Czech Vocabulary

Video with the most common words in Czech

Why and how to learn Czech vocabulary with audio?

Like many Slavic languages, Czech is considered difficult to learn. This is due to the great variety in morphology and syntax. Indeed, names are declined according to their role in a sentence.

But as with many languages that are considered "difficult to understand", it is enough to understand how they work and to learn vocabulary to be able to spend at least some time there without worries. You will be able to enjoy the cities and their magnificent aspects thanks to all the cultural and religious monuments to visit. So learn to move around (Kam chcete odvést? To ask a person where they are going), and be tastefully curious (Dáš if něco k jídlu? To ask a person what they want to eat) to get the most out of it !

Our selection of novels, films, series and books should help you to deepen your knowledge and better integrate the functioning of the language. Dive into it without hesitation!

Selection of content to immerse yourself in the Czech culture

Novels:

Movies:

Series:

Musics:

Here is a selection of 400 useful words and expressions to get you started

These words and expressions are classified by theme. By clicking on the buttons Quiz or Courses, you will have free access to the full course in Czech . By clicking on the button printer, you can print all the expressions of the theme. This content is free of charge.
1 - Essentials
🔊 Hello 🔊 Dobrý den
🔊 Hello 🔊 Dobré ráno
🔊 Good evening 🔊 Dobrý večer
🔊 Goodbye 🔊 Na shledanou
🔊 See you later 🔊 Na shledanou
🔊 Yes 🔊 Ano
🔊 Yes 🔊 Nó
🔊 No 🔊 Ne
🔊 Please! 🔊 Prosím!
🔊 Thanks 🔊 Děkuji
🔊 Thanks 🔊 Díky
🔊 Thanks a lot 🔊 Děkuji mnohokrát!
🔊 Thanks a lot 🔊 Díky!
🔊 Thank you for your help 🔊 Děkuji Vám za pomoc
🔊 Don't mention it 🔊 Prosím
🔊 Ok 🔊 Souhlasím
🔊 How much is it? 🔊 Kolik to stojí, prosím?
🔊 Sorry! 🔊 Promiňte!
🔊 Sorry! 🔊 Pardon!
🔊 I don't understand 🔊 Nerozumím
🔊 I get it 🔊 Rozuměl jsem
🔊 I get it 🔊 Rozuměla jsem
🔊 I don't know 🔊 Nevím
🔊 Forbidden 🔊 Zakázáno
🔊 Excuse me, where are the toilets? 🔊 Kde jsou záchody, prosím?
🔊 Excuse me, where are the toilets? 🔊 Kde jsou toalety, prosím?
🔊 Happy New Year! 🔊 ?ťastný a veselý nový rok!
🔊 Happy birthday! 🔊 V?echno nejlep?í k narozeninám!
🔊 Happy holiday! 🔊 Veselé svátky!
🔊 Congratulations! 🔊 Blahopřeji!
2 - Conversation
🔊 Hello. How are you? 🔊 Dobrý den. Jak se má??
🔊 Hello. I'm fine, thank you 🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji
🔊 Do you speak Czech? 🔊 Mluví? česky?
🔊 No, I don't speak Czech 🔊 Ne, nemluvím česky
🔊 Only a little bit 🔊 Jen trochu
🔊 Only a little bit 🔊 Jen malinko
🔊 Where do you come from? 🔊 Odkud jsi?
🔊 What is your nationality? 🔊 Jaké jsi národnosti?
🔊 I am English 🔊 Jsem Angličan
🔊 I am English 🔊 Jsem Angličanka
🔊 And you, do you live here? 🔊 A ty ?ije? tady?
🔊 Yes, I live here 🔊 Ano, ?iji tady
🔊 My name is Sarah, what's your name? 🔊 Jmenuji se Sarah a ty?
🔊 Julian 🔊 Julien
🔊 What are you doing here? 🔊 Co zde dělá??
🔊 I am on holiday 🔊 Jsem na dovolené
🔊 We are on holiday 🔊 Jsme na dovolené
🔊 I am on a business trip 🔊 Jsem na slu?ební cestě
🔊 I work here 🔊 Pracuji zde
🔊 We work here 🔊 Pracujeme zde
🔊 Where are the good places to go out and eat? 🔊 Kde se dá dobře najíst?
🔊 Is there a museum in the neighbourhood? 🔊 Je tu poblí? nějaké muzeum?
🔊 Where could I get an internet connection? 🔊 Mů?u se připojit na Internet?
3 - Learning
🔊 Do you want to learn a few words? 🔊 Chce? se naučit pár slov?
🔊 Yes, sure! 🔊 Ano, souhlasím!
🔊 What's this called? 🔊 Jak se to jmenuje?
🔊 What's this called? 🔊 Jak se tomu říká?
🔊 It's a table 🔊 To je stůl
🔊 A table. Do you understand? 🔊 Stůl, rozumí??
🔊 I don't understand 🔊 Nerozumím
🔊 Can you repeat please? 🔊 Opakuj, prosím
🔊 Can you talk a bit more slowly, please ? 🔊 Mů?e? mluvit trochu pomaleji, prosím?
🔊 Could you write it down, please? 🔊 Mů?e? to napsat, prosím?
🔊 I get it 🔊 Rozuměl jsem
🔊 I get it 🔊 Rozuměla jsem
4 - Colours
🔊 I like the colour of this table 🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu
🔊 It's red 🔊 Je to červená
🔊 It's red 🔊 Červený
🔊 Blue 🔊 Modrá
🔊 Blue 🔊 Modrý
🔊 Yellow 🔊 ?lutá
🔊 Yellow 🔊 ?lutý
🔊 White 🔊 Bílá
🔊 White 🔊 Bílý
🔊 Black 🔊 Černá
🔊 Black 🔊 Černý
🔊 Green 🔊 Zelená
🔊 Green 🔊 Zelený
🔊 Orange 🔊 Oran?ová
🔊 Orange 🔊 Oran?ový
🔊 Purple 🔊 Fialová
🔊 Purple 🔊 Fialový
🔊 Grey 🔊 ?edá
🔊 Grey 🔊 ?edý
5 - Numbers
🔊 Zero 🔊 Nula
🔊 One 🔊 Jedna
🔊 One 🔊 Jeden
🔊 Two 🔊 Dva
🔊 Three 🔊 Tři
🔊 Four 🔊 Čtyři
🔊 Five 🔊 Pět
🔊 Six 🔊 ?est
🔊 Seven 🔊 Sedm
🔊 Eight 🔊 Osm
🔊 Nine 🔊 Devět
🔊 Ten 🔊 Deset
🔊 Eleven 🔊 Jedenáct
🔊 Twelve 🔊 Dvanáct
🔊 Thirteen 🔊 Třináct
🔊 Fourteen 🔊 Čtrnáct
🔊 Fifteen 🔊 Patnáct
🔊 Sixteen 🔊 ?estnáct
🔊 Seventeen 🔊 Sedmnáct
🔊 Eighteen 🔊 Osmnáct
🔊 Nineteen 🔊 Devatenáct
🔊 Twenty 🔊 Dvacet
🔊 Twenty-one 🔊 Dvacet jedna
🔊 Twenty-two 🔊 Dvacet dva
🔊 Twenty-three 🔊 Dvacet tři
🔊 Twenty-four 🔊 Dvacet čtyři
🔊 Twenty-five 🔊 Dvacet pět
🔊 Twenty-six 🔊 Dvacet ?est
🔊 Twenty-seven 🔊 Dvacet sedm
🔊 Twenty-eight 🔊 Dvacet osm
🔊 Twenty-nine 🔊 Dvacet devět
🔊 Thirty 🔊 Třicet
🔊 Thirty-one 🔊 Třicet jedna
🔊 Thirty-two 🔊 Třicet dva
🔊 Thirty-three 🔊 Třicet tři
🔊 Thirty-four 🔊 Třicet čtyři
🔊 Thirty-five 🔊 Třicet pět
🔊 Thirty-six 🔊 Třicet ?est
🔊 Forty 🔊 Čtyřicet
🔊 Fifty 🔊 Padesát
🔊 Sixty 🔊 ?edesát
🔊 Seventy 🔊 Sedmdesát
🔊 Eighty 🔊 Osmdesát
🔊 Ninety 🔊 Devadesát
🔊 One hundred 🔊 Sto
🔊 A hundred and five 🔊 Sto pět
🔊 Two hundred 🔊 Dvě stě
🔊 Three hundred 🔊 Tři sta
🔊 Four hundred 🔊 Čtyři sta
🔊 A thousand 🔊 Tisíc
🔊 A thousand five hundred 🔊 Tisíc pět set
🔊 Two thousand 🔊 Dva tisíce
🔊 Ten thousand 🔊 Deset tisíc
6 - Time tracking
🔊 When did you get here? 🔊 Kdy jsi sem přijel?
🔊 When did you get here? 🔊 Kdy jsi sem přijela?
🔊 Today 🔊 Dnes
🔊 Yesterday 🔊 Včera
🔊 Two days ago 🔊 Před dvěma dny
🔊 How long are you staying for? 🔊 Jak dlouho tu zůstane??
🔊 I'm leaving tomorrow 🔊 Odjí?dím zítra
🔊 I'll be leaving the day after tomorrow 🔊 Odjí?dím pozítří
🔊 I'll be leaving in three days 🔊 Odjí?dím za tři dny
🔊 Monday 🔊 Pondělí
🔊 Tuesday 🔊 Úterý
🔊 Wednesday 🔊 Středa
🔊 Thursday 🔊 Čtvrtek
🔊 Friday 🔊 Pátek
🔊 Saturday 🔊 Sobota
🔊 Sunday 🔊 Neděle
🔊 January 🔊 Leden
🔊 February 🔊 Únor
🔊 March 🔊 Březen
🔊 April 🔊 Duben
🔊 May 🔊 Květen
🔊 June 🔊 Červen
🔊 July 🔊 Červenec
🔊 August 🔊 Srpen
🔊 September 🔊 Září
🔊 October 🔊 Říjen
🔊 November 🔊 Listopad
🔊 December 🔊 Prosinec
🔊 What time are you leaving at? 🔊 V kolik hodin odjí?dí??
🔊 Morning, at eight o'clock 🔊 V osm hodin ráno
🔊 Morning, at a quarter past 8 🔊 Ve čtvrt na devět ráno
🔊 Morning, at eight o'clock 🔊 Ráno v osm
🔊 Morning, at a quarter past 8 🔊 Ráno v osm patnáct
🔊 Morning, at half past 8 🔊 V půl deváté ráno
🔊 Morning, at half past 8 🔊 Ráno v osm třicet
🔊 Morning, at a quarter to nine 🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno
🔊 Evening, at 6pm 🔊 V ?est večer
🔊 I am late 🔊 Mám zpo?dění
🔊 Evening, at 6pm 🔊 V osmnáct hodin
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Where would you like to go? 🔊 Kam chcete odvést?
🔊 I'm going to the train station 🔊 Jedu na nádra?í
🔊 I'm going to the Day and Night Hotel 🔊 Jedu do hotelu Den a Noc
🔊 Can you take me to the airport, please? 🔊 Mů?ete mě odvést na leti?tě?
🔊 Can you take my luggage? 🔊 Mů?ete mi vzít zavazadla?
🔊 Is it far from here? 🔊 Je to odsud daleko?
🔊 No it's close 🔊 Ne, je to kousek
🔊 Yes it's a little bit further away 🔊 Ano, je to trochu dál
🔊 How much will it be? 🔊 Kolik to bude stát?
🔊 Take me there, please 🔊 Odvezte mě sem, prosím
🔊 You go right 🔊 Vpravo
🔊 You go left 🔊 Vlevo
🔊 It's straight on 🔊 Rovně
🔊 It's right here 🔊 Jsme zde
🔊 It's that way 🔊 Je to někde tady
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Take your time 🔊 Nespěchejte
🔊 Can I have a receipt, please? 🔊 Mů?ete mi, prosím, vystavit účet?
8 - Family
🔊 Do you have family here? 🔊 Má? zde rodinu?
🔊 My father 🔊 Můj otec
🔊 My mother 🔊 Má matka
🔊 My son 🔊 Můj syn
🔊 My daughter 🔊 Má dcera
🔊 A brother 🔊 Bratr
🔊 a sister 🔊 Sestra
🔊 a friend 🔊 Přítel
🔊 a friend 🔊 Kamarád
🔊 a friend 🔊 Přítelkyně
🔊 a friend 🔊 Kamarádka
🔊 My boyfriend 🔊 Můj přítel
🔊 My girlfriend 🔊 Má přítelkyně
🔊 My husband 🔊 Můj man?el
🔊 My husband 🔊 Můj mu?
🔊 My wife 🔊 Má man?elka
🔊 My wife 🔊 Má ?ena
9 - Feelings
🔊 I really like your country 🔊 Tvá země se mi moc líbí
🔊 I love you 🔊 Miluji Tě
🔊 I love you 🔊 Mám Tě rád
🔊 I am happy 🔊 Jsem ?ťastný
🔊 I am happy 🔊 Jsem ?ťastná
🔊 I am sad 🔊 Jsem smutný
🔊 I am sad 🔊 Jsem smutná
🔊 I feel great here 🔊 Cítím se zde dobře
🔊 I am cold 🔊 Je mi zima
🔊 I am hot 🔊 Je mi teplo
🔊 It's too big 🔊 Je to moc velké
🔊 It's too small 🔊 Je to moc malé
🔊 It's perfect 🔊 Je to perfektní
🔊 It's perfect 🔊 Je to bezvadné
🔊 Do you want to go out tonight? 🔊 Chce dnes večer někam jít?
🔊 I would like to go out tonight 🔊 Dnes večer bych rád někam ?el.
🔊 I would like to go out tonight 🔊 Dnes večer bych ráda někam ?la.
🔊 It is a good idea 🔊 To je dobrý nápad
🔊 I want to have fun 🔊 Mám chuť se jít bavit
🔊 It is not a good idea 🔊 To není dobrý nápad
🔊 I don't want to go out tonight 🔊 Dnes večer se mi nikam nechce
🔊 I want to rest 🔊 Chci odpočívat
🔊 Would you like to do some sport? 🔊 Chce? jít sportovat?
🔊 Yes, I need to relax 🔊 Ano, potřebuji se unavit!
🔊 I play tennis 🔊 Hraji tenis
🔊 No thanks. I am tired already 🔊 Ne, děkuji. Jsem příli? unavený
🔊 No thanks. I am tired already 🔊 Ne, děkuji. Jsem příli? unavená
10 - Bar
🔊 The bar 🔊 Bar
🔊 Would you like to have a drink? 🔊 Dá? si něco k pití?
🔊 To drink 🔊 Pít
🔊 Glass 🔊 Sklenička
🔊 With pleasure 🔊 Rád
🔊 With pleasure 🔊 S radostí
🔊 What would you like? 🔊 Co si dá??
🔊 What's on offer? 🔊 Co mají k pití?
🔊 There is water or fruit juices 🔊 Vodu nebo ovocné d?usy
🔊 Water 🔊 Voda
🔊 Can you add some ice cubes, please? 🔊 Mů?ete mi přinést led, prosím?
🔊 Ice cubes 🔊 Led
🔊 Chocolate 🔊 Čokoláda
🔊 Milk 🔊 Mléko
🔊 Tea 🔊 Čaj
🔊 Coffee 🔊 Káva
🔊 Coffee 🔊 Kafe
🔊 With sugar 🔊 S cukrem
🔊 With cream 🔊 Se smetanou
🔊 Wine 🔊 Víno
🔊 Beer 🔊 Pivo
🔊 A tea please 🔊 Čaj, prosím
🔊 A beer please 🔊 Pivo, prosím
🔊 What would you like to drink? 🔊 Co si dáte k pití?
🔊 Two teas please! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Two beers please! 🔊 Dvě piva, prosím
🔊 Nothing, thanks 🔊 Děkuji, nic
🔊 Cheers! 🔊 Na zdraví
🔊 Cheers! 🔊 Na zdraví!
🔊 Can we have the bill please? 🔊 Účet, prosím!
🔊 Excuse me, how much do I owe? 🔊 Kolik Vám dám, prosím?
🔊 Twenty euros 🔊 Dvacet eur
🔊 It's on me 🔊 Zvu Tě
11 - Restaurant
🔊 The restaurant 🔊 Restaurace
🔊 Would you like to eat? 🔊 Dá? si něco k jídlu?
🔊 Yes, with pleasure 🔊 Ano, rád.
🔊 Yes, with pleasure 🔊 Ano, ráda.
🔊 To eat 🔊 Jíst
🔊 Where can we eat? 🔊 Kde se mů?eme najíst?
🔊 Where can we have lunch? 🔊 Kde si mů?eme dát oběd?
🔊 Dinner 🔊 Večeře
🔊 Breakfast 🔊 Snídaně
🔊 Excuse me! 🔊 Prosím!
🔊 The menu, please 🔊 Jídelní lístek, prosím!
🔊 Here is the menu 🔊 Tady máte jídelní lístek!
🔊 What do you prefer to eat? Meat or fish? 🔊 Co má? raději? Maso nebo ryby?
🔊 With rice 🔊 S rý?í
🔊 With pasta 🔊 S těstovinami
🔊 Potatoes 🔊 Brambory
🔊 Vegetables 🔊 Zelenina
🔊 Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg 🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
🔊 Bread 🔊 Pečivo
🔊 Butter 🔊 Máslo
🔊 Salad 🔊 Salát
🔊 Dessert 🔊 Moučník
🔊 Dessert 🔊 Dezert
🔊 Fruit 🔊 Ovoce
🔊 Can I have a knife, please? 🔊 Mů?ete mi přinést nů?, prosím?
🔊 Yes, I'll bring it to you right away 🔊 Ano, hned Vám ho přinesu
🔊 a knife 🔊 Nů?
🔊 a fork 🔊 Vidlička
🔊 a spoon 🔊 L?íce
🔊 Is it a warm dish? 🔊 Je to teplé jídlo?
🔊 Yes, very hot also! 🔊 Ano a velmi pálivé!
🔊 Warm 🔊 Teplý
🔊 Warm 🔊 Teplá
🔊 Cold 🔊 Studený
🔊 Cold 🔊 Studená
🔊 Hot 🔊 Pálivý
🔊 Hot 🔊 Pálivá
🔊 I'll have fish 🔊 Dám si rybu!
🔊 Me too 🔊 Já také
🔊 Me too 🔊 Já té?
12 - Parting
🔊 It's late, I have to go! 🔊 U? je pozdě! Musím jít!
🔊 Shall we meet again? 🔊 Je?tě se uvidíme?
🔊 Yes with pleasure 🔊 Ano, ráda
🔊 Yes with pleasure 🔊 Ano, rád
🔊 This is my address 🔊 Bydlím na této adrese
🔊 Do you have a phone number? 🔊 Dá? mi telefonní číslo?
🔊 Yes here you go 🔊 Ano, tady je
🔊 I had a lovely time 🔊 Bylo mi s Tebou hezky
🔊 Me too, it was a pleasure to meet you 🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala
🔊 Me too, it was a pleasure to meet you 🔊 Mně také, rád jsem Tě poznal
🔊 We will see each other soon 🔊 Brzy se opět sejdeme
🔊 We will see each other soon 🔊 Brzy se opět uvidíme
🔊 I hope so too 🔊 Také doufám
🔊 Goodbye 🔊 Na shledanou!
🔊 See you tomorrow 🔊 Ahoj zítra
🔊 Bye! 🔊 Ahoj!
🔊 Bye! 🔊 Nazdar!
13 - Transportation
🔊 Excuse me! I'm looking for the bus stop 🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
🔊 How much is a ticket to Sun City?  🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
🔊 Where does this train go, please?  🔊 Kam jede tento vlak, prosím?
🔊 Does this train stop at Sun City?  🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě?
🔊 When does the train for Sun City leave?  🔊 Kdy odjí?dí vlak do Slunečního města?
🔊 When will this train arrive in Sun City?  🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
🔊 A ticket for Sun City, please 🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím
🔊 Do you have the train's time table? 🔊 Máte vlakový jízdní řád?
🔊 Bus schedule 🔊 Autobusový jízdní řád
🔊 Excuse me, which train goes to Sun City? 🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
🔊 This one 🔊 Tento
🔊 Thanks 🔊 Děkuji
🔊 Thanks 🔊 Díky
🔊 Don't mention it, have a good trip! 🔊 Není zač. ?ťastnou cestu!
🔊 The garage 🔊 Autoservis
🔊 The petrol station 🔊 Čerpací stanice
🔊 The petrol station 🔊 Benzinka
🔊 A full tank, please 🔊 Plnou nádr?, prosím
🔊 Bike 🔊 Kolo
🔊 Town centre 🔊 Centrum města
🔊 Suburb 🔊 Předměstí
🔊 It is a city 🔊 Je to velké město
🔊 It is a village 🔊 Je to vesnice
🔊 A mountain 🔊 Hory
🔊 a lake 🔊 Jezero
🔊 The countryside 🔊 Venkov
14 - Hotel
🔊 The hotel 🔊 Hotel
🔊 Apartment 🔊 Byt
🔊 Welcome! 🔊 Vítejte!
🔊 Do you have a room available? 🔊 Máte volný pokoj?
🔊 Is there a bathroom in the room? 🔊 Je v pokoji koupelna?
🔊 Would you prefer two single beds? 🔊 Chcete raději dvě samostatné postele?
🔊 Do you wish to have a twin room? 🔊 Přejete si dvoulů?kový pokoj?
🔊 A room with bathtub - with balcony - with shower 🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
🔊 Bed and breakfast 🔊 Pokoj se snídaní
🔊 How much is it for a night? 🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc?
🔊 I would like to see the room first 🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
🔊 I would like to see the room first 🔊 Mohla bych si nejprve pokoj prohlédnout?
🔊 Yes, of course 🔊 Ano, samozřejmě!
🔊 Thank you, the room is very nice 🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí
🔊 OK, can I reserve for tonight? 🔊 Mohu rezervovat na dnes večer?
🔊 It's a bit too much for me, thank you 🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
🔊 Could you take care of my luggage, please? 🔊 Mů?ete mi odnést zavazadla, prosím?
🔊 Where is my room, please? 🔊 Kde je můj pokoj, prosím?
🔊 It is on the first floor 🔊 V prvním patře
🔊 Is there a lift? 🔊 Je zde výtah?
🔊 The elevator is on your left 🔊 Výtah je po Va?í levici
🔊 The elevator is on your right 🔊 Výtah je po Va?í pravici
🔊 Where is the laundry room, please? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 It is on the ground floor 🔊 V přízemí
🔊 Ground floor 🔊 Přízemí
🔊 Bedroom 🔊 Pokoj
🔊 Dry cleaner's 🔊 Čistírna
🔊 Hair salon 🔊 Kadeřnictví
🔊 Car parking space 🔊 Parkovi?tě pro auta
🔊 Let's meet in the meeting room? 🔊 Jsme v zasedací místnosti?
🔊 Meeting room 🔊 Zasedací místnost
🔊 The swimming pool is heated 🔊 Bazén je vyhřívaný
🔊 Swimming pool 🔊 Bazén
🔊 Please, wake me up at seven a.m. 🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
🔊 The key, please 🔊 Klíč, prosím
🔊 The pass, please 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Are there any messages for me? 🔊 Mám nějaké vzkazy?
🔊 Yes, here you are 🔊 Ano, tady jsou
🔊 No, we didn't receive anything for you 🔊 Ne, nemáte nic
🔊 Where can I get some change? 🔊 Kde si mů?u rozměnit peníze?
🔊 Please can you give me some change? 🔊 Mů?ete mi rozměnit peníze, prosím?
🔊 We can make some for you, how much would you like? 🔊 Mů?eme. Kolik chcete rozměnit?
15 - Looking for someone
🔊 Excuse me, is Sarah here? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Yes, she's here 🔊 Ano, je tady
🔊 She's out 🔊 Někam ?la
🔊 You can call her on her mobile phone 🔊 Mů?ete jí zavolat na mobil
🔊 Do you know where I could find her? 🔊 Víte, kde ji najdu?
🔊 She is at work 🔊 Je v práci
