Slovak Vocabulary

Video with the most common words in Slovak

Why and how to learn Slovak vocabulary with audio?

To get closer to your professional objectives on a European scale, learning Slovak can be a real contribution that will make a difference in your career. The country is located right in the centre of Europe and therefore holds an interesting strategic position! It is also the country with the most castles (hrad) per city (have fun counting it with our number cards: Jedna, Dva, Tri...), so if you like this type of scenery, you will quickly be seduced!

Our content (films, novels, series, music) will help you in your journey, whether it is simply to go sightseeing or for a professional trip.

Selection of content to immerse yourself in the culture of Slovakia

Novels:

Movies:

Series:

Musics:

Here is a selection of 400 useful words and expressions to get you started

These words and expressions are classified by theme. By clicking on the buttons Quiz or Courses, you will have free access to the full Slovak course. By clicking on the button printer, you can print all the expressions of the theme. This content is free of charge.
1 - Essentials
English Slovak
🔊 Hello 🔊 Dobrý deň
🔊 Hello 🔊 Dobré ráno
🔊 Good evening 🔊 Dobrý večer
🔊 Goodbye 🔊 Dovidenia
🔊 See you later 🔊 Uvidíme sa neskôr
🔊 Yes 🔊 Áno
🔊 Yes 🔊 No
🔊 No 🔊 Nie
🔊 Please! 🔊 Prosím!
🔊 Thanks 🔊 Ďakujem
🔊 Thanks 🔊 Díky
🔊 Thanks a lot 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Thanks a lot 🔊 Díky!
🔊 Thank you for your help 🔊 Ďakujem vám za pomoc
🔊 Don't mention it 🔊 Niet za čo
🔊 Ok 🔊 V poriadku
🔊 Ok 🔊 Platí
🔊 How much is it? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Sorry! 🔊 Prepáčte!
🔊 I don't understand 🔊 Nerozumiem
🔊 I get it 🔊 Rozumel som
🔊 I get it 🔊 Rozumela som
🔊 I don't know 🔊 Neviem
🔊 Forbidden 🔊 Zakázané
🔊 Excuse me, where are the toilets? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Happy New Year! 🔊 Šťastný Nový rok!
🔊 Happy birthday! 🔊 Všetko najlepšie k narodeninám!
🔊 Happy holiday! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Congratulations! 🔊 Blahoželám!
2 - Conversation
English Slovak
🔊 Hello. How are you? 🔊 Dobrý deň. Ako sa máš?
🔊 Hello. I'm fine, thank you 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Do you speak Slovak? 🔊 Hovoríš slovensky?
🔊 No, I don't speak Slovak 🔊 Nie, nehovorím po slovensky
🔊 Only a little bit 🔊 Len trochu
🔊 Where do you come from? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 What is your nationality? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 I am English 🔊 Som Angličan
🔊 And you, do you live here? 🔊 A ty žiješ tu?
🔊 Yes, I live here 🔊 Áno, žijem tu
🔊 My name is Sarah, what's your name? 🔊 Volám sa Sára a ty?
🔊 Julian 🔊 Július
🔊 What are you doing here? 🔊 Čo tu robíš?
🔊 I am on holiday 🔊 Som na dovolenke
🔊 We are on holiday 🔊 Sme na dovolenke
🔊 I am on a business trip 🔊 Som na služobnej ceste
🔊 I work here 🔊 Pracujem tu
🔊 We work here 🔊 Pracujeme tu
🔊 Where are the good places to go out and eat? 🔊 Kde sa dá dobre najesť?
🔊 Is there a museum in the neighbourhood? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Where could I get an internet connection? 🔊 Kde sa môžem pripojiť na Internet?
3 - Learning
English Slovak
🔊 I get it 🔊 Rozumel som
