+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Hotel


Learn turkish - Hotel
Learn turkish - Hotel


English Turkish
The hotel Otel - otel
Apartment Daire - daire
Welcome! Hoş geldiniz! - hoch geldiniz
Do you have a room available? Boş odanız var mı? - boch odanoez var moe
Is there a bathroom in the room? Odada banyo var mı? - odada banyo var moe
Would you prefer two single beds? Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz? - tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
Do you wish to have a twin room? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz? - tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
A room with bathtub - with balcony - with shower Banyolu-balkonlu-duşlu oda - banyolu-balkonlu-duchlu oda
Bed and breakfast Yatak kahvaltı - yatak kahvaltoe
How much is it for a night? Bir geceliği ne kadar? - bir gedjeliwhi ne kadar
I would like to see the room first Önce odayı göreyim lütfen - önce odayoe göreyim lütfen
Yes, of course Evet, tabii ki - evet, tabii ki
Thank you, the room is very nice Teşekkürler, oda çok güzel - techekkürler, oda tchok güzel
OK, can I reserve for tonight? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim? - tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
It's a bit too much for me, thank you Benim için biraz pahalı, teşekkürler - benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
Could you take care of my luggage, please? Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen? - bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
Where is my room, please? Odam ne tarafta lütfen? - odam ne tarafta lütfen
It is on the first floor Birinci katta - birinci katta
Is there a lift? Asansör var mı? - asansör var moe
The elevator is on your left Asansör sol tarafınızda - asansör sol tarafoenoezda
The elevator is on your right Asansör sağ tarafınızda - asansör sawh tarafoenoezda
Where is the laundry room, please? Giysi temizleme yeri nerede? - giysi temizleme yeri nerede
It is on the ground floor Giriş katında - Girich katoenda
Ground floor Giriş katı - girich katoe
Bedroom Yatak odası - yatak odasoe
Dry cleaner's Kuru temizleme - kuru temizleme
Hair salon Berber - berber
Car parking space Araba park yeri - araba park yeri
Let's meet in the meeting room? Toplantı odasında buluşalım mı? - toplantoe odasoenda buluchaloem moe
Meeting room Toplantı odası - toplantoe odasoe
The swimming pool is heated Havuz ısıtmalıdır - havuz oesoetmaloedoer
Swimming pool Yüzme havuzu - yüzme havuzu
Please, wake me up at seven a.m. Beni saat yedi'de uyandırın lütfen - beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
The key, please Anahtar lütfen - anahtar lütfen
The pass, please Pass lutfen - pass lutfen
Are there any messages for me? Bana mesaj var mı? - bana mesaj var moe
Yes, here you are Evet, buyrun - evet, buyrun
No, we didn't receive anything for you Hayır, sizin için bir şey yok - hayoer, sizin itchin bir chey yok
Where can I get some change? Nerede para bozdurabilirim? - nerede para bozdurabilirim
Please can you give me some change? Bana para bozar mısınız lütfen ? - bana para bozar moesoenoez lütfen
We can make some for you, how much would you like? Evet bozarız, ne kadar istersiniz? - evet bozaroez, ne kadar istersiniz

Loecsen Print