Slovak Vocabulary

Video with the most common words in Slovak

Why and how to learn Slovak vocabulary with audio?

To get closer to your professional objectives on a European scale, learning Slovak can be a real contribution that will make a difference in your career. The country is located right in the centre of Europe and therefore holds an interesting strategic position! It is also the country with the most castles (hrad) per city (have fun counting it with our number cards: Jedna, Dva, Tri...), so if you like this type of scenery, you will quickly be seduced!

Our content (films, novels, series, music) will help you in your journey, whether it is simply to go sightseeing or for a professional trip.

Selection of content to immerse yourself in the culture of Slovakia

Novels:

Movies:

Series:

Musics:

Here is a selection of 400 useful words and expressions to get you started

These words and expressions are classified by theme. By clicking on the buttons Quiz or Courses, you will have free access to the full Slovak course . By clicking on the button printer, you can print all the expressions of the theme. This content is free of charge.

1 - Essentials

Essentials
quiz
Learn
1 Hello Dobrý deň
2 Only in the morning Dobré ráno
3 Good evening Dobrý večer
4 Goodbye Dovidenia
5 See you later Dovidenia
6 Yes Áno
7 A more familiar expression No
8 No Nie
9 Please! Prosím
10 Thanks Ďakujem
11 A more familiar expression Díky
12 Thanks a lot Ďakujem pekne
13 A more familiar expression Díky!
14 Thank you for your help Ďakujem Vám za pomoc
15 Don't mention it Prosím
16 Ok Súhlasím
17 A more familiar expression Platí
18 How much is it? Koľko to stojí, prosím?
19 Sorry! Prepáčte!
20 I don't understand Nerozumiem
21 I get it Rozumel som
22 When it is a woman who speaks Rozumela som
23 I don't know Neviem
24 Forbidden Zakázané
25 Excuse me, where are the toilets? Kde sú záchody, prosím?
26 Happy New Year! Šťastný a veselý nový rok!
27 Happy birthday! Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 Happy holiday! Veselé sviatky!
29 Congratulations! Blahoželám!2 - Conversation

Conversation
quiz
Learn
1 Hello. How are you? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Hello. I'm fine, thank you Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 Do you speak Slovak? Hovoríš slovensky?
4 No, I don't speak Slovak Nie, nehovorím slovensky
5 Only a little bit Len trochu
6 Where do you come from? Odkiaľ si?
7 What is your nationality? Akej si národnosti?
8 I am English Som Angličan
9 And you, do you live here? A ty žiješ tu?
10 Yes, I live here Áno, žijem tu
11 My name is Sarah, what's your name? Volám sa Sarah a ty?
12 Julian Julien
13 What are you doing here? Čo tu robiš?
14 I am on holiday Som na dovolenke
15 We are on holiday Sme na dovolenke
16 I am on a business trip Som na služebnej ceste
17 I work here Pracujem tu
18 We work here Pracujeme tu
19 Where are the good places to go out and eat? Kde se dá dobre najesť?
20 Is there a museum in the neighbourhood? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 Where could I get an internet connection? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Learning

Learning
quiz
Learn
1 Do you want to learn a few words? Chceš sa naučiť pár slov?
2 Yes, sure! Ano, súhlasím!
3 What's this called? Ako sa to volá?
4 It's a table Kde je stôl?
5 A table. Do you understand? Stôl, rozumieš?
6 I don't understand Nerozumiem
7 Can you repeat please? Zopakuj to prosím
8 Can you talk a bit more slowly, please ? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 Could you write it down, please? Môžeš to napísať, prosím?
10 I get it Rozumel som4 - Colours

Colours
quiz
Learn
1 I like the colour of this table Páči sa mi farba tohoto stolu
2 It's red To je červená
3 If the designated person is male or object is masculine Červený
4 Blue Modrá
5 If the designated person is male or object is masculine Modrý
6 Yellow Žltá
7 If the designated person is male or object is masculine Žltý
8 White Biela
9 If the designated person is male or object is masculine Biely
10 Black Čierna
11 If the designated person is male or object is masculine Čierny
12 Green Zelená
13 If the designated person is male or object is masculine Zelený
14 Orange Oranžová
15 If the designated person is male or object is masculine Oranžový
16 Purple Fialová
17 If the designated person is male or object is masculine Fialový
18 Grey Sivá
19 If the designated person is male or object is masculine Sivý5 - Numbers

