rječnik > Ukrajinski

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Kviz
Nauči
1 Dobar dan Добрий день
Dobryi den'
2 Drugi oblik Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Dobra večer Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Doviđenja До побачення
Do pobatchennja
5 Drugi oblik Бувай
Buvaj!
6 Vidimo se Побачимось
Pobatchymos'
7 Da Так
Tak
8 Ne Ні
Ni
9 Oprostite! Вибачте
Vybatchte
10 Drugi oblik Перепрошую
Pereprochuju
11 Hvala Дякую
Djakuju
12 Puno hvala! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Hvala na pomoći Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Nema na čemu Будь ласка
Bud' laska
15 Drugi oblik Прошу
Prochu
16 U redu Гаразд
Gharazd
17 Drugi oblik Добре
Dobre
18 Koliko košta? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Oprostite Пробачте!
Probatchte
20 Drugi oblik Даруйте!
Darujte!
21 Ne razumijem Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Razumio sam Зрозуміло
Zrozumilo
23 Ne znam Я не знаю
Ja ne znaju
24 Zabranjeno Заборонено
Zaboroneno
25 Molim Vas, gdje je klozet? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Sretna Nova godina З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Sretan rođendan З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Sretni praznici! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Čestitam! Вітаю!
Vitaju!2 - Razgovor

Razgovor
Kviz
Nauči
1 Bok. Kako si? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Drugi oblik Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Bok. Hvala, dobro. Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Drugi oblik Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Govoriš li ukrajinski? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Ne, ne govorim ukrajinski Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Samo malo Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Odakle dolaziš? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Drugi oblik Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Koje si nacionalnosti? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Ja sam Hrvat Я хорват
Ja khorvat
12 Kada govori žena Я хорватка
Ja khorvatka
13 Ti živiš ovdje? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Da, živim ovdje Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Zovem se Sara, a ti? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julien Жульєн
Ʒul'jen
17 Što radiš tu? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Na odmoru sam Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Na odmoru smo Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Na poslovnom sam putovanju Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Radim ovdje Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Radimo ovdje Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Gdje se može nešto dobro pojesti? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Drugi oblik Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Ima li muzeja u blizini? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Gdje se mogu uključiti na Internet? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Učenje

Učenje
Kviz
Nauči
1 Želiš li naučiti par riječi? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Da, naravno! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Što je to? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 To je stol Це стіл
Tse stil
5 Stol. Razumiješ? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Ne razumijem Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Možeš li, molim te, ponoviti? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Možeš li to napisati, molim te? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Razumio sam Зрозуміло
Zrozumilo4 - Boje

Boje
Kviz
Nauči
1 Sviđa mi se boja stola Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 To je crveno Це червоний
Tse tchervonyj
3 Plavo Блакитний
Blakytnyj
4 Žuto Жовтий
Ʒovtyj
5 Bijelo Білий
Bilyj
6 Crno Чорний
Tchornyj
7 Zeleno Зелений
Zelenyj
8 Narančasto Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Ljubičasto Фіолетовий
Fioletovyj
10 Sivo Сірий
Siryj5 - Brojevi