🔊 She is at home 🔊 Je doma
🔊 Excuse me, is Julien here? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Yes, he's here 🔊 Ano, je tady
🔊 He's out 🔊 Někam ?el
🔊 Do you know where I could find him? 🔊 Víte, kde ho najdu?
🔊 You can call him on his mobile phone 🔊 Mů?ete mu zavolat na mobil
🔊 He is at work 🔊 Je v práci
🔊 He is at home 🔊 Je doma
16 - Beach
🔊 The beach 🔊 Plá?
🔊 Do you know where I can buy a ball? 🔊 Víte, kde se dá koupit míč?
🔊 There is a store in this direction 🔊 Tímto směrem je obchod
🔊 a ball 🔊 Míč
🔊 Binoculars 🔊 Dalekohled
🔊 a cap 🔊 K?iltovka
🔊 a towel 🔊 Ručník
🔊 Sandals 🔊 Sandály
🔊 a bucket 🔊 Kyblíček
🔊 Suntan lotion 🔊 Opalovací krém
🔊 Swimming trunks 🔊 Koupací ?ortky
🔊 Sunglasses 🔊 Sluneční brýle
🔊 Shellfish 🔊 Korý?
🔊 Sunbathing 🔊 Opalovat se
🔊 Sunny 🔊 Slunný
🔊 Sunny 🔊 Slunná
🔊 Sunset 🔊 Západ slunce
🔊 Parasol 🔊 Slunečník
🔊 Sun 🔊 Slunce
🔊 Sunstroke 🔊 Ú?eh
🔊 Is it dangerous to swim here? 🔊 Není zde plavání nebezpečné?
🔊 No, it is not dangerous 🔊 Ne, není nebezpečné
🔊 Yes, it is forbidden to swim here 🔊 Ano, koupání je zde zakázáno
🔊 Swim 🔊 Plavat
🔊 Swimming 🔊 Plavání
🔊 Wave 🔊 Vlna
🔊 Sea 🔊 Moře
🔊 Dune 🔊 Duna
🔊 Sand 🔊 Písek
🔊 What is the weather forecast for tomorrow? 🔊 Jaké má být zítra počasí?
🔊 The weather is going to change 🔊 Bude změna počasí
🔊 It is going to rain 🔊 Bude pr?et
🔊 It will be sunny 🔊 Bude svítit sluníčko
🔊 It will be very windy 🔊 Bude foukat silný vítr
🔊 Swimming suit 🔊 Plavky
🔊 Sunshade 🔊 Stín
17 - In case of trouble
🔊 Can you help me, please? 🔊 Mů?ete mi, prosím, pomoci?
🔊 I'm lost 🔊 Zabloudil jsem
🔊 I'm lost 🔊 Zabloudila jsem
🔊 What would you like? 🔊 Co si přejete?
🔊 What happened? 🔊 Co se stalo?
🔊 Where could I find an interpreter? 🔊 Kde se?enu tlumočníka?
🔊 Where is the nearest chemist's shop? 🔊 Kde je nebli??í lékárna?
🔊 Can you call a doctor, please 🔊 Mů?ete zavolat lékaře, prosím?
🔊 Which kind of treatment are you undergoing at the moment? 🔊 Jaké léky v současnosti u?íváte?
🔊 a hospital 🔊 Nemocnice
🔊 a chemist's 🔊 Lékárna
🔊 a doctor 🔊 Lékař
🔊 a doctor 🔊 Doktor
🔊 Medical department 🔊 Lékařská slu?ba
🔊 I lost my papers 🔊 Ztratil jsem doklady
🔊 I lost my papers 🔊 Ztratila jsem doklady
🔊 My papers have been stolen 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Lost-property office 🔊 Ztráty a nálezy
🔊 First-aid station 🔊 Stanice první pomoci
🔊 Emergency exit 🔊 Únikový východ
🔊 The police 🔊 Policie
🔊 Papers 🔊 Doklady
🔊 Money 🔊 Peníze
🔊 Passport 🔊 Pas
🔊 Luggage 🔊 Zavazadla
🔊 I'm ok, thanks 🔊 Ne, děkuji
🔊 Leave me alone! 🔊 Nechtě mě být!
🔊 Leave me alone! 🔊 Dejte mi pokoj!
🔊 Go away! 🔊 Bě?te pryč!
🔊 Go away! 🔊 Odejděte!

Download mp3 and pdf
MP3 + PDF

Download all idioms and phrases

Free DemoStart

Download mp3 and pdf