Numbers
quiz
Learn
1 Zero Nula
2 One Jedna
3 If the designated person is male or object is masculine Jeden
4 Two Dva
5 Three Tri
6 Four Štyri
7 Five Päť
8 Six Šesť
9 Seven Sedem
10 Eight Osem
11 Nine Deväť
12 Ten Desať
13 Eleven Jedenácť
14 Twelve Dvanácť
15 Thirteen Trinácť
16 Fourteen Štrnácť
17 Fifteen Pätnácť
18 Sixteen Šestnácť
19 Seventeen Sedemnácť
20 Eighteen Osemnácť
21 Nineteen Devätnácť
22 Twenty Dvadsať
23 Twenty-one Dvadsať jeden
24 Twenty-two Dvadsať dva
25 Twenty-three Dvadsať tri
26 Twenty-four Dvadsať štyri
27 Twenty-five Dvadsať päť
28 Twenty-six Dvadsať šesť
29 Twenty-seven Dvadsať sedem
30 Twenty-eight Dvadsaťosem
31 Twenty-nine Dvadsať deväť
32 Thirty Tridsať
33 Thirty-one Tridsať jedna
34 Thirty-two Tridsať dva
35 Thirty-three Tridsať tri
36 Thirty-four Tridsať štyri
37 Thirty-five Tridsať päť
38 Thirty-six Třicet šesť
39 Forty Štyridsať
40 Fifty Päťdesiat
41 Sixty Šesťdesiat
42 Seventy Sedemdesiat
43 Eighty Osemdesiat
44 Ninety Deväťdesiat
45 One hundred Sto
46 A hundred and five Sto päť
47 Two hundred Dve sto
48 Three hundred Tri sto
49 Four hundred Štyri sto
50 A thousand Tisíc
51 A thousand five hundred Tisíc päť sto
52 Two thousand Dve tisíc
53 Ten thousand Desať tisíc6 - Time tracking

Time tracking
quiz
Learn
1 When did you get here? Kedy si sem prišiel?
2 When the interlocutor is a woman Kedy si sem prišla?
3 Today Dnes
4 Yesterday Včera
5 Two days ago Pred dvoma dňami
6 How long are you staying for? Ako dlho tu zostaneš?
7 I'm leaving tomorrow Odchádzam zajtra
8 I'll be leaving the day after tomorrow Odchádzam napozajtra
9 I'll be leaving in three days Odchádzam o tri dni
10 Monday Pondelok
11 Tuesday Utorok
12 Wednesday Streda
13 Thursday Štvrtok
14 Friday Piatok
15 Saturday Sobota
16 Sunday Nedeľa
17 January Január
18 February Február
19 March Marec
20 April Apríl
21 May Máj
22 June Jún
23 July Júl
24 August August
25 September September
26 October Október
27 November November
28 December December
29 What time are you leaving at? V ktorej odchádzaš?
30 Morning, at eight o'clock O ôsmej ráno
31 Morning, at a quarter past 8 O štvrť na deväť ráno
32 Morning, at half past 8 O pol deviatej ráno
33 Morning, at a quarter to nine O tri štvrte na deväť ráno
34 Evening, at 6pm O šiestej večer
35 I am late Meškám7 - Taxi

Taxi
quiz
Learn
1 Taxi! Taxi!
2 Where would you like to go? Kam chcete odviezť?
3 I'm going to the train station Idem na stanicu
4 I'm going to the Day and Night Hotel Idem na hotel deň a noc
5 Can you take me to the airport, please? Môžete ma odvieť na letisko?
6 Can you take my luggage? Môžete mi vziať batožinu?
7 Is it far from here? Je to odtiaľ ďaleko?
8 No it's close Nie, je to kúsok
9 Yes it's a little bit further away Ano, je to trochu ďalej
10 How much will it be? Koľko to bude stáť?
11 Take me there, please Odvezte ma tu, prosím
12 You go right Vpravo
13 You go left Vľavo
14 It's straight on Rovno
15 It's right here Je to tu
16 It's that way Je to tam
17 Stop! Zastavte!
18 Another way to say Stop!
19 Take your time Neponahľajte sa!
20 Can I have a receipt, please? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - Feelings

