+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Essentials


Learn dutch - Essentials
Learn dutch - Essentials


English Dutch
Hello Goedendag
Good evening Goedenavond
Goodbye Tot ziens
See you later Tot straks
Yes Ja
No Nee
Excuse me! Alstublieft
Thanks Dank u
Thanks a lot Dank je wel
Thank you for your help Bedankt voor uw hulp
Don't mention it Graag gedaan
Ok Okee
How much is it? Hoeveel kost dat?
Sorry! Excuseer!
I don't understand Ik begrijp het niet
I get it Ik heb het begrepen
I don't know Ik weet het niet
Forbidden Verboden
Excuse me, where are the toilets? Waar zijn de toiletten, alstublieft?
Happy New Year! Gelukkig Nieuwjaar!
Happy birthday! Gelukkige verjaardag!
Happy holiday! Prettige feesten!
Congratulations! Proficiat!

Loecsen Print