+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Espressioni essenziali


Corso albanese - Espressioni essenziali
Corso albanese - Espressioni essenziali


Italiano Albanese
Buongiorno Mirëdita - miɾədita
Buonasera Mirëmbrëma - miɾəmbɾəma
Arriverderci Mirupafshim - miɾupafʃim
A dopo Shihemi më vonë - ʃihεmi mə vɔnə
Po - 
No Jo - 
Per favore! Ju lutem...! - ju lutεm
Grazie Faleminderit! - falεmindεɾit
Grazie mille Shumë faleminderit! - ʃumə falεmindεɾit
Grazie per il suo aiuto Faleminderit për ndihmën tuaj! - falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Prego Asgjë! - asɟə
Va bene Dakord - dakɔɾd
Quanto costa, per favore? Sa është çmimi, ju lutem? - sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Mi scusi ! Më falni! - mə falni
Non ho capito Nuk kuptoj. - nuk kuptɔj
Ho capito Kuptova! - kuptɔva
Non so Nuk e di! - nuk ε di
Vietato Ndalohet! - ndalɔhεt
Dov'è il bagno per favore ? Ku është banja, të lutem? - ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Buon anno! Vit të mbarë! - vit tə mbaɾə
Buon compleanno! Gëzuar ditëlindjen! - ɡəzuar ditəlindjεn
Buone feste! Gëzuar festat! - ɡəzuar fεstat
Congratulazioni! Përgëzime! - pəɾɡəzimɛ

Loecsen Print