Brojevi
Kviz
Nauči
1 Nula Нуль
Nul'
2 Jedan Один
Odyn
3 Dva Два
Dva
4 Tri Три
Try
5 Četiri Чотири
Tchotyry
6 Pet П'ять
P`jat'
7 Šest Шість
Shist'
8 Sedam Сім
Sim
9 Osam Вісім
Visim
10 Devet Дев'ять
Dev`jat'
11 Deset Десять
Desjat'
12 Jedanaest Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Dvanaest Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Trinaest Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Četrnaest Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Petnaest П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Šesnaest Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Sedamnaest Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Osamnaest Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Devetnaest Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Dvadeset Двадцять
Dvadtsjat'
22 Dvadeset jedan Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Dvadeset dva Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Dvadeset tri Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Dvadeset četiri Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Dvadeset pet Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Dvadeset šest Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Dvadeset sedam Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Dvadeset osam Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Dvadeset devet Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Trideset Тридцять
Trydtsjat'
32 Trideset jedan Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Trideset dva Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Trideset tri Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Trideset četiri Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Trideset pet Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Trideset šest Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Četrdeset Сорок
Sorok
39 Pedeset П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Šezdeset Шістдесят
Shistdesjat
41 Sedamdeset Сімдесят
Simdesjat
42 Osamdeset Вісімдесят
Visimdesjat
43 Devedeset Дев'яносто
Dev`janosto
44 Sto Сто
Sto
45 Sto pet Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Dvjesto Двісті
Dvisti
47 Tristo Триста
Trysta
48 Četiristo Чотириста
Tchotyrysta
49 Tisuća Тисяча
Tysjatcha
50 Tisuću petsto Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Dvije tisuće Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Deset tisuća Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Kviz
Nauči
1 Kad si stigao? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Danas Сьогодні
S'oghodni
3 Jučer Учора
Utchora
4 Prije dva dana Два дні тому
Dva dni tomu
5 Koliko ostaješ? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Odlazim sutra Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Odlazim prekosutra Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Odlazim za tri dana Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Ponedjeljak Понеділок
Ponedilok
10 Utorak Вівторок
Vivtorok
11 Srijeda Середа
Sereda
12 Četvrtak Четвер
Tchetver
13 Petak П'ятниця
P'jatnytsja
14 Subota Субота
Subota
15 Nedjelja Неділя
Nedilja
16 Siječanj Січень
Sitchen'
17 Veljača Лютий
Ljutyj
18 Ožujak Березень
Berezen'
19 Travanj Квітень
Kviten'
20 Svibanj Травень
Traven'
21 Lipanj Червень
Tcherven'
22 Srpanj Липень
Lypen'
23 Kolovoz Серпень
Serpen'
24 Rujan Вересень
Veresen'
25 Listopad Жовтень
Ʒovten'
26 Studeni Листопад
Lystopad
27 Prosinac Грудень
Ghruden'
28 U koliko sati odlaziš? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Ujutro, u osam sati О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Ujutro, u osam i petnaest Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Drugi oblik О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Ujutro, u pola devet Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Drugi oblik О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Ujutro, u osam i četrdeset pet Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Drugi oblik О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Navečer, u šest sati Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Kasnim Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taxi

Taxi
Kviz
Nauči
1 Taxi! Таксі!
Taksi!
2 Kamo ćete? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Na kolodvor, molim Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 U hotel Dan i Noć Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Možete li me odvesti na zračnu luku? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Možete li uzeti moju prtljagu? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Je li daleko odavde? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Ne, blizu je Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Da, to je malo dalje Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Koliko će koštati? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Odvedite me tu Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Na desno Це справа
Tse sprava
13 Na lijevo Це зліва
Tse zliva
14 Samo ravno Прямо
Prjamo
15 Tu je Це тут
Tse tut
16 Tamo je По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Stop! Стоп!
Stop!
18 Ne morate se žuriti Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Osjećaji

Osjećaji
Kviz
Nauči
1 Stvarno volim tvoju zemlju Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Volim te Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Drugi oblik Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Sretan sam Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Žalostan sam Мені сумно
Meni sumno
6 Uživam ovdje Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Zima mi je Мені холодно
Meni kholodno
8 Vruće mi je Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Preveliko je Великувато
Velykuvato
10 Ako je osoba ili stvar ženskog roda Завеликий
Zavelykyj
11 Premalo je Замало
Zamalo
12 Ako je osoba ili stvar ženskog roda Малий
Malyj
13 Taman je Чудово
Tchudovo
14 Želiš li izaći večeras? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Htio bi izaći večeras Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 To je dobra ideja Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Drugi oblik Гарна ідея
Gharna ideja
18 Želim se zabaviti Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 To nije dobra ideja Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Ne želim izaći večeras Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Htio bih se odmoriti Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Da, trebam se rasteretiti Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Igram tenis Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Ne hvala, preumoran sam Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Obitelj

Obitelj
Kviz
Nauči
1 Imaš li rodbinu ovdje? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Imam Oca Мій батько
Mij bat'ko
3 Imam Majku Моя мати
Moja maty
4 Imam Sina Мій син
Mij syn
5 Imam Kćer Моя донька
Moja don'ka
6 Imam Brata Брат
Brat
7 Imam Sestru Сестра
Sestra
8 Imam Prijatelja Друг
Drug
9 Drugi oblik Приятель
Pryjatel'
10 Imam Prijateljicu Подруга
Podruga
11 Drugi oblik Приятелька
Pryjatel'ka
12 Imam Dečka Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Imam Djevojku Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Imam Muža Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Imam Ženu Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bar

