vocabolario > ceco

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Dobrý den
2 Solo la mattina Dobré ráno
3 Buonasera Dobrý večer
4 Arrivederci Na shledanou
5 A dopo Na shledanou
6 Ano
7 Espressione più familiare
8 No Ne
9 Per favore! Prosím!
10 Grazie Děkuji
11 Espressione più familiare Díky
12 Grazie mille Děkuji mnohokrát!
13 Espressione più familiare Díky!
14 Grazie per il suo aiuto Děkuji Vám za pomoc
15 Prego Prosím
16 Va bene Souhlasím
17 Quanto costa, per favore? Kolik to stojí, prosím?
18 Mi scusi ! Promiňte!
19 Altro modo di dire Pardon!
20 Non ho capito Nerozumím
21 Ho capito Rozuměl jsem
22 Quando è una donna che parla Rozuměla jsem
23 Non so Nevím
24 Vietato Zakázáno
25 Dov'è il bagno per favore ? Kde jsou záchody, prosím?
26 Espressione più formale Kde jsou toalety, prosím?
27 Buon anno! Šťastný a veselý nový rok!
28 Buon compleanno! Všechno nejlepší k narozeninám!
29 Buone feste! Veselé svátky!
30 Congratulazioni! Blahopřeji!2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Dobrý den. Jak se máš?
2 Buongiorno. Bene, grazie Dobrý den. Dobře. Děkuji
3 Parli ceco ? Mluvíš česky?
4 No, non parlo ceco Ne, nemluvím česky
5 Soltanto un po' Jen trochu
6 Espressione più familiare Jen malinko
7 Di dove sei ? Odkud jsi?
8 Di che nazionalità sei? Jaké jsi národnosti?
9 Sono italiano Jsem Ital
10 Quando è una donna che parla Jsem Italka
11 E tu, vivi qui? A ty žiješ tady?
12 Si, abito qui Ano, žiji tady
13 Mi chiamo Sara, e tu ? Jmenuji se Sarah a ty?
14 Giuliano Julien
15 Che fai qui? Co zde děláš?
16 Sono in vacanza Jsem na dovolené
17 Siamo in vacanza Jsme na dovolené
18 Sono in viaggio d'affari Jsem na služební cestě
19 Lavoro qui Pracuji zde
20 Lavoriamo qui Pracujeme zde
21 Dove mi consigli di andare a mangiare? Kde se dá dobře najíst?
22 C'è un museo qui vicino? Je tu poblíž nějaké muzeum?
23 Dove posso collegarmi a internet? Můžu se připojit na Internet?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Chceš se naučit pár slov?