Feelings
quiz
Learn
1 I really like your country Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 I love you Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 I am happy Som šťastný
5 When it is a woman who speaks Som šťastná
6 I am sad Som smutný
7 When it is a woman who speaks Som smutná
8 I feel great here Cítím sa tu dobre
9 I am cold Je mi zima
10 I am hot Je mi teplo
11 It's too big Je to veľmi veľké
12 It's too small Je to dosť malé
13 It's perfect Je to perfektné
14 Synonymous expression Je to úžasné
15 Do you want to go out tonight? Chce dnes večer niekam ísť?
16 I would like to go out tonight Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 When it is a woman who speaks Dnes večer by som rada niekam šla.
18 It is a good idea To je dobrý nápad
19 I want to have fun Mám chuť sa isť zabaviť
20 It is not a good idea To nie je dobrý nápad
21 I don't want to go out tonight Dnes večer sa mi nikam nechce
22 I want to rest Chcem odpočívať
23 Would you like to do some sport? Chceš ísť športovať?
24 Yes, I need to relax Áno, potrebujem vybiť energiu
25 I play tennis Hrám tenis
26 No thanks. I am tired already Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 When it is a woman who speaks Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Family

Family
quiz
Learn
1 Do you have family here? Máš tu rodinu?
2 My father Môj otec
3 My mother Moja matka
4 My son Môj syn
5 My daughter Moja dcéra
6 A brother Brat
7 a sister Sestra
8 a friend Priateľ
9 Synonymous expression Kamarád
10 a friend Priateľka
11 Synonymous expression Kamarádka
12 My boyfriend Môj priateľ
13 My girlfriend Moja priateľka
14 My husband Môj manžel
15 Synonymous expression Môj muž
16 My wife Má manželka
17 Synonymous expression Moja žena10 - Bar

Bar
quiz
Learn
1 The bar Bar
2 Another way to say Krčma
3 Would you like to have a drink? Dáš si niečo aq pitie?
4 To drink Piť
5 Glass Pohár
6 With pleasure Rád
7 What would you like? Čo si dáš?
8 What's on offer? Čo majú na pitie?
9 There is water or fruit juices Vodu alebo ovocné džúsy
10 Water Voda
11 Can you add some ice cubes, please? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Ice cubes Ľad
13 Chocolate Čokoláda
14 Milk Mlieko
15 Tea Čaj
16 Coffee Káva
17 With sugar S cukrom
18 With cream So smotanou
19 Wine Víno
20 Beer Pivo
21 A tea please Čaj, prosím
22 A beer please Pivo, prosím
23 What would you like to drink? Co si dáte na pitie?
24 Two teas please! Dva čaje, prosím!
25 Two beers please! Dve pivá, prosím
26 Nothing, thanks Ďakujem, nič
27 Cheers! Na zdravie
28 Cheers! Na zdravie
29 Can we have the bill please? Účet, prosím!
30 Excuse me, how much do I owe? Koľko vám dlžím prosím?
31 Twenty euros Dvadsať eúr
32 It's on me Pozývam Ťa11 - Restaurant