Bar
Kviz
Nauči
1 Bar Бар
Bar
2 Želiš li nešto popiti? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Piti Пити
Pyty
4 Čaša Склянка
Skljanka
5 Vrlo rado Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Drugi oblik Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Što ćeš uzeti? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Što ima od pića? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Ima vode ili voćnih sokova? Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Voda Вода
Voda
11 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Kocke leda Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Čokolade Шоколад
Chokolad
14 Mlijeka Молоко
Moloko
15 Čaja Чай
Tchaj
16 Kave Кава
Kava
17 Sa šećerom З цукром
Z tsukrom
18 S tučenim vrhnjem З вершками
Z verchkamy
19 Vina Вино
Vyno
20 Piva Пиво
Pyvo
21 Čaj, molim te Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Pivo, molim te Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Što želite piti? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Dva čaja, molim Vas! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Dva piva, molim Vas! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Ništa, hvala Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Na zdravlje! Будьмо!
Bud'mo!
28 Na zdravlje! Будьмо!
Bud'mo!
29 Molim Vas, račun! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Oprostite, koliko Vam dugujem? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Dvadeset eura Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Ja častim Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restoran

Restoran
Kviz
Nauči
1 Restoran Ресторан
Restoran
2 Želiš li nešto jesti? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Da, vrlo rado Так, хочу
Tak, khotchu
4 Jesti Їсти
Jisty
5 Gdje možemo jesti? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Gdje možemo ručati? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Večera Вечеря
Vetcherja
8 Doručak Сніданок
Snidanok
9 Molim Vas! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Molim Vas, jelovnik! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Izvolite jelovnik Ось меню!
Os' menju!
12 Što više voliš? Meso ili ribu? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 S rižom З рисом
Z rysom
14 S tijestom З макаронами
Z makaronamy
15 Krumpiri З картоплею
Z kartopleju
16 Povrće З овочами
Z ovotchamy
17 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Kruh Хліб
Khlib
19 Maslac Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Salata Салат
Salat
21 Desert Десерт
Desert
22 Voće Фрукти
Frukty
23 Molim Vas, nož У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Da, odmah ću ga donijeti Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Nož Ніж
Niʒ
26 Vilica Виделка
Vydelka
27 Žlica Ложка
Loʒka
28 Da li je to toplo jelo? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Da, i vrlo začinjeno! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Toplo Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Hladno Холодна страва
Kholodna strava
32 Začinjeno Гостра страва
Ghostra strava
33 Uzet ću ribu Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 I ja Я також
Ja takoʒ12 - Na rastanku

Na rastanku
Kviz
Nauči
1 Kasno je! Moram otići! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Drugi oblik Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Možemo li se ponovo vidjeti? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Da, vrlo rado Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Ovo je moja adresa Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Imaš li broj telefona? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Da, evo Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Bilo mi je lijepo s tobom Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 I meni je drago što sam te upoznala Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Kada se obraćamo ženi Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Vidjet ćemo se ponovno uskoro Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Nadam se Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Doviđenja До побачення!
Do pobatchennja
14 Vidimo se sutra До завтра!
Do zavtra!
15 Bok Бувай!
Buvaj!13 - Prijevoz

Prijevoz
Kviz
Nauči
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Koliko stoji karta za Grad Sunca? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Kad kreće vlak za Grad Sunca? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Imate li vozni red vlakova? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Vozni red autobusa? Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Ovaj, ovdje Ось цей
Os' tsej
12 Hvala Дякую
Djakuju
13 Nema na čemu. Sretan put! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Mehaničar Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Benzinska stanica Заправка
Zapravka
16 Do vrha, molim Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Bicikl Велосипед
Velosyped
18 Centar grada Центр міста
Tsentr mista
19 Predgrađe Передмістя
Peredmistja
20 Drugi oblik Пригород
Pryghorod
21 To je velik grad Це велике місто
Tse velyke misto
22 To je selo Це село
Tse selo
23 Planina Гора
Ghora
24 Jezero Озеро
Ozero
25 Selo Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, je li Sara tu? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Da, tu je Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Izašla je Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Možete je nazvati na njen mobitel Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Znate li gdje je mogu naći? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Na poslu je Вона на роботі
Vona na roboti
7 Kod kuće je Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Molim Vas, je li Julien tu? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Da, tu je Так, він тут
Tak, vin tut
10 Izašao je Він вийшов
Vin vyjshov
11 Znate li gdje ga mogu naći Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Možete ga nazvati na njegov mobitel Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Na poslu je Він на роботі
Vin na roboti
14 Kod kuće je Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Hotel

