+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Hotel


Learn dutch - Hotel
Learn dutch - Hotel


English Dutch
The hotel Het hotel
Apartment Appartement
Welcome! Welkom!
Do you have a room available? Hebt u een kamer vrij?
Is there a bathroom in the room? Is er een badkamer in de kamer?
Would you prefer two single beds? Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
Do you wish to have a twin room? Wenst u een kamer met een dubbel bed?
A room with bathtub - with balcony - with shower Kamer met bad - met balkon - met douche
Bed and breakfast Kamer met ontbijt
How much is it for a night? Wat is de prijs voor één nacht?
I would like to see the room first Ik zou graag eerst de kamer zien
Yes, of course Ja, natuurlijk
Thank you, the room is very nice Dank u, de kamer is erg mooi
OK, can I reserve for tonight? Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
It's a bit too much for me, thank you Het is wat te duur voor mij, bedankt
Could you take care of my luggage, please? Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
Where is my room, please? Waar is mijn kamer, alstublieft?
It is on the first floor Het is op de eerste verdieping
Is there a lift? Is er een lift?
The elevator is on your left De lift is aan uw linkerkant
The elevator is on your right De lift is aan uw rechterkant
Where is the laundry room, please? Waar is de wasserij, alstublieft?
It is on the ground floor Het is op de benedenverdieping
Ground floor De gelijkvloerse verdieping
Bedroom Kamer
Dry cleaner's Stomerij
Hair salon Kapsalon
Car parking space Autoparking
Let's meet in the meeting room? We zien elkaar in de vergaderzaal?
Meeting room De vergaderzaal
The swimming pool is heated Het zwembad is verwarmd
Swimming pool Het zwembad
Please, wake me up at seven a.m. Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
The key, please De sleutel, alstublieft
The pass, please De pas, alstublieft
Are there any messages for me? Zijn er berichten voor mij?
Yes, here you are Ja, alstublieft
No, we didn't receive anything for you Nee, we hebben niets voor u ontvangen
Where can I get some change? Waar kan ik wisselgeld krijgen?
Please can you give me some change? Kunt u mij wisselgeld geven?
We can make some for you, how much would you like? Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?

Loecsen Print