2 Con piacere! Ano, souhlasím!
3 Come si chiama ? Jak se to jmenuje?
4 Altro modo di dire Jak se tomu říká?
5 È un tavolo To je stůl
6 Un tavolo, hai capito ? Stůl, rozumíš?
7 Non ho capito Nerozumím
8 Puoi ripetere per favore ? Opakuj, prosím
9 Puoi parlare più lentamente? Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím?
10 Potresti scriverlo per favore? Můžeš to napsat, prosím?
11 Ho capito Rozuměl jsem
12 Quando è una donna che parla Rozuměla jsem4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Líbí se mi barva tohoto stolu
2 È rosso Je to červená
3 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Červený
4 Blu Modrá
5 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Modrý
6 Giallo Žlutá
7 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Žlutý
8 Bianco Bílá
9 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Bílý
10 Nero Černá
11 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Černý
12 Verde Zelená
13 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Zelený
14 Arancione Oranžová
15 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Oranžový
16 Viola Fialová
17 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Fialový
18 Grigio Šedá
19 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Šedý5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Nula
2 Uno Jedna
3 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Jeden
4 Due Dva
5 Tre Tři
6 Quattro Čtyři
7 Cinque Pět
8 Sei Šest
9 Sette Sedm
10 Otto Osm
11 Nove Devět
12 Dieci Deset
13 Undici Jedenáct
14 Dodici Dvanáct
15 Tredici Třináct
16 Quattordici Čtrnáct
17 Quindici Patnáct
18 Sedici Šestnáct
19 Diciassette Sedmnáct
20 Diciotto Osmnáct
21 Diciannove Devatenáct
22 Venti Dvacet
23 Ventuno Dvacet jedna
24 Ventidue Dvacet dva
25 Ventitre Dvacet tři
26 Ventiquattro Dvacet čtyři
27 Venticinque Dvacet pět
28 Ventisei Dvacet šest
29 Ventisette Dvacet sedm
30 Ventotto Dvacet osm
31 Ventinove Dvacet devět
32 Trenta Třicet
33 Trentuno Třicet jedna
34 Trentadue Třicet dva
35 Trentatre Třicet tři
36 Trentaquattro Třicet čtyři
37 Trentacinque Třicet pět
38 Trentasei Třicet šest
39 Quaranta Čtyřicet
40 Cinquanta Padesát
41 Sessanta Šedesát
42 Settanta Sedmdesát
43 Ottanta Osmdesát
44 Novanta Devadesát
45 Cento Sto
46 Cento-cinque Sto pět
47 Duecento Dvě stě
48 Trecento Tři sta
49 Quattrocento Čtyři sta
50 Mille Tisíc
51 Millecinquecento Tisíc pět set
52 Duemila Dva tisíce
53 Diecimila Deset tisíc6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Kdy jsi sem přijel?
2 Quando l'interlocutore è una donna Kdy jsi sem přijela?
3 Da oggi Dnes
4 Da ieri Včera
5 Da due giorni Před dvěma dny
6 Quanto tempo resti ? Jak dlouho tu zůstaneš?
7 Riparto domani Odjíždím zítra
8 Riparto dopodomani Odjíždím pozítří
9 Riparto tra tre giorni Odjíždím za tři dny
10 Lunedì Pondělí
11 Martedì Úterý
12 Mercoledì Středa
13 Giovedì Čtvrtek
14 Venerdì Pátek
15 Sabato Sobota
16 Domenica Neděle
17 Gennaio Leden
18 Febbraio Únor
19 Marzo Březen
20 Aprile Duben
21 Maggio Květen
22 Giugno Červen
23 Luglio Červenec
24 Agosto Srpen
25 Settembre Září
26 Ottobre Říjen
27 Novembre Listopad
28 Dicembre Prosinec
29 A che ora parti ? V kolik hodin odjíždíš?
30 La mattina, alle otto V osm hodin ráno
31 La mattina, alle otto e un quarto Ve čtvrt na devět ráno
32 Altro modo di dire Ráno v osm
33 Altro modo di dire Ráno v osm patnáct
34 La mattina, alle otto e trenta V půl deváté ráno
35 Altro modo di dire Ráno v osm třicet
36 La mattina, alle otto e quarantacinque Ve tři čtvrtě na devět ráno
37 La sera, alle diciotto V šest večer
38 Altro modo di dire V osmnáct hodin
39 Sono in ritardo Mám zpoždění7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taxi!
2 Dove vuole andare? Kam chcete odvést?
3 Vado alla stazione Jedu na nádraží
4 Vado all'hotel Giorno e Notte Jedu do hotelu Den a Noc
5 Mi puo' portare all'aeroporto? Můžete mě odvést na letiště?
6 Puo' prendere i miei bagagli? Můžete mi vzít zavazadla?
7 È lontano da qui ? Je to odsud daleko?