Hotel
Kviz
Nauči
1 Hotel Готель
Ghotel'
2 Apartman Квартира
Kvartyra
3 Dobrodošli Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Imate li slobodnu sobu? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Ima li soba kupaonu? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Želite li rađe dva odvojena kreveta? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Želite li bračni krevet? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Soba s doručkom Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Koliko stoji jedno noćenje? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Da, naravno! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Hvala. Soba je vrlo lijepa Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Hvala, malo je preskupo za mene Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Molim Vas, gdje je moja soba? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Na prvom katu Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Ima li hotel lift? А ліфт є?
A lift je?
20 Lift je na lijevoj strani? Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Lift je na desnoj strani? Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Gdje je praona? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 U prizemlju Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Prizemlje Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Soba Номер
Nomer
26 Čistiona Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Frizer Перукарня
Perukarnja
28 Parkiralište za osobne automobile Автостоянка
Avtostojanka
29 Gdje se nalazi sala za sastanke? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Sala za sastanke Конференц-зал
Konferents-zal
31 Grijani bazen Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Bazen Басейн
Basejn
33 Molim Vas, probudite me u sedam sati Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Molim Vas ključ Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Molim Vas karticu Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Ima li poruka za mene? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Da, izvolite Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Ne, nema Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Gdje mogu dobiti sitniš? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Da, za koliko Vam treba? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Plaža

Plaža
Kviz
Nauči
1 Plaža Пляж
Pljaʒ
2 Znate li gdje mogu kupiti loptu? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Ima jedna trgovina u ovom smjeru У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Lopta М'яч
M'jatch
5 Dvogled Бінокль
Binokl'
6 Kačket Кепка
Kepka
7 Ručnik Рушник
Rushnyk
8 Sandale Сандалі
Sandali
9 Kantica Відро
Vidro
10 Krema za sunčanje Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Kupaće bermude Плавки
Plavky
12 Sunčane naočale Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Rakovi Ракоподібні
Rakopodibni
14 Sunčati se Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Sunčano Сонячний
Sonjatchnyj
16 Zalaz sunca Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Suncobran Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Sunce Сонце
Sontse
19 Sunčanica Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Da li je opasno tu plivati? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Ne, nije opasno Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Da, tu je zabranjeno plivati Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Plivati Плавати
Plavaty
24 Plivanje Плавання
Plavannja
25 Val Хвиля
Khvylja
26 More Море
More
27 Duna nasip Дюна
Djuna
28 Pijesak Пісок
Pisok
29 Kakva je prognoza za sutra Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Vrijeme će se promijeniti Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Bit će kiše Піде дощ
Pide dochtch
32 Bit će sunčano Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Bit će puno vjetra Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Kupaći kostim Купальник
Kupal'nyk
35 Hladovina Тінь
Tin'17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Izgubio sam se Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Što trebate? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Što se dogodilo? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Drugi oblik Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Gdje mogu naći tumača? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Da li ste trenutno pod tretmanom? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Bolnica Лікарня
Likarnja
11 Ljekarna Аптека
Apteka
12 Liječnik Лікар
Likar
13 Liječnička Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Izgubio sam isprave Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Netko mi je ukrao isprave У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Ured za izgubljene stvari Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Stanica prve pomoći Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Izlaz u nuždi Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Policija Міліція
Militsija
20 Drugi oblik Поліція
Politsija
21 Isprave Папери
Papery
22 Drugi oblik Документи
Dokumenty
23 Novac Гроші
Ghrochi
24 Putovnica Паспорт
Pasport
25 Prtljaga Багаж
Baghaʒ
26 Ne treba, hvala Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Pustite me na miru! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Maknite se! Залиште мене!
Zalychte mene!
Preuzmi mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzimi sve idiome i fraze

Besplatni demopočeti

Preuzmi mp3 i pdf