+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Bar


Learn lithuanian - Bar
Learn lithuanian - Bar


English Lithuanian
The bar Baras
Would you like to have a drink? Ar norėtum išgerti?
To drink Gerti
Glass Stiklinė
With pleasure Su malonumu
What would you like? Ką tu užsisakysi?
What's on offer? Ko galima išgerti?
There is water or fruit juices Turime vandens arba vaisių sulčių
Water Vanduo
Can you add some ice cubes, please? Gal galite pridėti ledukų?
Ice cubes Ledukai
Chocolate Šokolado
Milk Pieno
Tea Arbatos
Coffee Kavos
With sugar Su cukrumi
With cream Su pienu
Wine Vyno
Beer Alaus
A tea please Prašau arbatos
A beer please Prašau alaus
What would you like to drink? Ko norėtumėte išgerti?
Two teas please! Dvi arbatas prašau!
Two beers please! Du alaus prašau!
Nothing, thanks Nieko, ačiū
Cheers! Į sveikatą!
Can we have the bill please? Sąskaitą, prašau
Excuse me, how much do I owe? Kiek aš moku?
Twenty euros Dvidešimt eurų
It's on me Aš vaišinu

Loecsen Print