8 No è vicino Ne, je to kousek
9 Sì è un po' più lontano Ano, je to trochu dál
10 Quanto costa? Kolik to bude stát?
11 Mi porti qui per favore Odvezte mě sem, prosím
12 A destra Vpravo
13 A sinistra Vlevo
14 Dritto Rovně
15 È qui Jsme zde
16 È di là Je to někde tady
17 Alt! Zastavte!
18 Altro modo di dire Stop!
19 Faccia con comodo Nespěchejte
20 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Můžete mi, prosím, vystavit účet?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Tvá země se mi moc líbí
2 Ti amo Miluji Tě
3 Altro modo di dire Mám Tě rád
4 Sono felice Jsem šťastný
5 Quando è una donna che parla Jsem šťastná
6 Sono triste Jsem smutný
7 Quando è una donna che parla Jsem smutná
8 Sto bene qui Cítím se zde dobře
9 Sento freddo Je mi zima
10 Sento caldo Je mi teplo
11 È' troppo grande Je to moc velké
12 È troppo piccolo Je to moc malé
13 È perfetto Je to perfektní
14 Espressione sinonima Je to bezvadné
15 Vuoi uscire stasera? Chce dnes večer někam jít?
16 Vorrei uscire stasera Dnes večer bych rád někam šel.
17 Quando è una donna che parla Dnes večer bych ráda někam šla.
18 È una buon'idea To je dobrý nápad
19 Ho voglia di divertirmi Mám chuť se jít bavit
20 Non è una buon'idea To není dobrý nápad
21 Non ho voglia di uscire stasera Dnes večer se mi nikam nechce
22 Ho voglia di riposarmi Chci odpočívat
23 Vuoi fare sport? Chceš jít sportovat?
24 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Ano, potřebuji se unavit!
25 Io gioco a tennis Hraji tenis
26 No grazie, sono abbastanza stanco Ne, děkuji. Jsem příliš unavený
27 Quando è una donna che parla Ne, děkuji. Jsem příliš unavená9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Máš zde rodinu?
2 Mio padre Můj otec
3 Mia madre Má matka
4 Mio figlio Můj syn
5 Mia figlia Má dcera
6 Un fratello Bratr
7 Una sorella Sestra
8 Un amico Přítel
9 Espressione sinonima Kamarád
10 Un'amica Přítelkyně
11 Espressione sinonima Kamarádka
12 Il mio ragazzo Můj přítel
13 La mia ragazza Má přítelkyně
14 Mio marito Můj manžel
15 Espressione sinonima Můj muž
16 Mia moglie Má manželka
17 Espressione sinonima Má žena10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Bar
2 Vuoi bere qualcosa? Dáš si něco k pití?
3 Bere Pít
4 Bicchiere Sklenička
5 Con piacere Rád
6 Espressione sinonima S radostí
7 Che cosa prendi? Co si dáš?
8 Che cosa c'è da bere ? Co mají k pití?
9 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Vodu nebo ovocné džusy
10 Acqua Voda
11 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Můžete mi přinést led, prosím?
12 Un po' di ghiaccio? Led
13 Una cioccolata Čokoláda
14 Del latte Mléko
15 Del tè Čaj
16 Del caffè Káva
17 Espressione più familiare Kafe
18 Con zucchero S cukrem
19 Con panna Se smetanou
20 Del vino Víno
21 Una birra Pivo
22 Un tè, per favore Čaj, prosím
23 Una birra per favore Pivo, prosím
24 Cosa vuoi bere ? Co si dáte k pití?
25 Due tè per favore Dva čaje, prosím!
26 Due birre per favore Dvě piva, prosím
27 Niente, grazie Děkuji, nic
28 Alla tua Na zdraví
29 Salute Na zdraví!
30 Il conto per favore Účet, prosím!
31 Quanto Le devo, per favore ? Kolik Vám dám, prosím?
32 Venti Euro Dvacet eur
33 È per me Zvu Tě11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Restaurace
2 Vuoi mangiare? Dáš si něco k jídlu?
3 Sì, ne ho voglia Ano, rád.
4 Quando è una donna che parla Ano, ráda.
5 Mangiare Jíst
6 Dove possiamo mangiare? Kde se můžeme najíst?
7 Dove possiamo pranzare? Kde si můžeme dát oběd?
8 La cena Večeře
9 La prima colazione Snídaně
10 Per favore ! Prosím!
11 Il menu per favore! Jídelní lístek, prosím!
12 Ecco il menu! Tady máte jídelní lístek!
13 Cosa preferisci? Carne o pesce? Co máš raději? Maso nebo ryby?
14 Con riso S rýží
15 Con pasta S těstovinami
16 Delle patate Brambory
17 Della verdura Zelenina
18 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
19 Del pane Pečivo
20 Del burro Máslo
21 Un'insalata Salát
22 Un dolce Moučník
23 Espressione più formale Dezert
24 Della frutta Ovoce
25 Ha un coltello per favore? Můžete mi přinést nůž, prosím?
26 Sì, glielo porto subito Ano, hned Vám ho přinesu
27 Un coltello Nůž
28 Una forchetta Vidlička
29 Un cucchiaio Lžíce
30 È un piatto caldo? Je to teplé jídlo?
