+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Essentials


Learn latvian - Essentials
Learn latvian - Essentials


English Latvian
Hello Labdien
Good evening Labvakar
Goodbye Uz redzēšanos
See you later Uz tikšanos
Yes
No
Excuse me! Atvainojiet
Thanks Paldies
Thanks a lot Liels paldies!
Thank you for your help Pateicos par palīdzību
Don't mention it Lūdzu
Ok Labi
How much is it? Cik tas maksā, lūdzu?
Sorry! Piedodiet!
I don't understand Es nesaprotu
I get it Es sapratu
I don't know Es nezinu
Forbidden Aizliegts
Excuse me, where are the toilets? Kur ir tualete, lūdzu?
Happy New Year! Laimīgu Jauno Gadu!
Happy birthday! Daudz laimes dzimšanas dienā!
Happy holiday! Priecīgus svētkus!
Congratulations! Apsveicu!

Loecsen Print