Tõlge / Arvud


Õpi läti keel - Arvud
Õpi läti keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Läti keel
Null Nulle
Üks Viens
Kaks Divi
Kolm Trīs
Neli Četri
Viis Pieci
Kuus Seši
Seitse Septiņi
Kaheksa Astoņi
Üheksa Deviņi
Kümme Desmit
Üksteist Vienpadsmit
Kaksteist Divpadsmit
Kolmteist Trīspadsmit
Neliteist Četrpadsmit
Viisteist Piecpadsmit
Kuusteist Sešpadsmit
Seitseteist Septiņpadsmit
Kaheksateist Astoņpadsmit
Üheksateist Deviņpadsmit
Kakskümmend Divdesmit
Kakskümmend üks Divdesmit viens
Kakskümmend kaks Divdesmit divi
Kakskümmend kolm Divdesmit trīs
Kakskümmend neli Divdesmit četri
Kakskümmend viis Divdesmit pieci
Kakskümmend kuus Divdesmit seši
Kakskümmend seitse Divdesmit septiņi
Kakskümmend kaheksa Divdesmit astoņi
Kakskümmend üheksa Divdesmit deviņi
Kolmkümmend Trīsdesmit
Kolmkümmend üks Trīsdesmit viens
Kolmkümmend kaks Trīsdesmit divi
Kolmkümmend kolm Trīsdesmit trīs
Kolmkümmend neli Trīsdesmit četri
Kolmkümmend viis Trīsdesmit pieci
Kolmkümmend kuus Trīsdesmit seši
Nelikümmend Četrdesmit
Viiskümmend Piecdesmit
Kuuskümmend Sešdesmit
Kuuskümmend kuus Septiņdesmit
Kaheksakümmend Astoņdesmit
Üheksakümmend Deviņdesmit
Sada Simts
Viissada Simts pieci
Kakssada Divi simti
Kolmsada Trīs simti
Nelisada Četri simti
Tuhat Tūkstotis
Tuhat viissada Tūkstotis pieci simti
Kaks tuhat Divi tūkstoši
Kümme tuhat Desmit tūkstoši
10.0/10 (1 hääled)

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare