+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Essentials


Learn norwegian - Essentials
Learn norwegian - Essentials


English Norwegian
Hello Hei!
Good evening God kveld
Goodbye Ha det
See you later Vi ses senere
Yes Ja
No Nei
Excuse me! Unnskyld meg!
Thanks Takk!
Thanks a lot Tusen takk!
Thank you for your help Takk for hjelpen
Don't mention it Vær så god
Ok OK
How much is it? Hva koster det?
Sorry! Unnskyld!
I don't understand Jeg forstår ikke
I get it Jeg har forstått
I don't know Jeg vet ikke
Forbidden Forbudt
Excuse me, where are the toilets? Unnskyld, hvor er toalettet?
Happy New Year! Godt nyttår!
Happy birthday! Gratulerer med dagen!
Happy holiday! God Jul - God påske
Congratulations! Gratulerer!

Loecsen Print