+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / In case of trouble


Learn dutch - In case of trouble
Learn dutch - In case of trouble


English Dutch
Can you help me, please? Kunt u me helpen, alstublieft?
I'm lost Ik ben de weg kwijt
What would you like? Wat wenst u?
What happened? Wat is er gebeurd?
Where could I find an interpreter? Waar kan ik een tolk vinden?
Where is the nearest chemist's shop? Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
Can you call a doctor, please Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Welke behandeling krijgt u op dit moment?
a hospital Een ziekenhuis
a chemist's Een apotheek
a doctor Een dokter
Medical department Medische dienst
I lost my papers Ik ben mijn papieren kwijt
My papers have been stolen Mijn papieren zijn gestolen
Lost-property office Bureau voor gevonden voorwerpen
First-aid station Hulppost
Emergency exit Nooduitgang
The police De Politie
Papers Identiteitsbewijs
Money Geld
Passport Paspoort
Luggage Bagage
I'm ok, thanks Nee dank u, ik heb geen interesse
Leave me alone! Laat me met rust!
Go away! Ga weg!

Loecsen Print