Slovak Vocabulary

Video with the most common words in Slovak

Why and how to learn Slovak vocabulary with audio?

To get closer to your professional objectives on a European scale, learning Slovak can be a real contribution that will make a difference in your career. The country is located right in the centre of Europe and therefore holds an interesting strategic position! It is also the country with the most castles (hrad) per city (have fun counting it with our number cards: Jedna, Dva, Tri...), so if you like this type of scenery, you will quickly be seduced!

Our content (films, novels, series, music) will help you in your journey, whether it is simply to go sightseeing or for a professional trip.

Selection of content to immerse yourself in the culture of Slovakia

Novels:

Movies:

Series:

Musics:

Here is a selection of 400 useful words and expressions to get you started

These words and expressions are classified by theme. By clicking on the buttons Quiz or Courses, you will have free access to the full Slovak course . By clicking on the button printer, you can print all the expressions of the theme. This content is free of charge.
1 - Essentials
🔊 Hello 🔊 Dobrý deň
🔊 Hello 🔊 Dobré ráno
🔊 Good evening 🔊 Dobrý večer
🔊 Goodbye 🔊 Dovidenia
🔊 See you later 🔊 Dovidenia
🔊 Yes 🔊 Áno
🔊 Yes 🔊 No
🔊 No 🔊 Nie
🔊 Please! 🔊 Prosím
🔊 Thanks 🔊 Ďakujem
🔊 Thanks 🔊 Díky
🔊 Thanks a lot 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Thanks a lot 🔊 Díky!
🔊 Thank you for your help 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 Don't mention it 🔊 Prosím
🔊 Ok 🔊 Súhlasím
🔊 Ok 🔊 Platí
🔊 How much is it? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Sorry! 🔊 Prepáčte!
🔊 I don't understand 🔊 Nerozumiem
🔊 I get it 🔊 Rozumel som
🔊 I get it 🔊 Rozumela som
🔊 I don't know 🔊 Neviem
🔊 Forbidden 🔊 Zakázané
🔊 Excuse me, where are the toilets? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Happy New Year! 🔊 Šťastný a veselý nový rok!
🔊 Happy birthday! 🔊 Všetko nejlepšie k narodeninám!
🔊 Happy holiday! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Congratulations! 🔊 Blahoželám!
2 - Conversation
🔊 Hello. How are you? 🔊 Dobrý deň. Ako sa máš?
🔊 Hello. I'm fine, thank you 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Do you speak Slovak? 🔊 Hovoríš slovensky?
🔊 No, I don't speak Slovak 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Only a little bit 🔊 Len trochu
🔊 Where do you come from? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 What is your nationality? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 I am English 🔊 Som Angličan
🔊 And you, do you live here? 🔊 A ty žiješ tu?
🔊 Yes, I live here 🔊 Áno, žijem tu
🔊 My name is Sarah, what's your name? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Julian 🔊 Julien
🔊 What are you doing here? 🔊 Čo tu robiš?
🔊 I am on holiday 🔊 Som na dovolenke
🔊 We are on holiday 🔊 Sme na dovolenke
🔊 I am on a business trip 🔊 Som na služebnej ceste
🔊 I work here 🔊 Pracujem tu
🔊 We work here 🔊 Pracujeme tu
🔊 Where are the good places to go out and eat? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 Is there a museum in the neighbourhood? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Where could I get an internet connection? 🔊 Kde sa môžem pripojiť na Internet?
3 - Learning
🔊 Do you want to learn a few words? 🔊 Chceš sa naučiť pár slov?
🔊 Yes, sure! 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 What's this called? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 It's a table 🔊 Kde je stôl?
🔊 A table. Do you understand? 🔊 Stôl, rozumieš?
🔊 I don't understand 🔊 Nerozumiem
🔊 Can you repeat please? 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 Can you talk a bit more slowly, please ? 🔊 Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
🔊 Could you write it down, please? 🔊 Môžeš to napísať, prosím?
🔊 I get it 🔊 Rozumel som
4 - Colours
🔊 I like the colour of this table 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 It's red 🔊 To je červená
🔊 It's red 🔊 Červený
🔊 Blue 🔊 Modrá
🔊 Blue 🔊 Modrý
🔊 Yellow 🔊 Žltá
🔊 Yellow 🔊 Žltý
🔊 White 🔊 Biela
🔊 White 🔊 Biely
🔊 Black 🔊 Čierna
🔊 Black 🔊 Čierny
🔊 Green 🔊 Zelená
🔊 Green 🔊 Zelený
🔊 Orange 🔊 Oranžová
🔊 Orange 🔊 Oranžový
🔊 Purple 🔊 Fialová
🔊 Purple 🔊 Fialový
🔊 Grey 🔊 Sivá
🔊 Grey 🔊 Sivý
5 - Numbers
🔊 Zero 🔊 Nula
🔊 One 🔊 Jedna
🔊 One 🔊 Jeden
🔊 Two 🔊 Dva
🔊 Three 🔊 Tri
🔊 Four 🔊 Štyri
🔊 Five 🔊 Päť
🔊 Six 🔊 Šesť
🔊 Seven 🔊 Sedem
🔊 Eight 🔊 Osem
🔊 Nine 🔊 Deväť
🔊 Ten 🔊 Desať
🔊 Eleven 🔊 Jedenácť
🔊 Twelve 🔊 Dvanácť
🔊 Thirteen 🔊 Trinácť
🔊 Fourteen 🔊 Štrnácť
🔊 Fifteen 🔊 Pätnácť
🔊 Sixteen 🔊 Šestnácť
🔊 Seventeen 🔊 Sedemnácť
🔊 Eighteen 🔊 Osemnácť
🔊 Nineteen 🔊 Devätnácť
🔊 Twenty 🔊 Dvadsať
🔊 Twenty-one 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Twenty-two 🔊 Dvadsať dva
🔊 Twenty-three 🔊 Dvadsať tri
🔊 Twenty-four 🔊 Dvadsať štyri
🔊 Twenty-five 🔊 Dvadsať päť
🔊 Twenty-six 🔊 Dvadsať šesť
🔊 Twenty-seven 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Twenty-eight 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Twenty-nine 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Thirty 🔊 Tridsať
🔊 Thirty-one 🔊 Tridsať jedna
🔊 Thirty-two 🔊 Tridsať dva
🔊 Thirty-three 🔊 Tridsať tri
🔊 Thirty-four 🔊 Tridsať štyri
🔊 Thirty-five 🔊 Tridsať päť
🔊 Thirty-six 🔊 Třicet šesť
🔊 Forty 🔊 Štyridsať
🔊 Fifty 🔊 Päťdesiat
🔊 Sixty 🔊 Šesťdesiat
🔊 Seventy 🔊 Sedemdesiat
🔊 Eighty 🔊 Osemdesiat
🔊 Ninety 🔊 Deväťdesiat
🔊 One hundred 🔊 Sto
🔊 A hundred and five 🔊 Sto päť
🔊 Two hundred 🔊 Dve sto
🔊 Three hundred 🔊 Tri sto
🔊 Four hundred 🔊 Štyri sto
🔊 A thousand 🔊 Tisíc
🔊 A thousand five hundred 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Two thousand 🔊 Dve tisíc
🔊 Ten thousand 🔊 Desať tisíc
6 - Time tracking
🔊 When did you get here? 🔊 Kedy si sem prišiel?
🔊 When did you get here? 🔊 Kedy si sem prišla?
🔊 Today 🔊 Dnes
🔊 Yesterday 🔊 Včera
🔊 Two days ago 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 How long are you staying for? 🔊 Ako dlho tu zostaneš?
🔊 I'm leaving tomorrow 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 I'll be leaving the day after tomorrow 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 I'll be leaving in three days 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Monday 🔊 Pondelok
🔊 Tuesday 🔊 Utorok
🔊 Wednesday 🔊 Streda
🔊 Thursday 🔊 Štvrtok
🔊 Friday 🔊 Piatok
🔊 Saturday 🔊 Sobota
🔊 Sunday 🔊 Nedeľa
🔊 January 🔊 Január
🔊 February 🔊 Február
🔊 March 🔊 Marec
🔊 April 🔊 Apríl
🔊 May 🔊 Máj
🔊 June 🔊 Jún
🔊 July 🔊 Júl
🔊 August 🔊 August
🔊 September 🔊 September
🔊 October 🔊 Október
🔊 November 🔊 November
🔊 December 🔊 December
🔊 What time are you leaving at? 🔊 V ktorej odchádzaš?
🔊 Morning, at eight o'clock 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Morning, at a quarter past 8 🔊 O štvrť na deväť ráno
🔊 Morning, at half past 8 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Morning, at a quarter to nine 🔊 O tri štvrte na deväť ráno
🔊 Evening, at 6pm 🔊 O šiestej večer
🔊 I am late 🔊 Meškám
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Where would you like to go? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 I'm going to the train station 🔊 Idem na stanicu
🔊 I'm going to the Day and Night Hotel 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Can you take me to the airport, please? 🔊 Môžete ma odvieť na letisko?
🔊 Can you take my luggage? 🔊 Môžete mi vziať batožinu?
🔊 Is it far from here? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 No it's close 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Yes it's a little bit further away 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 How much will it be? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Take me there, please 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 You go right 🔊 Vpravo
🔊 You go left 🔊 Vľavo
🔊 It's straight on 🔊 Rovno
🔊 It's right here 🔊 Je to tu
🔊 It's that way 🔊 Je to tam
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Take your time 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 Can I have a receipt, please? 🔊 Môžete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Family
🔊 Do you have family here? 🔊 Máš tu rodinu?
🔊 My father 🔊 Môj otec
🔊 My mother 🔊 Moja matka
🔊 My son 🔊 Môj syn
🔊 My daughter 🔊 Moja dcéra
🔊 A brother 🔊 Brat
🔊 a sister 🔊 Sestra