🔊 Do you want to learn a few words? 🔊 Chceš sa naučiť pár slov?
🔊 Yes, sure! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 What's this called? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 It's a table 🔊 Je to stôl
🔊 A table. Do you understand? 🔊 Stôl. Rozumieš?
🔊 Can you repeat please? 🔊 Môžeš to zopakovať, prosím?
🔊 Can you talk a bit more slowly, please ? 🔊 Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
🔊 Could you write it down, please? 🔊 Môžeš to napísať, prosím?
4 - Colours
English Slovak
🔊 I like the colour of this table 🔊 Páči sa mi farba tohto stola
🔊 It's red 🔊 To je červená
🔊 It's red 🔊 Červený
🔊 Blue 🔊 Modrá
🔊 Blue 🔊 Modrý
🔊 Yellow 🔊 Žltá
🔊 Yellow 🔊 Žltý
🔊 White 🔊 Biela
🔊 White 🔊 Biely
🔊 Black 🔊 Čierna
🔊 Black 🔊 Čierny
🔊 Green 🔊 Zelená
🔊 Green 🔊 Zelený
🔊 Orange 🔊 Oranžová
🔊 Orange 🔊 Oranžový
🔊 Purple 🔊 Fialová
🔊 Purple 🔊 Fialový
🔊 Grey 🔊 Sivá
🔊 Grey 🔊 Sivý
5 - Numbers
English Slovak
🔊 Zero 🔊 Nula
🔊 One 🔊 Jedna
🔊 One 🔊 Jeden
🔊 Two 🔊 Dva
🔊 Three 🔊 Tri
🔊 Four 🔊 Štyri
🔊 Five 🔊 Päť
🔊 Six 🔊 Šesť
🔊 Seven 🔊 Sedem
🔊 Eight 🔊 Osem
🔊 Nine 🔊 Deväť
🔊 Ten 🔊 Desať
🔊 Eleven 🔊 Jedenásť
🔊 Twelve 🔊 Dvanásť
🔊 Thirteen 🔊 Trinásť
🔊 Fourteen 🔊 Štrnásť
🔊 Fifteen 🔊 Pätnásť
🔊 Sixteen 🔊 Šestnásť
🔊 Seventeen 🔊 Sedemnásť
🔊 Eighteen 🔊 Osemnásť
🔊 Nineteen 🔊 Devätnásť
🔊 Twenty 🔊 Dvadsať
🔊 Twenty-one 🔊 Dvadsaťjeden
🔊 Twenty-two 🔊 Dvadsaťdva
🔊 Twenty-three 🔊 Dvadsaťtri
🔊 Twenty-four 🔊 Dvadsaťštyri
🔊 Twenty-five 🔊 Dvadsaťpäť
🔊 Twenty-six 🔊 Dvadsaťšesť
🔊 Twenty-seven 🔊 Dvadsaťsedem
🔊 Twenty-eight 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Twenty-nine 🔊 Dvadsaťdeväť
🔊 Thirty 🔊 Tridsať
🔊 Thirty-one 🔊 Tridsaťjeden
🔊 Thirty-two 🔊 Tridsaťdva
🔊 Thirty-three 🔊 Tridsaťtri
🔊 Thirty-four 🔊 Tridsaťštyri
🔊 Thirty-five 🔊 Tridsaťpäť
🔊 Thirty-six 🔊 Tridsaťšesť
🔊 Forty 🔊 Štyridsať
🔊 Fifty 🔊 Päťdesiat
🔊 Sixty 🔊 Šesťdesiat
🔊 Seventy 🔊 Sedemdesiat
🔊 Eighty 🔊 Osemdesiat
🔊 Ninety 🔊 Deväťdesiat
🔊 One hundred 🔊 Sto
🔊 A hundred and five 🔊 Stopäť
🔊 Two hundred 🔊 Dvesto
🔊 Three hundred 🔊 Tristo
🔊 Four hundred 🔊 Štyristo
🔊 A thousand 🔊 Tisíc
🔊 A thousand five hundred 🔊 Tisícpäťsto
🔊 Two thousand 🔊 Dvetisíc
🔊 Ten thousand 🔊 Desaťtisíc
6 - Time tracking
English Slovak
🔊 When did you get here? 🔊 Kedy si sem prišiel?
🔊 When did you get here? 🔊 Kedy si sem prišla?
🔊 Today 🔊 Dnes
🔊 Yesterday 🔊 Včera
🔊 Two days ago 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 How long are you staying for? 🔊 Ako dlho tu zostaneš?
🔊 I'm leaving tomorrow 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 I'll be leaving the day after tomorrow 🔊 Odchádzam pozajtra
🔊 I'll be leaving in three days 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Monday 🔊 Pondelok
🔊 Tuesday 🔊 Utorok
🔊 Wednesday 🔊 Streda
🔊 Thursday 🔊 Štvrtok
🔊 Friday 🔊 Piatok
🔊 Saturday 🔊 Sobota
🔊 Sunday 🔊 Nedeľa
🔊 January 🔊 Január
🔊 February 🔊 Február
🔊 March 🔊 Marec
🔊 April 🔊 Apríl
🔊 May 🔊 Máj
🔊 June 🔊 Jún
🔊 July 🔊 Júl
🔊 August 🔊 August
🔊 September 🔊 September
🔊 October 🔊 Október
🔊 November 🔊 November
🔊 December 🔊 December
🔊 What time are you leaving at? 🔊 O akom čase odchádzaš?
🔊 Morning, at eight o'clock 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Morning, at a quarter past 8 🔊 O štvrť na deväť ráno
🔊 Morning, at half past 8 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Morning, at a quarter to nine 🔊 O tri štvrte na deväť ráno
