+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Essentials


Learn swedish - Essentials
Learn swedish - Essentials


English Swedish
Hello Hej
Good evening Hej
Goodbye Hejdå
See you later Vi ses
Yes Ja
No Nej
Excuse me! Skulle du kunna
Thanks Tack!
Thanks a lot Tack så mycket!
Thank you for your help Tack för hjälpen
Don't mention it Varsågod
Ok Okej
How much is it? Hur mycket kostar det?
Sorry! Förlåt!
I don't understand Jag förstår inte
I get it Jag förstår
I don't know Jag vet inte
Forbidden Förbjudet
Excuse me, where are the toilets? Ursäkta mig, var finns det en toalett?
Happy New Year! Gott Nytt År!
Happy birthday! Grattis på födelsedagen!
Happy holiday! Trevliga helgdagar
Congratulations! Gratulerar!

Loecsen Print