+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Conversation


Learn norwegian - Conversation
Learn norwegian - Conversation


English Norwegian
Hello. How are you? Hei ! Hvordan går det med deg?
Hello. I'm fine, thank you Hei! Det går bra, takk
Do you speak Norwegian? Snakker du norsk ?
No, I don't speak Norwegian Nei, jeg snakker ikke norsk
Only a little bit Bare litt
Where do you come from? Hvor kommer du fra?
What is your nationality? Hvilken nasjonalitet har du?
I am English Jeg er engelsk
And you, do you live here? Og du, bor du her ?
Yes, I live here Ja, jeg bor her
My name is Sarah, what's your name? Jeg heter Sarah, og du ?
Julian Julien
What are you doing here? Hva gjør du her?
I am on holiday Jeg er på ferie
We are on holiday Vi er på ferie
I am on a business trip Jeg er på forretningsreise
I work here Jeg jobber her
We work here Vi jobber her
Where are the good places to go out and eat? Vet du om noen bra restauranter?
Is there a museum in the neighbourhood? Finnes det et museum i nærheten?
Where could I get an internet connection? Hvor kan jeg få internettilgang?

Loecsen Print