Prijevod / Brojevi


Nauči bugarski - Brojevi
Nauči bugarski - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Bugarski
Nula нула - nula
Jedan едно - edno
Dva две - dve
Tri три - tri
Četiri четири - četiri
Pet пет - pet
Šest шест - šest
Sedam седем - sedem
Osam осем - osem
Devet девет - devet
Deset десет - deset
Jedanaest единайсет - edinajset
Dvanaest дванайсет - dvanajset
Trinaest тринайсет - trinajset
Četrnaest четиринайсет - četirinajset
Petnaest петнайсет - petnajset
Šesnaest шестнайсет - šestnajset
Sedamnaest седемнайсет - sedemnajset
Osamnaest осемнайсет - osemnajset
Devetnaest деветнайсет - devetnajset
Dvadeset двайсет - dvajset
Dvadeset jedan двайсет и едно - dvajset I edno
Dvadeset dva двайсет и две - dvaiset I dve
Dvadeset tri двайсет и три - dvajset I tri
Dvadeset četiri двайсет и четири - dvajset I četiri
Dvadeset pet двайсет и пет - dvajset I pet
Dvadeset šest двайсет и шест - dvajset I šest
Dvadeset sedam двайсет и седем - dvajset I sedem
Dvadeset osam двайсет и осем - dvajset I osem
Dvadeset devet двайсет и девет - dvajset I devet
Trideset трийсет - trijset
Trideset jedan трийсет и едно - trijset I edno
Trideset dva тридесет и две - trideset I dve
Trideset tri трийсет и три - trijset I tri
Trideset četiri трийсет и четири - trijset I četiri
Trideset pet трийсет и пет - trijset I pet
Trideset šest трийсет и шест - trijset I šest
Četrdeset четиресет - četireset
Pedeset петдесет - petdeset
Šezdeset шейсет - šejset
Sedamdeset седемдесет - sedemdeset
Osamdeset осемдесет - osemdeset
Devedeset деветдесет - devetdeset
Sto сто - sto
Sto pet петстотин - petstotin
Dvjesto двеста - dvesta
Tristo триста - trista
Četiristo четиристотин - četiristotin
Tisuća хиляда - hiljada
Tisuću petsto хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
Dvije tisuće две хиляди - dve hiljadi
Deset tisuća десет хиляди - deset hiljadi

Loecsen Print
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare