Alfabeto (vietnamita)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Dov'è la lavanderia?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Dov'è la lavanderia?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Dove vuole andare?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > È un piatto caldo?
  Play
 • T T > Mặt trời > Sole
  Play