Restaurant
quiz
Learn
1 The restaurant Reštaurácia
2 Would you like to eat? Chceš niečo jesť?
3 Yes, with pleasure Áno, rád.
4 When it is a woman who speaks Áno, rada.
5 To eat Jesť
6 Where can we eat? Kde se môžeme najesť?
7 Where can we have lunch? Kde si môžeme naobedovať?
8 Dinner Večera
9 Breakfast Raňajky
10 Excuse me! Prosím!
11 The menu, please Jedálny lístok, prosím!
12 Here is the menu Tu máte jedálny lístok!
13 What do you prefer to eat? Meat or fish? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 With rice S ryžou
15 With pasta S cestovinami
16 Potatoes Zemiaky
17 Vegetables Zelenina
18 Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Bread Pečivo
20 Butter Maslo
21 Salad Šalát
22 Dessert Koláč
23 A more formal expression Dezert
24 Fruit Ovocie
25 Can I have a knife, please? Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Yes, I'll bring it to you right away Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 a knife Nôž
28 a fork Vidlička
29 a spoon Lyžica
30 Is it a warm dish? Je to teplé jedlo?
31 Yes, very hot also! Áno a veľmi pálivé!
32 Warm Teplý
33 If the designated person is male or object is masculine Teplá
34 Cold Studený
35 If the designated person is male or object is masculine Studená
36 Hot Pálivý
37 If the designated person is male or object is masculine Pálivá
38 I'll have fish Dám si rybu!
39 Me too Ja tiež12 - Parting

Parting
quiz
Learn
1 It's late, I have to go! Už je neskoro! Musím ísť!
2 Shall we meet again? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Yes with pleasure Áno, rada
4 This is my address Bývam na tejto adrese
5 Do you have a phone number? Dáš mi telefónne číslo?
6 Yes here you go Áno, tu je
7 I had a lovely time Bolo mi s Tebou dobre
8 Me too, it was a pleasure to meet you Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 We will see each other soon Skoro se opäť stretneme
10 I hope so too Tiež dúfam!
11 Goodbye Dovidenia!
12 See you tomorrow Ahoj zajtra
13 Bye! Ahoj!13 - Transportation

Transportation
quiz
Learn
1 Excuse me! I'm looking for the bus stop Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 How much is a ticket to Sun City?  Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 Where does this train go, please?  Kam ide tento vlak, prosím?
4 Does this train stop at Sun City?  Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 When does the train for Sun City leave?  Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 When will this train arrive in Sun City?  Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 A ticket for Sun City, please Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 Do you have the train's time table? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 Bus schedule Autobusový cestovný poriadok
10 Excuse me, which train goes to Sun City? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 This one Tento
12 Thanks Ďakujem
13 A more familiar expression Díky
14 Don't mention it, have a good trip! Není začo. Šťastnú cestu!
15 The garage Autoservis
16 The petrol station Benzínka
17 A more formal expression Pumpa
18 A full tank, please Plnú nádrž, prosím
19 Bike Bicykel
20 Town centre Centrum mesta
21 Suburb Predmestie
22 It is a city Je to veľké mesto
23 It is a village Je to dedina
24 A mountain Hory
25 a lake Jazero
26 The countryside Vidiek14 - Looking for someone

Looking for someone
quiz
Learn
1 Excuse me, is Sarah here? Je tu Sarah, prosím?
2 Yes, she's here Áno, je tu
3 She's out Niekam šla
4 You can call her on her mobile phone Môžete jej zavolať na mobil
5 Do you know where I could find her? Viete, kde ju nájdem?
6 She is at work Je v práci
7 She is at home Je doma
8 Excuse me, is Julien here? Je tu Julien, prosím?
9 Yes, he's here Áno, je tu
10 He's out Niekam šiel
11 Do you know where I could find him? Viete, kde ho nájdem?
12 You can call him on his mobile phone Môžete mu zavolať na mobil
13 He is at work Je v práci
14 He is at home Je doma15 - Hotel

