+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn norwegian - Transportation
Learn norwegian - Transportation


English Norwegian
Excuse me! I'm looking for the bus stop Unnskyld, jeg ser etter et busstopp
How much is a ticket to Sun City?  Hva koster en billett til « Solbyen »?
Where does this train go, please?  Hvor skal dette toget?
Does this train stop at Sun City?  Stopper dette toget i « Solbyen »?
When does the train for Sun City leave?  Når går toget til « Solbyen »?
When will this train arrive in Sun City?  Når kommer toget til « Solbyen »?
A ticket for Sun City, please En billett til « Solbyen », vær så snill
Do you have the train's time table? Har du togtidene?
Bus schedule Busstidene
Excuse me, which train goes to Sun City? Hvilket tog går til « Solbyen »?
This one Det er det toget der
Thanks Takk!
Don't mention it, have a good trip! Det var så lite God tur!
The garage Verkstedet
The petrol station Bensinstasjonen
A full tank, please Full tank, takk
Bike Sykkel
Town centre Sentrum
Suburb Forstaden
It is a city Det er en stor by
It is a village Det er en landsby
A mountain Et fjell
a lake En innsjø
The countryside (På) landet

Loecsen Print