31 Sì, ed anche molto speziato! Ano a velmi pálivé!
32 Caldo Teplý
33 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere femminile Teplá
34 Freddo Studený
35 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere femminile Studená
36 Speziato Pálivý
37 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere femminile Pálivá
38 Prenderò il pesce! Dám si rybu!
39 Anch'io Já také
40 Espressione più formale Já též12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Už je pozdě! Musím jít!
2 Ci rivedremo ? Ještě se uvidíme?
3 Sì, certamente Ano, ráda
4 Quando è un uomo che parla Ano, rád
5 Abito a quest'indirizzo Bydlím na této adrese
6 Hai un numero di telefono? Dáš mi telefonní číslo?
7 Sì, eccolo Ano, tady je
8 Ho trascorso un momento piacevole con te Bylo mi s Tebou hezky
9 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Mně také, ráda jsem Tě poznala
10 Quando è un uomo che parla Mně také, rád jsem Tě poznal
11 Ci rivedremo presto Brzy se opět sejdeme
12 Altro modo di dire Brzy se opět uvidíme
13 Lo spero anch'io Také doufám
14 Arrivederci Na shledanou!
15 A domani Ahoj zítra
16 Ciao Ahoj!
17 Espressione sinonima Nazdar!13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
3 Dove va questo treno per favore? Kam jede tento vlak, prosím?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Staví tento vlak ve Slunečním městě?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Jeden lístek do Slunečního města, prosím
8 Conosce l'orario dei treni? Máte vlakový jízdní řád?
9 L'orario degli autobus Autobusový jízdní řád
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
11 È quello Tento
12 Grazie Děkuji
13 Espressione più familiare Díky
14 Di niente. Buon Viaggio Není zač. Šťastnou cestu!
15 Il meccanico Autoservis
16 Espressione più formale Čerpací stanice
17 La pompa di benzina Benzinka
18 Il pieno, per favore Plnou nádrž, prosím
19 Bici Kolo
20 Il centro città Centrum města
21 La periferia Předměstí
22 È una grande città Je to velké město
23 È un paese Je to vesnice
24 Una montagna Hory
25 Un lago Jezero
26 La campagna Venkov14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Je tu Sarah, prosím?
2 Sì, è qui Ano, je tady
3 È uscita Někam šla
4 Puo' chiamarla al cellulare Můžete jí zavolat na mobil
5 Sa dove posso trovarla? Víte, kde ji najdu?
6 È andata al lavoro Je v práci
7 È a casa sua Je doma
8 C'è Giuliano per favore ? Je tu Julien, prosím?
9 Sì, è qui Ano, je tady
10 È uscito Někam šel
11 Sa dove posso trovarlo? Víte, kde ho najdu?
12 Puo' chiamarlo al cellulare Můžete mu zavolat na mobil
13 È andato al lavoro Je v práci
14 È a casa sua Je doma15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Hotel
2 Appartamento Byt
3 Benvenuti! Vítejte!
4 Ha una camera libera? Máte volný pokoj?
5 È una camera con bagno? Je v pokoji koupelna?
