Tõlge / Arvud


Õpi katalaani keel - Arvud
Õpi katalaani keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Katalaani keel
Null Zero
Üks Un / Una
Kaks Dos
Kolm Tres
Neli Quatre
Viis Cinc
Kuus Sis
Seitse Set
Kaheksa Vuit
Üheksa Nou
Kümme Deu
Üksteist Onze
Kaksteist Dotze
Kolmteist Tretze
Neliteist Catorze
Viisteist Quinze
Kuusteist Setze
Seitseteist Disset
Kaheksateist Divuit
Üheksateist Dinou
Kakskümmend Vint
Kakskümmend üks Vint-i-u / Vint-i-un
Kakskümmend kaks Vint-i-dos
Kakskümmend kolm Vint-i-tres
Kakskümmend neli Vint-i-quatre
Kakskümmend viis Vint-i-cinc
Kakskümmend kuus Vint-i-sis
Kakskümmend seitse Vint-i-set
Kakskümmend kaheksa Vint-i-vuit
Kakskümmend üheksa Vint-i-nou
Kolmkümmend Trenta
Kolmkümmend üks Trenta-ú
Kolmkümmend kaks Trenta-dos
Kolmkümmend kolm Trenta-tres
Kolmkümmend neli Trenta-quatre
Kolmkümmend viis Trenta-cinc
Kolmkümmend kuus Trenta-sis
Nelikümmend Quaranta
Viiskümmend Cinquanta
Kuuskümmend Seixanta
Kuuskümmend kuus Setanta
Kaheksakümmend Vuitanta
Üheksakümmend Noranta
Sada Cent
Viissada Cent cinc
Kakssada Dos-cents
Kolmsada Tres-cents
Nelisada Quatre-cents
Tuhat Mil
Tuhat viissada Mil cinc-cents
Kaks tuhat Dos mil
Kümme tuhat Deu mil
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare