+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Taxi


Learn norwegian - Taxi
Learn norwegian - Taxi


English Norwegian
Taxi!  Taxi!
Where would you like to go? Hvor skal du?
I'm going to the train station Jeg skal til stasjonen
I'm going to the day&night Hotel Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet
Can you take me to the airport, please? Kan du kjøre meg til flyplassen?
Can you take my luggage? Kan du ta bagasjen min?
Is it far from here? Er det langt herfra?
No it's close Nei, det er like ved
Yes it's a little bit further away Ja, det er litt lengre borte
How much will it be? Hvor mye koster det?
Take me there, please Kjør meg dit, vær så snill
You go right Det er til høyre
You go left Det er til venstre
It's straight on Det er rett frem
It's right here Det er her
It's that way Det er den veien
Stop! Stopp!
Take your time Ta den tiden du trenger
Can I have a receipt, please? Kan jeg få kvittering, vær så snill?

Loecsen Print