Hotel
quiz
Learn
1 The hotel Hotel
2 Apartment Byt
3 Welcome! Vítajte!
4 Do you have a room available? Máte voľnú izbu?
5 Is there a bathroom in the room? Je v izbe kúpelňa?
6 Would you prefer two single beds? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 Do you wish to have a twin room? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 A room with bathtub - with balcony - with shower Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 Bed and breakfast Izba s raňajkami
10 How much is it for a night? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 I would like to see the room first Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 When it is a woman who speaks Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Yes, of course Áno, samozrejme!
14 Thank you, the room is very nice Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 OK, can I reserve for tonight? Možem rezervovať na dnes večer?
16 It's a bit too much for me, thank you Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 Could you take care of my luggage, please? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 Where is my room, please? Kde je moja izba, prosím?
19 It is on the first floor Na prvnom poschodí
20 Is there a lift? Je tu výťah?
21 The elevator is on your left Výťah je po Vašej ľavici
22 The elevator is on your right Výťah je po Vašej pravici
23 Where is the laundry room, please? Kde je prádelna?
24 It is on the ground floor Na prízemí
25 Ground floor Prízemie
26 Bedroom Izba
27 Dry cleaner's Čistiareň
28 Hair salon Kaderníctvo
29 Car parking space Parkovisko pre autá
30 Let's meet in the meeting room? Sme v zasadacej miestnosti?
31 Meeting room Zasadacia miestnosť
32 The swimming pool is heated Bazén je vyhrievaný
33 Swimming pool Bazén
34 Please, wake me up at seven a.m. Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 The key, please Kľúč, prosím
36 The pass, please Kartičku, prosím
37 Are there any messages for me? Mám nejaké odkazy?
38 Yes, here you are Áno, tu sú
39 No, we didn't receive anything for you Nie, nemáte nemáte žiadny
40 Where can I get some change? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 Please can you give me some change? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 We can make some for you, how much would you like? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Beach

Beach
quiz
Learn
1 The beach Pláž
2 Do you know where I can buy a ball? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 There is a store in this direction Týmto smerom je obchod
4 a ball Lopta
5 Binoculars Ďalekohled
6 a cap Šiltovka
7 a towel Uterák
8 Sandals Sandále
9 a bucket Vedro
10 Suntan lotion Opaľovací krém
11 Swimming trunks Šortky
12 Sunglasses Slnečné okuliare
13 Shellfish Kôrovce
14 Sunbathing Opaľovať sa
15 Sunny Slnečný
16 If the designated person is male or object is masculine Slnečná
17 Sunset Západ slnka
18 Parasol Slnečník
19 Sun Slnko
20 Sunstroke Úpal
21 Is it dangerous to swim here? Je tu plávanie nebezpečné?
22 No, it is not dangerous Nie, to nie je nebezpečné
23 Yes, it is forbidden to swim here Áno, koupanie je tu zakázané
24 Swim Plávať
25 Swimming Plávanie
26 Wave Vlna
27 Sea More
28 Dune Duna
29 Sand Piesok
30 What is the weather forecast for tomorrow? Aké má býť zajtra počasie?
31 The weather is going to change Bude zmena počasia
32 It is going to rain Bude pršať
33 It will be sunny Bude svietiť slniečko
34 It will be very windy Bude fúkať silný vietor
35 Swimming suit Plavky
36 Sunshade Tieň17 - In case of trouble

In case of trouble
quiz
Learn
1 Can you help me, please? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 I'm lost Zablúdil som
3 When it is a woman who speaks Zablúdila som
4 What would you like? Čo si želáte?
5 What happened? Čo sa stalo?
6 Where could I find an interpreter? Kde nájdem tlmočníka?
7 Where is the nearest chemist's shop? Kde je najbližšia lekáreň?
8 Can you call a doctor, please Môžete zavolať lekára, prosím?
9 Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 a hospital Nemocnicq
11 a chemist's Lekáreň
12 a doctor Lekár
13 A more familiar expression Doktor
14 Medical department Lekarská služba
15 I lost my papers Ztratil som doklady
16 When it is a woman who speaks Ztratila som doklady
17 My papers have been stolen Ukradli mi doklady
18 Lost-property office Ztraty a nálezy
19 First-aid station Stanica prvej pomoci
20 Emergency exit Únikový východ
21 The police Polícia
22 Papers Doklady
23 Money Peniaze
24 Passport Pas
25 Luggage Batožina
26 I'm ok, thanks Nie, ďakujem
27 Leave me alone! Neotravujte ma!
28 Variation Dajte mi pokoj!
29 Go away! Choďte preč!
30 Another way to say Odíďte!
Download mp3 and pdf
MP3 + PDF

Download all idioms and phrases

Free DemoStart

Download mp3 and pdf