+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / In case of trouble


Learn lithuanian - In case of trouble
Learn lithuanian - In case of trouble


English Lithuanian
Can you help me, please? Gal galite man padėti?
I'm lost Aš pasiklydau
What would you like? Ko norėtumėte?
What happened? Kas atsitiko?
Where could I find an interpreter? Kur galiu rasti vertėją?
Where is the nearest chemist's shop? Kur yra artimiausia vaistinė?
Can you call a doctor, please Gal galėtumėte iškviesti gydytoją?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Nuo ko šiuo metu gydotės?
a hospital Ligoninė
a chemist's Vaistinė
a doctor Daktaras
Medical department Medicinos paslaugos
I lost my papers Aš pamečiau savo dokumentus
My papers have been stolen Mano dokumentus pavogė
Lost-property office Radinių biuras
First-aid station Pagalbos punktas
Emergency exit Atsarginis išėjimas
The police Policija
Papers Dokumentai
Money Pinigai
Passport Pasas
Luggage Bagažas
I'm ok, thanks Ačiū, nereikia
Leave me alone! Palikite mane ramybėje!
Go away! Išeikite!

Loecsen Print