🔊 Evening, at 6pm 🔊 O šiestej večer
🔊 I am late 🔊 Meškám
7 - Taxi
English Slovak
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Where would you like to go? 🔊 Kam by ste chceli ísť?
🔊 I'm going to the train station 🔊 Idem na železničnú stanicu.
🔊 I'm going to the Day and Night Hotel 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Can you take me to the airport, please? 🔊 Môžete ma odviesť na letisko, prosím?
🔊 Can you take my luggage? 🔊 Môžete mi vziať batožinu?
🔊 Is it far from here? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 No it's close 🔊 Nie, je to blízko.
🔊 Yes it's a little bit further away 🔊 Áno, je to trochu ďalej
🔊 How much will it be? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Take me there, please 🔊 Odvezte ma tam, prosím.
🔊 You go right 🔊 Pôjdete doprava
🔊 You go left 🔊 Pôjdete doľava
🔊 It's straight on 🔊 Je to rovno
🔊 It's right here 🔊 Je to priamo tu
🔊 It's that way 🔊 Je to tamtým smerom
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Take your time 🔊 Neponáhľajte sa!
🔊 Can I have a receipt, please? 🔊 Môžete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Family
English Slovak
🔊 Do you have family here? 🔊 Máš tu rodinu?
🔊 My father 🔊 Môj otec
🔊 My mother 🔊 Moja matka
🔊 My son 🔊 Môj syn
🔊 My daughter 🔊 Moja dcéra
🔊 A brother 🔊 Brat
🔊 a sister 🔊 Sestra
🔊 a friend 🔊 Priateľ
🔊 a friend 🔊 Kamarát
🔊 a friend 🔊 Priateľka
🔊 a friend 🔊 Kamarádka
🔊 My boyfriend 🔊 Môj priateľ
🔊 My girlfriend 🔊 Moja priateľka
🔊 My husband 🔊 Môj manžel
🔊 My husband 🔊 Môj muž
🔊 My wife 🔊 Moja manželka
🔊 My wife 🔊 Moja žena
9 - Feelings
English Slovak
🔊 I really like your country 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 I love you 🔊 Ľúbim Ťa
🔊 I am happy 🔊 Som šťastný
🔊 I am happy 🔊 Som šťastná
🔊 I am sad 🔊 Som smutný
🔊 I am sad 🔊 Som smutná
🔊 I feel great here 🔊 Cítim sa tu dobre
🔊 I am cold 🔊 Je mi zima
🔊 I am hot 🔊 Je mi teplo
🔊 It's too big 🔊 Je to príliš veľké
🔊 It's too small 🔊 Je to príliš malé
🔊 It's perfect 🔊 Je to perfektné
🔊 It's perfect 🔊 Je to úžasné
🔊 Do you want to go out tonight? 🔊 Chceš dnes večer niekam ísť?
🔊 I would like to go out tonight 🔊 Dnes večer by som rád niekam šiel.
🔊 I would like to go out tonight 🔊 Dnes večer by som rada niekam šla.
🔊 It is a good idea 🔊 To je dobrý nápad
🔊 I want to have fun 🔊 Mám chuť sa ísť zabaviť
🔊 It is not a good idea 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 I don't want to go out tonight 🔊 Dnes večer sa mi nechce ísť von
🔊 I want to rest 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Would you like to do some sport? 🔊 Chceš ísť športovať?
🔊 Yes, I need to relax 🔊 Áno, potrebujem oddychovať
🔊 I play tennis 🔊 Hrám tenis
🔊 No thanks. I am tired already 🔊 Nie, ďakujem. Už som unavený
🔊 No thanks. I am tired already 🔊 Nie, ďakujem. Už som unavená
10 - Bar
English Slovak
🔊 The bar 🔊 Bar
🔊 The bar 🔊 Krčma
🔊 Would you like to have a drink? 🔊 Dáš si niečo na pitie?
🔊 To drink 🔊 Piť
🔊 Glass 🔊 Pohár
🔊 With pleasure 🔊 S radosťou
🔊 What would you like? 🔊 Čo si dáš?
🔊 What's on offer? 🔊 Čo je v ponuke?
🔊 There is water or fruit juices 🔊 Voda alebo ovocné džúsy
🔊 Water 🔊 Vodu
🔊 Can you add some ice cubes, please? 🔊 Môžete mi pridať kocky ľadu, prosím?
