+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Taxi


Learn swedish - Taxi
Learn swedish - Taxi


English Swedish
Taxi!  Taxi!
Where would you like to go? Vart vill du åka?
I'm going to the train station Jag skall till järnvägsstationen
I'm going to the day&night Hotel Jag skall till Hotell Dag och Natt
Can you take me to the airport, please? Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen?
Can you take my luggage? Kan ni ta mina väskor?
Is it far from here? Är det långt härifrån?
No it's close Nej, den ligger här intill
Yes it's a little bit further away Den ligger lite längre bort
How much will it be? Hur mycket kommer det att kosta?
Take me there, please Kör mig dit, tack.
You go right Den ligger till höger
You go left Den ligger till vänster
It's straight on Den ligger rakt fram
It's right here Den ligger här
It's that way Det är därborta
Stop! Stopp!
Take your time Det är ingen brådska
Can I have a receipt, please? Skulle jag kunna få ett kvitto?

Loecsen Print