Traduzione / Cercare qualcuno


Corso vietnamita - Cercare qualcuno
Corso vietnamita - Cercare qualcuno
www.loecsen.com

Italiano Vietnamita
C'è Sara per favore ? Anh cho hỏi Sarah có ở đây không?
Sì, è qui Có, anh ấy ở đây
È uscita Cô ấy ra ngoài rồi
Puo' chiamarla al cellulare Em có thể gọi điện cho anh ấy được không?
Sa dove posso trovarla? Anh có biết tìm cô ấy ở đâu không?
È andata al lavoro Cô ấy đang làm việc
È a casa sua Anh ấy đang ở nhà
C'è Giuliano per favore ? Em cho hỏi Julien có ở đây không?
È uscito Anh ấy ra ngoài rồi
Sa dove posso trovarlo? Em có biết tìm anh ấy ở đâu không?
Puo' chiamarlo al cellulare Anh có thể gọi điện cho cô ấy được không?
È andato al lavoro Anh ấy đang làm việc
9.7/10 (7 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti