+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Essentials


Learn vietnamese - Essentials
Learn vietnamese - Essentials


English Vietnamese
Hello Chào Em
Good evening Chào Em
Goodbye Chào
See you later Gặp lại sau
Yes
No Không
Excuse me! Anh ơi !
Excuse me Em ơi !
Thanks Cám ơn
Thanks a lot Cám ơn nhiều
Thank you for your help Cám ơn vì đã giúp đỡ
Don't mention it Không có gì
Ok Đồng ý
How much is it? Bao nhiêu tiền?
Sorry! Xin lỗi
I don't understand Tôi không hiểu
I get it Tôi hiểu rồi
I don't know Tôi không biết
Forbidden Bị cấm
Excuse me, where are the toilets? Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?
Happy New Year! Chúc mừng năm mới !
Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật !
Happy holiday! Nghỉ lễ vui vẻ !
Congratulations! Chúc mừng !

Loecsen Print