+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / In case of trouble


Learn romanian - In case of trouble
Learn romanian - In case of trouble


English Romanian
Can you help me, please? Unde este farmacia, vă rog?
I'm lost M-am rătăcit
What would you like? Ce doriți?
What happened? Ce s-a întâmplat?
Where could I find an interpreter? Unde pot găsi un interpret?
Where is the nearest chemist's shop? Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
Can you call a doctor, please N-ați putea să chemați un doctor, vă rog?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Ce tratament urmați în momentul de față?
a hospital Un spital
a chemist's O farmacie
a doctor Un doctor
Medical department Serviciu medical
I lost my papers Mi-am pierdut actele
My papers have been stolen Mi-au furat actele
Lost-property office Biroul obiectelor găsite
First-aid station Postul de securitate
Emergency exit Ieșire de serviciu
The police Poliţia
Papers Actele
Money Banii
Passport Paşaport
Luggage Bagaje
I'm ok, thanks Nu, mulţumesc E în regulă
Leave me alone! Lăsaţi-mă în pace!
Go away! Plecaţi!

Loecsen Print