🔊 a friend 🔊 Priateľ
🔊 a friend 🔊 Kamarád
🔊 a friend 🔊 Priateľka
🔊 a friend 🔊 Kamarádka
🔊 My boyfriend 🔊 Môj priateľ
🔊 My girlfriend 🔊 Moja priateľka
🔊 My husband 🔊 Môj manžel
🔊 My husband 🔊 Môj muž
🔊 My wife 🔊 Má manželka
🔊 My wife 🔊 Moja žena
9 - Feelings
🔊 I really like your country 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 I love you 🔊 Ľúbim Ťa
🔊  🔊 Mám Ťa rád
🔊 I am happy 🔊 Som šťastný
🔊 I am happy 🔊 Som šťastná
🔊 I am sad 🔊 Som smutný
🔊 I am sad 🔊 Som smutná
🔊 I feel great here 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 I am cold 🔊 Je mi zima
🔊 I am hot 🔊 Je mi teplo
🔊 It's too big 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 It's too small 🔊 Je to dosť malé
🔊 It's perfect 🔊 Je to perfektné
🔊 It's perfect 🔊 Je to úžasné
🔊 Do you want to go out tonight? 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 I would like to go out tonight 🔊 Dnes večer by som rád niekam šiel.
🔊 I would like to go out tonight 🔊 Dnes večer by som rada niekam šla.
🔊 It is a good idea 🔊 To je dobrý nápad
🔊 I want to have fun 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 It is not a good idea 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 I don't want to go out tonight 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 I want to rest 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Would you like to do some sport? 🔊 Chceš ísť športovať?
🔊 Yes, I need to relax 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 I play tennis 🔊 Hrám tenis
🔊 No thanks. I am tired already 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavený
🔊 No thanks. I am tired already 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavená
10 - Bar
🔊 The bar 🔊 Bar
🔊 The bar 🔊 Krčma
🔊 Would you like to have a drink? 🔊 Dáš si niečo aq pitie?
🔊 To drink 🔊 Piť
🔊 Glass 🔊 Pohár
🔊 With pleasure 🔊 Rád
🔊 What would you like? 🔊 Čo si dáš?
🔊 What's on offer? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 There is water or fruit juices 🔊 Vodu alebo ovocné džúsy
🔊 Water 🔊 Voda
🔊 Can you add some ice cubes, please? 🔊 Môžete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Ice cubes 🔊 Ľad
🔊 Chocolate 🔊 Čokoláda
🔊 Milk 🔊 Mlieko
🔊 Tea 🔊 Čaj
🔊 Coffee 🔊 Káva
🔊 With sugar 🔊 S cukrom
🔊 With cream 🔊 So smotanou
🔊 Wine 🔊 Víno
🔊 Beer 🔊 Pivo
🔊 A tea please 🔊 Čaj, prosím
🔊 A beer please 🔊 Pivo, prosím
🔊 What would you like to drink? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 Two teas please! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Two beers please! 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Nothing, thanks 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Cheers! 🔊 Na zdravie
🔊 Cheers! 🔊 Na zdravie
🔊 Can we have the bill please? 🔊 Účet, prosím!
🔊 Excuse me, how much do I owe? 🔊 Koľko vám dlžím prosím?
🔊 Twenty euros 🔊 Dvadsať eúr
🔊 It's on me 🔊 Pozývam Ťa
11 - Restaurant
🔊 The restaurant 🔊 Reštaurácia
🔊 Would you like to eat? 🔊 Chceš niečo jesť?
🔊 Yes, with pleasure 🔊 Áno, rád.
🔊 Yes, with pleasure 🔊 Áno, rada.
🔊 To eat 🔊 Jesť
🔊 Where can we eat? 🔊 Kde se môžeme najesť?
🔊 Where can we have lunch? 🔊 Kde si môžeme naobedovať?
🔊 Dinner 🔊 Večera
🔊 Breakfast 🔊 Raňajky
🔊 Excuse me! 🔊 Prosím!
🔊 The menu, please 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Here is the menu 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 What do you prefer to eat? Meat or fish? 🔊 Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
🔊 With rice 🔊 S ryžou
🔊 With pasta 🔊 S cestovinami
🔊 Potatoes 🔊 Zemiaky
🔊 Vegetables 🔊 Zelenina
🔊 Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg 🔊 Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Bread 🔊 Pečivo
🔊 Butter 🔊 Maslo
🔊 Salad 🔊 Šalát
🔊 Dessert 🔊 Koláč
🔊 Dessert 🔊 Dezert
🔊 Fruit 🔊 Ovocie
🔊 Can I have a knife, please? 🔊 Môžete mi priniesť nôž, prosím?
🔊 Yes, I'll bring it to you right away 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 a knife 🔊 Nôž
🔊 a fork 🔊 Vidlička
🔊 a spoon 🔊 Lyžica
🔊 Is it a warm dish? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Yes, very hot also! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Warm 🔊 Teplý
🔊 Warm 🔊 Teplá
🔊 Cold 🔊 Studený
