Tõlge / Arvud


Õpi korea keel - Arvud
Õpi korea keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Korea keel
Null 영 - Yeong
Üks 하나 - Hana
Kaks 둘 - Dul
Kolm 셋 - Ses
Neli 넷 - Nes
Viis 다섯 - Daseos
Kuus 여섯 - Yeoseos
Seitse 일곱 - Ilgob
Kaheksa 여덟 - Yeodeolb
Üheksa 아홉 - Ahob
Kümme 열 - Yeol
Üksteist 열하나 - Yeolhana
Kaksteist 열둘 - Yeoldul
Kolmteist 열셋 - Yeolses
Neliteist 열넷 - Yeolnes
Viisteist 열다섯 - Yeoldaseos
Kuusteist 열여섯 - Yeol-yeoseos
Seitseteist 열일곱 - Yeol-ilgob
Kaheksateist 열여덟 - Yeol-yeodeolb
Üheksateist 열아홉 - Yeol-ahob
Kakskümmend 스물 - Seumul
Kakskümmend üks 스물 하나 - Seumul hana
Kakskümmend kaks 스물 둘 - Seumul dul
Kakskümmend kolm 스물 셋 - Seumul ses
Kakskümmend neli 스물 넷 - Seumul nes
Kakskümmend viis 스물 다섯 - Seumul daseos
Kakskümmend kuus 스물 여섯 - Seumul yeoseos
Kakskümmend seitse 스물 일곱 - Seumul ilgob
Kakskümmend kaheksa 스물 여덟 - Seumul yeodeolb
Kakskümmend üheksa 스물 아홉 - Seumul ahob
Kolmkümmend 서른 - Seoleun
Kolmkümmend üks 서른 하나 - Seoleun hana
Kolmkümmend kaks 서른 둘 - Seoleun dul
Kolmkümmend kolm 서른 셋 - Seoleun ses
Kolmkümmend neli 서른 넷 - Seoleun nes
Kolmkümmend viis 서른 다섯 - Seoleun daseos
Kolmkümmend kuus 서른 여섯 - Seoleun yeoseos
Nelikümmend 마흔 - Maheun
Viiskümmend 쉰 - Swin
Kuuskümmend 예순 - Yesun
Kuuskümmend kuus 일흔 - Ilheun
Kaheksakümmend 여든 - Yeodeun
Üheksakümmend 아흔 - Aheun
Sada 백 - Baeg
Viissada 백오 - Baeg-o
Kakssada 이백 - Ibaeg
Kolmsada 삼백 - Sambaeg
Nelisada 사백 - Sabaeg
Tuhat 천 - Cheon
Tuhat viissada 천오백 - Cheon-obaeg
Kaks tuhat 이천 - Icheon
Kümme tuhat 만 - Man
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare