+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn lithuanian - Transportation
Learn lithuanian - Transportation


English Lithuanian
Excuse me! I'm looking for the bus stop Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės
How much is a ticket to Sun City?  Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina?
Where does this train go, please?  Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys?
Does this train stop at Sun City?  Ar šis traukinys stoja saulės mieste?
When does the train for Sun City leave?  Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą?
When will this train arrive in Sun City?  Kada traukinys atvyksta į saulės miestą?
A ticket for Sun City, please Vieną bilietą į saulės miestą, prašau
Do you have the train's time table? Ar turite traukinių tvarkaraštį?
Bus schedule Autobusų tvarkaraštis
Excuse me, which train goes to Sun City? Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą?
This one Šitas
Thanks Ačiū
Don't mention it, have a good trip! Nėra už ką. Geros kelionės!
The garage Autoservisas
The petrol station Degalinė
A full tank, please Pilną, prašau
Bike Dviratis
Town centre Centras
Suburb Priemiestis
It is a city Tai yra didelis miestas
It is a village Tai yra kaimas
A mountain Kalnas
a lake Ežeras
The countryside Kaimas

Loecsen Print