6 Preferisce due letti separati? Chcete raději dvě samostatné postele?
7 Desidera una camera doppia? Přejete si dvoulůžkový pokoj?
8 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
9 Camera con la prima colazione Pokoj se snídaní
10 Qual è il prezzo per una notte? Kolik stojí ubytování na jednu noc?
11 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
12 Quando è una donna che parla Mohla bych si nejprve pokoj prohlédnout?
13 Sì, certo! Ano, samozřejmě!
14 Grazie, la camera va benissimo. Děkuji. Pokoj se mi líbí
15 Va bene, posso prenotare per questa sera? Mohu rezervovat na dnes večer?
16 La ringrazio, ma è troppo cara per me Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
17 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
18 Dove si trova la mia camera, per favore? Kde je můj pokoj, prosím?
19 È al primo piano V prvním patře
20 C'è un ascensore? Je zde výtah?
21 L'ascensore è alla sua sinistra Výtah je po Vaší levici
22 L'ascensore è alla sua destra Výtah je po Vaší pravici
23 Dov'è la lavanderia? Kde je prádelna?
24 È al pianterreno. V přízemí
25 Pianterreno. Přízemí
26 Camera Pokoj
27 Lavanderia Čistírna
28 Parrucchiere Kadeřnictví
29 Parcheggio auto Parkoviště pro auta
30 Vediamoci nella sala conferenze? Jsme v zasedací místnosti?
31 La sala di riunione Zasedací místnost
32 La piscina è riscaldata Bazén je vyhřívaný
33 La piscina Bazén
34 Mi svegli alle sette per favore Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
35 La chiave per favore Klíč, prosím
36 Il pass per favore Kartičku, prosím
37 Ci sono messaggi per me? Mám nějaké vzkazy?
38 Sì, eccoli Ano, tady jsou
39 No, non ha ricevuto nulla Ne, nemáte nic
40 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Kde si můžu rozměnit peníze?
41 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Můžete mi rozměnit peníze, prosím?
42 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Můžeme. Kolik chcete rozměnit?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Pláž
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Víte, kde se dá koupit míč?
3 C'è un negozio da questa parte Tímto směrem je obchod
4 Un palloncino Míč
5 Un binocolo Dalekohled
6 Un berretto Kšiltovka
7 Asciugamano Ručník
8 Sandali Sandály
9 Secchiello Kyblíček
10 Crema solare Opalovací krém
11 Costume da bagno maschile Koupací šortky
12 Occhiali da sole Sluneční brýle
13 Crostaceo Korýš
14 Fare un bagno di sole Opalovat se
15 Assolato Slunný
16 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere femminile Slunná
17 Tramonto Západ slunce
18 Ombrellone Slunečník
19 Sole Slunce
20 Insolazione Úžeh
21 È pericoloso nuotare qui? Není zde plavání nebezpečné?
22 No, non è pericoloso Ne, není nebezpečné
23 Sì, è vietato farsi il bagno qui Ano, koupání je zde zakázáno
24 Nuotare Plavat
25 Nuoto Plavání
26 Onda Vlna
27 Mare Moře
28 Duna Duna
29 Sabbia Písek
30 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Jaké má být zítra počasí?
31 Il tempo sta cambiando Bude změna počasí
32 Pioverà Bude pršet
33 Ci sarà il sole Bude svítit sluníčko
34 Ci sarà molto vento Bude foukat silný vítr
35 Costume da bagno Plavky
36 Ombra Stín17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Můžete mi, prosím, pomoci?
2 Mi sono perso Zabloudil jsem
3 Quando è una donna che parla Zabloudila jsem
4 Cosa desidera? Co si přejete?
5 Che è successo? Co se stalo?
6 Dove posso trovare un interprete? Kde seženu tlumočníka?
7 Dov'è la farmacia più vicina? Kde je nebližší lékárna?
8 Puo' chiamare un medico per favore? Můžete zavolat lékaře, prosím?
9 Che cura segue al momento? Jaké léky v současnosti užíváte?
10 Un ospedale Nemocnice
11 Una farmacia Lékárna
12 Un medico Lékař
13 Espressione più familiare Doktor
14 Servizio medico Lékařská služba
15 Ho perso i documenti Ztratil jsem doklady
16 Quando è una donna che parla Ztratila jsem doklady
17 Mi hanno rubato i documenti Ukradli mi doklady
18 Ufficio degli oggetti smarriti Ztráty a nálezy
19 Posto di soccorso Stanice první pomoci
20 Uscita di sicurezza Únikový východ
21 La polizia Policie
22 Documenti Doklady
23 Soldi Peníze
24 Passaporto Pas
25 Bagagli Zavazadla
26 No, grazie Ne, děkuji
27 Lasciami in pace ! Nechtě mě být!
28 Altro modo di dire Dejte mi pokoj!
29 Vattene ! Běžte pryč!
30 Altro modo di dire Odejděte!
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF