+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn swedish - Transportation
Learn swedish - Transportation


English Swedish
Excuse me! I'm looking for the bus stop Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen
How much is a ticket to Sun City?  Vad kostar en biljett till Solstaden?
Where does this train go, please?  Vart går detta tåg?
Does this train stop at Sun City?  Stannar detta tåg i Solstaden?
When does the train for Sun City leave?  När avgår tåget till Solstaden?
When will this train arrive in Sun City?  När anländer tåget som går till Solstaden?
A ticket for Sun City, please Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden?
Do you have the train's time table? Har ni tågtidtabellen?
Bus schedule Busstidtabellen
Excuse me, which train goes to Sun City? Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden?
This one Det är det där
Thanks Tack!
Don't mention it, have a good trip! Varsågod! Trevlig resa!
The garage Verkstaden
The petrol station Bensinmacken
A full tank, please Skulle jag kunna få tanken full, tack.
Bike Cykel
Town centre Centrum
Suburb Förorten
It is a city Det är en stor stad
It is a village Det är en by
A mountain Ett berg
a lake En sjö
The countryside Landet

Loecsen Print