+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Feelings


Learn swedish - Feelings
Learn swedish - Feelings


English Swedish
I really like your country Jag tycker mycket om ditt land
I love you Jag älskar dig
I am happy Jag är lycklig
I am sad Jag är ledsen
I feel great here Jag mår bra här
I am cold Jag fryser
I am hot Jag är varm
It's too big Det är för stort
It's too small Det är för litet
It's perfect Det är perfekt
Do you want to go out tonight? Vill du gå ut ikväll?
I would like to go out tonight Jag skulle vilja gå ut ikväll
It is a good idea Det är en bra idé
I want to have fun Jag vill ha kul
It is not a good idea Det är inte en bra idé
I don't want to go out tonight Jag har ingen lust att gå ut ikväll
I want to rest Jag vill vila
Would you like to do some sport? Vill du motionera?
Yes, I need to relax Ja, jag behöver släppa loss!
I play tennis Jag spelar tennis
No thanks. I am tired already Nej tack, jag är ganska trött

Loecsen Print