+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Time tracking


Learn turkish - Time tracking
Learn turkish - Time tracking


English Turkish
When did you get here? Ne zaman geldin buraya? - ne zaman geldin buraya
Today Bugün - bugün
Yesterday Dün - dün
Two days ago Iki gün önce - iki gün öndje
How long are you staying for? Ne kadar kalacaksın? - ne kadar kaladjaksoen
I'm leaving tomorrow Yarın döneceğim - yaroen dönedjewhim
I'll be leaving the day after tomorrow Yarın değil öbür gün döneceğim - yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
I'll be leaving in three days Üç gün sonra döneceğim - ütch gün sonra dönedjewhim
Monday Pazartesi - pazartesi
Tuesday Salı - saloe
Wednesday Çarşamba - tcharchamba
Thursday Perşembe - perchembe
Friday Cuma - djuma
Saturday Cumartesi - djumartesi
Sunday Pazar - pazar
January Ocak - odjak
February Şubat - chubat
March Mart - mart
April Nisan - nissan
May Mayıs - mayoes
June Haziran - haziran
July Temmuz - temmuz
August Ağustos - awhustos
September Eylül - eylül
October Ekim - ekim
November Kasım - kasoem
December Aralık - araloek
What time are you leaving at? Bugün saat kaçta gidiyorsun? - bugün saat katchta gidiyorsun
Morning, at eight o'clock Sabah, saat sekizde - sabah, saat sekizde
Morning, at a quarter past 8 Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe - sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
Morning, at half past 8 Sabah, saat sekiz buçukta - sabah, saat sekiz butchukta
Morning, at a quarter to nine Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala - sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
Evening, at 6pm Akşam saat altıda - akcham saat altoeda
I am late Geç kaldım - getch kaldoem

Loecsen Print