🔊 Ice cubes 🔊 Kocky ľadu
🔊 Chocolate 🔊 Čokoláda
🔊 Milk 🔊 Mlieko
🔊 Tea 🔊 Čaj
🔊 Coffee 🔊 Káva
🔊 With sugar 🔊 S cukrom
🔊 With cream 🔊 So smotanou
🔊 Wine 🔊 Víno
🔊 Beer 🔊 Pivo
🔊 A tea please 🔊 Čaj, prosím
🔊 A beer please 🔊 Pivo, prosím
🔊 What would you like to drink? 🔊 Čo si dáte na pitie?
🔊 Two teas please! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Two beers please! 🔊 Dve pivá, prosím!
🔊 Nothing, thanks 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Cheers! 🔊 Na zdravie!
🔊 Cheers! 🔊 Na zdravie!
🔊 Can we have the bill please? 🔊 Účet, prosím!
🔊 Excuse me, how much do I owe? 🔊 Prepáčte, koľko vám dlžím?
🔊 Twenty euros 🔊 Dvadsať eur
🔊 It's on me 🔊 Pozývam ťa
11 - Restaurant
English Slovak
🔊 The restaurant 🔊 Reštaurácia
🔊 Would you like to eat? 🔊 Chceš niečo jesť?
🔊 Yes, with pleasure 🔊 Áno, rád
🔊 Yes, with pleasure 🔊 Áno, rada.
🔊 To eat 🔊 Jesť
🔊 Where can we eat? 🔊 Kde sa môžeme najesť?
🔊 Where can we have lunch? 🔊 Kde sa môžeme naobedovať?
🔊 Dinner 🔊 Večera
🔊 Breakfast 🔊 Raňajky
🔊 Excuse me! 🔊 Prepáčte!
🔊 The menu, please 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Here is the menu 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 What do you prefer to eat? Meat or fish? 🔊 Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
🔊 With rice 🔊 S ryžou
🔊 With pasta 🔊 S cestovinami
🔊 Potatoes 🔊 Zemiaky
🔊 Vegetables 🔊 Zelenina
🔊 Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg 🔊 Praženica - volské oko - alebo varené vajce
🔊 Bread 🔊 Chlieb
🔊 Butter 🔊 Maslo
🔊 Salad 🔊 Šalát
🔊 Dessert 🔊 Zákusok
🔊 Dessert 🔊 Dezert
🔊 Fruit 🔊 Ovocie
🔊 Can I have a knife, please? 🔊 Môžete mi priniesť nôž, prosím?
🔊 Yes, I'll bring it to you right away 🔊 Áno, hneď vám ho prinesiem.
🔊 a knife 🔊 Nôž
🔊 a fork 🔊 Vidlička
🔊 a spoon 🔊 Lyžica
🔊 Is it a warm dish? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Yes, very hot also! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Warm 🔊 Teplý
🔊 Warm 🔊 Teplá
🔊 Cold 🔊 Studený
🔊 Cold 🔊 Studená
🔊 Hot 🔊 Pálivý
🔊 Hot 🔊 Pálivá
🔊 I'll have fish 🔊 Dám si rybu!
🔊 Me too 🔊 Aj ja
12 - Parting
English Slovak
🔊 It's late, I have to go! 🔊 Už je neskoro! Musím ísť!
🔊 Shall we meet again? 🔊 Môžeme sa ešte niekedy stretnúť?
🔊 Yes with pleasure 🔊 Áno, rada
🔊 This is my address 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Do you have a phone number? 🔊 Máš telefónne číslo?
🔊 Yes here you go 🔊 Áno, tu je
🔊 I had a lovely time 🔊 Bolo mi s tebou dobre
🔊 Me too, it was a pleasure to meet you 🔊 Mne tiež, rada som ťa spoznala
🔊 We will see each other soon 🔊 Čoskoro sa opäť stretneme
🔊 I hope so too 🔊 Tiež dúfam!
🔊 Goodbye 🔊 Dovidenia!
🔊 See you tomorrow 🔊 Vidíme sa zajtra
🔊 Bye! 🔊 Ahoj!
13 - Transportation
English Slovak
🔊 Thanks 🔊 Díky
🔊 Excuse me! I'm looking for the bus stop 🔊 Prepáčte! Hľadám autobusovú zastávku
🔊 How much is a ticket to Sun City?  🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Where does this train go, please?  🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Does this train stop at Sun City?  🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 When does the train for Sun City leave?  🔊 Kedy odchádza vlak do Slnečného mesta?
🔊 When will this train arrive in Sun City?  🔊 Kedy príde tento vlak do Slnečného mesta?
