restoran Restoran
restorann
2 Želiš li nešto jesti? Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
3 Da, vrlo rado Da, vrlo rado
da, vrlo rado
4 Jesti Jesti
yesti
5 Gdje možemo jesti? Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
6 Gdje možemo ručati? Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
7 Večera Večera
vetchera
8 Doručak Doručak
doroutchak
9 Molim Vas! Molim Vas!
molim vas
10 Molim Vas, jelovnik! Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
11 Izvolite jelovnik Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
12 Što više voliš? Meso ili ribu? Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
13 S rižom S pirinčem
s pirintchem
14 S tijestom Sa testeninom
sa testeninom
15 Krumpiri Krompiri
krompiri
16 Varijanta S krompirom
s krompirom
17 Povrće Povrće
povrtche
18 Varijanta S povrćem
s povrtchem
19 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
20 Kruh Hleb
hléb
21 Maslac Maslac
maslats
22 Razgovorni izraz Puter
pouter
23 Salata Salata
salata
24 Desert Desert
desert
25 Voće Voće
votche
26 Molim Vas, nož Molim Vas, nož
molim vas, noj
27 Da, odmah ću ga donijeti Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
28 Nož Nož
noj
29 Vilica Viljuška
vilyouchka
30 Žlica Kašika
kachika
31 Da li je to toplo jelo? Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
32 Da, i vrlo začinjeno! Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
33 Toplo Toplo
toplo
34 Varijanta Vruće
vroutche
35 Hladno Hladno
hladno
36 Začinjeno Začinjeno
zatchigneno
37 Drugi oblik Ljuto
lyouto
38 Uzet ću ribu Uzeću ribu
ouzetchou ribou
39 I ja I ja
i ya12 - Na rastanku

Na rastanku
Kviz
Nauči
1 Kasno je! Moram otići! Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
2 Možemo li se ponovo vidjeti? Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
3 Da, vrlo rado Da, vrlo rado
da, vrlo rado
4 Ovo je moja adresa Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
5 Imaš li broj telefona? Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
6 Da, evo Da, evo
da, évo
7 Bilo mi je lijepo s tobom Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
8 I meni je drago što sam te upoznala I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
9 Vidjet ćemo se ponovno uskoro Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
10 Nadam se I ja se nadam
i ya se nadam
11 Doviđenja Doviđenja
dovidyegna
12 Vidimo se sutra Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
13 Bok Zdravo
zdravo13 - Prijevoz

Prijevoz
Kviz
Nauči
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
2 Koliko stoji karta za Grad Sunca? Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
3 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
4 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
5 Kad kreće vlak za Grad Sunca? Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
6 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
8 Imate li vozni red vlakova? Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
9 Vozni red autobusa? Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
10 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
11 Ovaj, ovdje Ovaj, ovde
ovay, ovde
12 Hvala Hvala
hvala
13 Nema na čemu. Sretan put! Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
14 Mehaničar Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
15 Benzinska stanica Benzinska stanica
benzinska stanitsa
16 Drugi oblik Benzinska pumpa
benzinska poumpa
17 Do vrha, molim Do vrha, molim
do veurha, molim
18 Bicikl Bicikl
bitsikl
19 Centar grada Centar grada
tsèntar grada
20 Predgrađe Predgrađe
predgradye
21 To je velik grad To je veliki grad
to yé veliki grad
22 To je selo To je selo
to yé selo
23 Planina Planina
planina
24 Jezero Jezero
yézéro
25 Selo Selo
sélo14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, je li Sara tu? Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
2 Da, tu je Da, ona je tu
Da, onna yé tou
3 Izašla je Izašla je
izachla yé
4 Drugi oblik Napolju je
napolyou yé
5 Možete je nazvati na njen mobitel Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
6 Znate li gdje je mogu naći? Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
7 Na poslu je Ona je na poslu
onna yé na poslou
8 Kod kuće je Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
9 Molim Vas, je li Julien tu? Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
10 Da, tu je Da, on je tu
da, onn yé tou
11 Izašao je Izašao je
izachao yé
12 Drugi oblik Napolju je
napolyou yé
13 Znate li gdje ga mogu naći Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
14 Možete ga nazvati na njegov mobitel Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
15 Na poslu je On je na poslu
onn yé na poslou
16 Kod kuće je On je kod kuće
Onn yé kod koutché15 - Hotel

Hotel
Kviz
Nauči
1 Hotel Hotel
hotel
2 Apartman Apartman
apartmann
3 Varijanta Stan
stan
4 Dobrodošli Dobrodošli
dobrodochli
5 Imate li slobodnu sobu? Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
6 Ima li soba kupaonu? Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
7 Želite li rađe dva odvojena kreveta? Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
8 Želite li bračni krevet? Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
9 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
10 Soba s doručkom Soba s doručkom
soba s doroutchkom
11 Koliko stoji jedno noćenje? Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
12 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
13 Da, naravno! Da, naravno!
da, naravno
14 Hvala. Soba je vrlo lijepa Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
15 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
16 Hvala, malo je preskupo za mene Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
17 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
18 Molim Vas, gdje je moja soba? Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
19 Na prvom katu Na prvom spratu
na prvom spratou
20 Ima li hotel lift? Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
21 Lift je na lijevoj strani? Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
22 Lift je na desnoj strani? Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
23 Gdje je praona? Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
24 U prizemlju U prizemlju
ou prizemlyou
25 Prizemlje Prizemlje
prizemlyé
26 Soba Soba
soba
27 Čistiona Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
28 Frizer Frizer
frizer
29 Drugi oblik Frizerski salon
frizerski salon
30 Parkiralište za osobne automobile Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
31 Gdje se nalazi sala za sastanke? Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
32 Sala za sastanke Sala za sastanke
ssala za ssastanké
33 Grijani bazen Grejani bazen
greyani bazènn
34 Bazen Bazen
bazènn
35 Molim Vas, probudite me u sedam sati Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
36 Molim Vas ključ Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
37 Molim Vas karticu Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
38 Ima li poruka za mene? Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
39 Da, izvolite Da, izvolite
da, izvolite
40 Ne, nema Ne, nema
ne, néma
41 Gdje mogu dobiti sitniš? Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
42 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
43 Da, za koliko Vam treba? Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam treba16 - Plaža

Plaža
Kviz
Nauči
1 Plaža Plaža
plaja
2 Znate li gdje mogu kupiti loptu? Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
3 Ima jedna trgovina u ovom smjeru Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
4 Lopta Lopta
lopta
5 Dvogled Dvogled
dvogled
6 Kačket Kačket
katchkètt
7 Ručnik Peškir
péchkir
8 Sandale Sandale
sandalé
9 Kantica Kofa
kofa
10 Drugi oblik Kanta
kanta
11 Krema za sunčanje Krema za sunčanje
krema za sountchagné
12 Kupaće bermude Kupaće gaće
koupatché gatché
13 Sunčane naočale Sunčane naočare
sountchané naotcharé
14 Rakovi Rakovi
rakovi
15 Književni izraz Ljuskari
lyouskari
16 Sunčati se Sunčati se
sountchati se
17 Sunčano Sunčano
sountchano
18 Zalaz sunca Zalazak sunca
zalazak sountsa
19 Suncobran Suncobran
sountsobrann
20 Sunce Sunce
sountsé
21 Sunčanica Sunčanica
sountchanitsa
22 Da li je opasno tu plivati? Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
23 Ne, nije opasno Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
24 Da, tu je zabranjeno plivati Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
25 Plivati Plivati
plivati
26 Plivanje Plivanje
plivagné
27 Val Talas
talass
28 Varijanta Talasi
talassi
29 More More
moré
30 Duna nasip Nasip
nasip
31 Drugi oblik Peščani nasip
pechtchani nasip
32 Pijesak Pesak
pésak
33 Kakva je prognoza za sutra Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
34 Vrijeme će se promijeniti Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
35 Bit će kiše Biće kiše
bitché kiché
36 Bit će sunčano Biće sunčano
bitché sountchano
37 Bit će puno vjetra Biće puno vetra
bitché pouno vètra
38 Kupaći kostim Kupaći kostim
koupatchi kostim
39 Hladovina Hladovina
hladovina17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
2 Izgubio sam se Izgubio sam se
izgoubio sam se
3 Kada govori žena Izgubila sam se
izgoubila sam se
4 Što trebate? Šta želite ?
chta jelité
5 Što se dogodilo? Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
6 Gdje mogu naći tumača? Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
7 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
8 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
9 Da li ste trenutno pod tretmanom? Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
10 Bolnica Bolnica
bolnitsa
11 Ljekarna Apoteka
apoteka
12 Liječnik Lekar
lekar
13 Drugi oblik Doktor
doktor
14 Liječnička Medicinska služba
meditsinska sloujba
15 Izgubio sam isprave Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
16 Kada govori žena Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
17 Netko mi je ukrao isprave Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
18 Ured za izgubljene stvari Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
19 Stanica prve pomoći Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
20 Izlaz u nuždi Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
21 Policija Policija
politsiya
22 Isprave Isprave
isprave
23 Novac Novac
novats
24 Putovnica Pasoš
pasoch
25 Prtljaga Prtljag
prtlyag
26 Ne treba, hvala Ne treba, hvala
né tréba, hvala
27 Pustite me na miru! Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
28 Maknite se! Sklonite se!
sklonité se
Preuzmi mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzimi sve idiome i fraze

Besplatni demopočeti

Preuzmi mp3 i pdf