+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Parting


Learn norwegian - Parting
Learn norwegian - Parting


English Norwegian
It's late, I have to go! Det er sent! Jeg må gå
Shall we meet again? Kan vi møtes igjen?
Yes with pleasure Ja, gjerne
This is my address Jeg bor på denne adressen
Do you have a phone number? Har du et telefonnummer?
Yes here you go Ja, vær så god
I had a lovely time Jeg har hatt det kjempehyggelig
Me too, it was a pleasure to meet you Ja, det var hyggelig å møte deg
We will see each other soon Vi sees snart
I hope so too Jeg håper det
Goodbye Ha det bra!
See you tomorrow Sees i morgen!
Bye! Ha det!

Loecsen Print