🔊 A ticket for Sun City, please 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Do you have the train's time table? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Bus schedule 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Excuse me, which train goes to Sun City? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 This one 🔊 Tento
🔊 Don't mention it, have a good trip! 🔊 Nemáte za čo, šťastnú cestu!
🔊 The garage 🔊 Autoservis
🔊 The petrol station 🔊 Benzínová pumpa
🔊 The petrol station 🔊 Čerpacia stanica
🔊 A full tank, please 🔊 Plnú nádrž, prosím
🔊 Bike 🔊 Bicykel
🔊 Town centre 🔊 Centrum mesta
🔊 Suburb 🔊 Predmestie
🔊 It is a city 🔊 Je to veľké mesto
🔊 It is a village 🔊 Je to dedina
🔊 A mountain 🔊 Hory
🔊 a lake 🔊 Jazero
🔊 The countryside 🔊 Vidiek
14 - Hotel
English Slovak
🔊 The hotel 🔊 Hotel
🔊 Apartment 🔊 Byt
🔊 Welcome! 🔊 Vitajte!
🔊 Do you have a room available? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Is there a bathroom in the room? 🔊 Je v izbe kúpeľňa?
🔊 Would you prefer two single beds? 🔊 Chcete radšej dve samostatné postele?
🔊 Do you wish to have a twin room? 🔊 Prajete si dvojlôžkovú izbu?
🔊 A room with bathtub - with balcony - with shower 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Bed and breakfast 🔊 Nocľah a raňajky
🔊 How much is it for a night? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 I would like to see the room first 🔊 Rád by som najprv videl izbu.
🔊 I would like to see the room first 🔊 Mohla by som najprv vidieť izbu?
🔊 Yes, of course 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Thank you, the room is very nice 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 OK, can I reserve for tonight? 🔊 Okej, môžem ju rezervovať na dnes večer?
🔊 It's a bit too much for me, thank you 🔊 Je to pre mňa príliš veľa, ďakujem
🔊 Could you take care of my luggage, please? 🔊 Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
🔊 Where is my room, please? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 It is on the first floor 🔊 Je na prvom poschodí
🔊 Is there a lift? 🔊 Je tu výťah?
🔊 The elevator is on your left 🔊 Výťah je po vašej ľavej strane
🔊 The elevator is on your right 🔊 Výťah je po vašej pravej strane
🔊 Where is the laundry room, please? 🔊 Kde je práčovňa, prosím?
🔊 It is on the ground floor 🔊 Je na prízemí
🔊 Ground floor 🔊 Prízemie
🔊 Bedroom 🔊 Izba
🔊 Dry cleaner's 🔊 Čistiareň
🔊 Hair salon 🔊 Kaderníctvo
🔊 Car parking space 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Let's meet in the meeting room? 🔊 Stretneme sa v zasadacej miestnosti?
🔊 Meeting room 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 The swimming pool is heated 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Swimming pool 🔊 Bazén
🔊 Please, wake me up at seven a.m. 🔊 Zobuďte ma o sedem hodine ráno, prosím.
🔊 The key, please 🔊 Kľúč, prosím
🔊 The pass, please 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Are there any messages for me? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Yes, here you are 🔊 Áno, tu sú
🔊 No, we didn't receive anything for you 🔊 Nie, nič sme pre vás nedostali
🔊 Where can I get some change? 🔊 Kde si môžem rozmeniť peniaze?
🔊 Please can you give me some change? 🔊 Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 We can make some for you, how much would you like? 🔊 Môžeme vám nejaké rozmeniť. Koľko by ste chceli?
