+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Time tracking


Learn swedish - Time tracking
Learn swedish - Time tracking


English Swedish
When did you get here? När kom du hit?
Today Idag
Yesterday Igår
Two days ago För två dagar sedan
How long are you staying for? Hur länge skall du stanna?
I'm leaving tomorrow Jag åker imorgon.
I'll be leaving the day after tomorrow Jag åker i övermorgon
I'll be leaving in three days Jag åker om tre dagar
Monday Måndag
Tuesday Tisdag
Wednesday Onsdag
Thursday Torsdag
Friday Fredag
Saturday Lördag
Sunday Söndag
January Januari
February Februari
March Mars
April April
May Maj
June Juni
July Juli
August Augusti
September September
October Oktober
November November
December December
What time are you leaving at? Hur dags åker du?
Morning, at eight o'clock På morgonen, klockan åtta.
Morning, at a quarter past 8 På morgonen, klockan kvart över åtta
Morning, at half past 8 På morgonen, klockan halv nio
Morning, at a quarter to nine På morgonen, klockan kvart i nio
Evening, at 6pm På kvällen, klockan sex
I am late Jag är sen

Loecsen Print