🔊 Cold 🔊 Studená
🔊 Hot 🔊 Pálivý
🔊 Hot 🔊 Pálivá
🔊 I'll have fish 🔊 Dám si rybu!
🔊 Me too 🔊 Ja tiež
12 - Parting
🔊 It's late, I have to go! 🔊 Už je neskoro! Musím ísť!
🔊 Shall we meet again? 🔊 Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
🔊 Yes with pleasure 🔊 Áno, rada
🔊 This is my address 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Do you have a phone number? 🔊 Dáš mi telefónne číslo?
🔊 Yes here you go 🔊 Áno, tu je
🔊 I had a lovely time 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 Me too, it was a pleasure to meet you 🔊 Mne tiež, rada som Ťa poznala
🔊 We will see each other soon 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 I hope so too 🔊 Tiež dúfam!
🔊 Goodbye 🔊 Dovidenia!
🔊 See you tomorrow 🔊 Ahoj zajtra
🔊 Bye! 🔊 Ahoj!
13 - Transportation
🔊 Excuse me! I'm looking for the bus stop 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 How much is a ticket to Sun City?  🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Where does this train go, please?  🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Does this train stop at Sun City?  🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 When does the train for Sun City leave?  🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 When will this train arrive in Sun City?  🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 A ticket for Sun City, please 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Do you have the train's time table? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Bus schedule 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Excuse me, which train goes to Sun City? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 This one 🔊 Tento
🔊 Thanks 🔊 Ďakujem
🔊 Thanks 🔊 Díky
🔊 Don't mention it, have a good trip! 🔊 Není začo. Šťastnú cestu!
🔊 The garage 🔊 Autoservis
🔊 The petrol station 🔊 Benzínka
🔊 The petrol station 🔊 Pumpa
🔊 A full tank, please 🔊 Plnú nádrž, prosím
🔊 Bike 🔊 Bicykel
🔊 Town centre 🔊 Centrum mesta
🔊 Suburb 🔊 Predmestie
🔊 It is a city 🔊 Je to veľké mesto
🔊 It is a village 🔊 Je to dedina
🔊 A mountain 🔊 Hory
🔊 a lake 🔊 Jazero
🔊 The countryside 🔊 Vidiek
14 - Hotel
🔊 The hotel 🔊 Hotel
🔊 Apartment 🔊 Byt
🔊 Welcome! 🔊 Vítajte!
🔊 Do you have a room available? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Is there a bathroom in the room? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 Would you prefer two single beds? 🔊 Chcete radšej dve samostatné postele?
🔊 Do you wish to have a twin room? 🔊 Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
🔊 A room with bathtub - with balcony - with shower 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Bed and breakfast 🔊 Izba s raňajkami
🔊 How much is it for a night? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 I would like to see the room first 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 I would like to see the room first 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Yes, of course 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Thank you, the room is very nice 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 OK, can I reserve for tonight? 🔊 Možem rezervovať na dnes večer?
🔊 It's a bit too much for me, thank you 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
🔊 Could you take care of my luggage, please? 🔊 Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
🔊 Where is my room, please? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 It is on the first floor 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 Is there a lift? 🔊 Je tu výťah?
🔊 The elevator is on your left 🔊 Výťah je po Vašej ľavici
🔊 The elevator is on your right 🔊 Výťah je po Vašej pravici
🔊 Where is the laundry room, please? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 It is on the ground floor 🔊 Na prízemí
🔊 Ground floor 🔊 Prízemie
🔊 Bedroom 🔊 Izba
🔊 Dry cleaner's 🔊 Čistiareň
🔊 Hair salon 🔊 Kaderníctvo
🔊 Car parking space 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Let's meet in the meeting room? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 Meeting room 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 The swimming pool is heated 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Swimming pool 🔊 Bazén
🔊 Please, wake me up at seven a.m. 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 The key, please 🔊 Kľúč, prosím
🔊 The pass, please 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Are there any messages for me? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Yes, here you are 🔊 Áno, tu sú
🔊 No, we didn't receive anything for you 🔊 Nie, nemáte nemáte žiadny
🔊 Where can I get some change? 🔊 Kde si môžem zmenit peniaze?
🔊 Please can you give me some change? 🔊 Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 We can make some for you, how much would you like? 🔊 Môžeme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Looking for someone
🔊 Excuse me, is Sarah here? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Yes, she's here 🔊 Áno, je tu
🔊 She's out 🔊 Niekam šla
🔊 You can call her on her mobile phone 🔊 Môžete jej zavolať na mobil
🔊 Do you know where I could find her? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 She is at work 🔊 Je v práci
🔊 She is at home 🔊 Je doma
🔊 Excuse me, is Julien here? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Yes, he's here 🔊 Áno, je tu
🔊 He's out 🔊 Niekam šiel
🔊 Do you know where I could find him? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 You can call him on his mobile phone 🔊 Môžete mu zavolať na mobil
🔊 He is at work 🔊 Je v práci
🔊 He is at home 🔊 Je doma
16 - Beach
🔊 The beach 🔊 Pláž
🔊 Do you know where I can buy a ball? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 There is a store in this direction 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 a ball 🔊 Lopta
🔊 Binoculars 🔊 Ďalekohled
🔊 a cap 🔊 Šiltovka
🔊 a towel 🔊 Uterák
🔊 Sandals 🔊 Sandále
🔊 a bucket 🔊 Vedro
🔊 Suntan lotion 🔊 Opaľovací krém
🔊 Swimming trunks 🔊 Šortky
🔊 Sunglasses 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Shellfish 🔊 Kôrovce
🔊 Sunbathing 🔊 Opaľovať sa
🔊 Sunny 🔊 Slnečný
🔊 Sunny 🔊 Slnečná
🔊 Sunset 🔊 Západ slnka
🔊 Parasol 🔊 Slnečník
🔊 Sun 🔊 Slnko
🔊 Sunstroke 🔊 Úpal
🔊 Is it dangerous to swim here? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 No, it is not dangerous 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Yes, it is forbidden to swim here 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Swim 🔊 Plávať
🔊 Swimming 🔊 Plávanie
🔊 Wave 🔊 Vlna
🔊 Sea 🔊 More
🔊 Dune 🔊 Duna
🔊 Sand 🔊 Piesok
🔊 What is the weather forecast for tomorrow? 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 The weather is going to change 🔊 Bude zmena počasia
🔊 It is going to rain 🔊 Bude pršať
🔊 It will be sunny 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 It will be very windy 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Swimming suit 🔊 Plavky
🔊 Sunshade 🔊 Tieň
17 - In case of trouble
🔊 Can you help me, please? 🔊 Môžete mi, prosím, pomocť?
🔊 I'm lost 🔊 Zablúdil som
🔊 I'm lost 🔊 Zablúdila som
🔊 What would you like? 🔊 Čo si želáte?
🔊 What happened? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Where could I find an interpreter? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Where is the nearest chemist's shop? 🔊 Kde je najbližšia lekáreň?
🔊 Can you call a doctor, please 🔊 Môžete zavolať lekára, prosím?
🔊 Which kind of treatment are you undergoing at the moment? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 a hospital 🔊 Nemocnicq
🔊 a chemist's 🔊 Lekáreň
🔊 a doctor 🔊 Lekár
🔊 a doctor 🔊 Doktor
🔊 Medical department 🔊 Lekarská služba
🔊 I lost my papers 🔊 Ztratil som doklady
🔊 I lost my papers 🔊 Ztratila som doklady
🔊 My papers have been stolen 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Lost-property office 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 First-aid station 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Emergency exit 🔊 Únikový východ
🔊 The police 🔊 Polícia
🔊 Papers 🔊 Doklady
🔊 Money 🔊 Peniaze
🔊 Passport 🔊 Pas
🔊 Luggage 🔊 Batožina
🔊 I'm ok, thanks 🔊 Nie, ďakujem
🔊 Leave me alone! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Leave me alone! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Go away! 🔊 Choďte preč!
🔊 Go away! 🔊 Odíďte!