15 - Looking for someone
English Slovak
🔊 Excuse me, is Sarah here? 🔊 Prepáčte, je tu Sára?
🔊 Yes, she's here 🔊 Áno, je tu
🔊 She's out 🔊 Je vonku
🔊 You can call her on her mobile phone 🔊 Môžete jej zavolať na mobil
🔊 Do you know where I could find her? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 She is at work 🔊 Je v práci
🔊 She is at home 🔊 Je doma
🔊 Excuse me, is Julien here? 🔊 Prepáčte, je tu Július?
🔊 Yes, he's here 🔊 Áno, je tu
🔊 He's out 🔊 Je vonku
🔊 Do you know where I could find him? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 You can call him on his mobile phone 🔊 Môžete mu zavolať na mobil
🔊 He is at work 🔊 Je v práci
🔊 He is at home 🔊 Je doma
16 - Beach
English Slovak
🔊 The beach 🔊 Pláž
🔊 Do you know where I can buy a ball? 🔊 Viete, kde si môžem kúpiť loptu?
🔊 There is a store in this direction 🔊 Obchod je týmto smerom
🔊 a ball 🔊 Lopta
🔊 Binoculars 🔊 Ďalekohľad
🔊 a cap 🔊 Šiltovka
🔊 a towel 🔊 Uterák
🔊 Sandals 🔊 Sandále
🔊 a bucket 🔊 Vedro
🔊 Suntan lotion 🔊 Opaľovací krém
🔊 Swimming trunks 🔊 Plavky
🔊 Sunglasses 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Shellfish 🔊 Kôrovce
🔊 Sunbathing 🔊 Opaľovať sa
🔊 Sunny 🔊 Slnečný
🔊 Sunny 🔊 Slnečná
🔊 Sunset 🔊 Západ slnka
🔊 Parasol 🔊 Slnečník
🔊 Sun 🔊 Slnko
🔊 Sunshade 🔊 Tieň
🔊 Sunstroke 🔊 Úpal
🔊 Is it dangerous to swim here? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 No, it is not dangerous 🔊 Nie, nie je to nebezpečné
🔊 Yes, it is forbidden to swim here 🔊 Áno, je zakázané tu plávať
🔊 Swim 🔊 Plávať
🔊 Swimming 🔊 Plávanie
🔊 Wave 🔊 Vlna
🔊 Sea 🔊 More
🔊 Dune 🔊 Duna
🔊 Sand 🔊 Piesok
🔊 What is the weather forecast for tomorrow? 🔊 Aké má byť zajtra počasie?
🔊 The weather is going to change 🔊 Počasie sa zmení
🔊 It is going to rain 🔊 Bude pršať
🔊 It will be sunny 🔊 Bude slnečno
🔊 It will be very windy 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Swimming suit 🔊 Plavky
17 - In case of trouble
English Slovak
🔊 Can you help me, please? 🔊 Môžete mi, prosím, pomôcť?
🔊 I'm lost 🔊 Zablúdil som
🔊 I'm lost 🔊 Zablúdila som
🔊 What would you like? 🔊 Čo si želáte?
🔊 What happened? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Where could I find an interpreter? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Where is the nearest chemist's shop? 🔊 Kde je najbližšia lekáreň?
🔊 Can you call a doctor, please 🔊 Môžete zavolať lekára, prosím?
🔊 Which kind of treatment are you undergoing at the moment? 🔊 Aký druh liečby momentálne podstupujete?
🔊 a hospital 🔊 Nemocnica
🔊 a chemist's 🔊 Lekáreň
🔊 a doctor 🔊 Lekár
🔊 a doctor 🔊 Doktor
🔊 Medical department 🔊 Lekárske oddelenie
🔊 I lost my papers 🔊 Stratil som doklady
🔊 I lost my papers 🔊 Stratila som doklady
🔊 My papers have been stolen 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Lost-property office 🔊 Straty a nálezy
🔊 First-aid station 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Emergency exit 🔊 Únikový východ
🔊 The police 🔊 Polícia
🔊 Papers 🔊 Doklady
🔊 Money 🔊 Peniaze
🔊 Passport 🔊 Pas
🔊 Luggage 🔊 Batožina
🔊 I'm ok, thanks 🔊 Som v poriadku, ďakujem
🔊 Leave me alone! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Leave me alone! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Go away! 🔊 Choďte preč!
🔊 Go away! 🔊 Odíďte!

Our method

Download mp3 and pdf