vocabolario > giapponese

1 - Espressioni essenziali
🔊 Buongiorno 🔊 こんにちは
kon'nichiwa
🔊 Buongiorno 🔊 おはよう
ohayō
🔊 Buonasera 🔊 こんばんは
konbanwa
🔊 Arrivederci 🔊 さようなら
sayōnara
🔊 Arriverderci 🔊 またね
mata ne
🔊 A dopo 🔊 また後でね
mata ato de ne
🔊 Sì 🔊 はい
hai
🔊 Sì 🔊 うん
un
🔊 No 🔊 いいえ
iie
🔊 No 🔊 ううん
uun
🔊 Per favore! 🔊 すみません
sumimasen
🔊 Grazie 🔊 ありがとうございます
arigatō gozaimasu
🔊 Grazie 🔊 ありがとう
arigatō
🔊 Grazie mille 🔊 どうもありがとう!
dōmo arigatō!
🔊 Grazie per il suo aiuto 🔊 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
🔊 Grazie per il suo aiuto 🔊 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
🔊 Prego 🔊 どういたしまして
dōitashimashite
🔊 Va bene 🔊 了解です
ryōkai desu
🔊 Va bene 🔊 オーケー
ōkē
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
🔊 Mi scusi ! 🔊 ごめんなさい!
gomen'nasai !
🔊 Mi scusi ! 🔊 ごめん!
gomen !
🔊 Non ho capito 🔊 わかりません
wakarimasen
🔊 Non ho capito 🔊 わからない
wakaranai
🔊 Ho capito 🔊 わかりました
wakarimashita
🔊 Ho capito 🔊 わかった
wakatta
🔊 Non so 🔊 知りません
shirimasen
🔊 Non so 🔊 知らない
shiranai
🔊 Vietato 🔊 禁止
kinshi
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
🔊 Buon anno! 🔊 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
🔊 Buon anno! 🔊 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
🔊 Buon compleanno! 🔊 お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
🔊 Buon compleanno! 🔊 お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
🔊 Buone feste! 🔊 よいお年を!
yoi otoshi wo !
🔊 Congratulazioni! 🔊 おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
🔊 Congratulazioni! 🔊 おめでとう!
omedetō !
2 - Conversazione
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 元気?
genki ?
🔊 Buongiorno. Bene, grazie 🔊 こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
🔊 Buongiorno. Bene, grazie 🔊 うん、元気
un, genki
🔊 Parli giapponese ? 🔊 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
🔊 No, non parlo giapponese 🔊 いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
🔊 Soltanto un po' 🔊 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
🔊 Soltanto un po' 🔊 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
🔊 Di dove sei ? 🔊 どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
🔊 Di dove sei ? 🔊 どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 何人なの?
nani jin nano ?
🔊 Sono italiano 🔊 イタリア人です
itaria jin desu 
🔊 E tu, vivi qui? 🔊 あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 E tu, vivi qui? 🔊 きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
🔊 Si, abito qui 🔊 はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
🔊 Si, abito qui 🔊 うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
🔊 Giuliano 🔊 ジュリアンです
jurian desu
🔊 Giuliano 🔊 ジュリアン
jurian
🔊 Che fai qui? 🔊 ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
🔊 Che fai qui? 🔊 ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
🔊 Sono in vacanza 🔊 バカンス中です
bakansu chū desu
🔊 Sono in vacanza 🔊 バカンス中だよ
bakansu chū dayo
🔊 Siamo in vacanza 🔊 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
🔊 Siamo in vacanza 🔊 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 出張中です
shucchō chū desu
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 出張中だよ
shucchō chū dayo
🔊 Lavoro qui 🔊 ここで働いています
koko de hataraite imasu
🔊 Lavoro qui 🔊 ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
🔊 Lavoriamo qui 🔊 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
🔊 Lavoriamo qui 🔊 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare? 🔊 ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare? 🔊 ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
🔊 C'è un museo qui vicino? 🔊 この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
🔊 C'è un museo qui vicino? 🔊 この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
🔊 Dove posso collegarmi a internet? 🔊 どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Dove posso collegarmi a internet? 🔊 どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?
3 - Imparare
🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 🔊 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 🔊 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
🔊 Con piacere! 🔊 はい、是非!
hai, zehi !
🔊 Con piacere! 🔊 うん、いいよ!
un, iiyo !
🔊 Come si chiama ? 🔊 これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
🔊 Come si chiama ? 🔊 これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
🔊 È un tavolo 🔊 それはテーブルです
sore wa tēburu desu
🔊 È un tavolo 🔊 それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
🔊 Un tavolo, hai capito ? 🔊 テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
🔊 Un tavolo, hai capito ? 🔊 テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
🔊 Non ho capito 🔊 わかりません
wakarimasen
🔊 Non ho capito 🔊 わからない
wakaranai
🔊 Puoi ripetere per favore ? 🔊 すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
🔊 Puoi ripetere per favore ? 🔊 お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
🔊 Puoi parlare più lentamente? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
🔊 Puoi parlare più lentamente? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
🔊 Potresti scriverlo per favore? 🔊 すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
🔊 Potresti scriverlo per favore? 🔊 お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
🔊 Ho capito 🔊 わかりました
wakarimashita
4 - Colori
🔊 Mi piace il colore di questo tavolo 🔊 このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
🔊 Mi piace il colore di questo tavolo 🔊 このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
🔊 È rosso 🔊 赤です
aka desu
🔊 È rosso 🔊 赤だね
aka dane
🔊 Blu 🔊 青
ao
🔊 Giallo 🔊 黄色
kiiro
🔊 Bianco 🔊 白
shiro
🔊 Nero 🔊 黒
kuro
🔊 Verde 🔊 緑
midori
🔊 Arancione 🔊 オレンジ
orenji
🔊 Viola 🔊 紫
murasaki
🔊 Grigio 🔊 灰色
haiiro
5 - Numeri
🔊 Zero 🔊 ゼロ
zero
🔊 Uno 🔊 一
ichi
🔊 Due 🔊 二
ni
🔊 Tre 🔊 三
san
🔊 Quattro 🔊 四
shi
🔊 Quattro 🔊 四
yon
🔊 Cinque 🔊 五
go
🔊 Sei 🔊 六
roku
🔊 Sette 🔊 七
shichi
🔊 Sette 🔊 七
nana
🔊 Otto 🔊 八
hachi
🔊 Nove 🔊 九
ku
🔊 Nove 🔊 九
kyū
🔊 Dieci 🔊 十
🔊 Undici 🔊 十一
jū ichi
🔊 Dodici 🔊 十二
jū ni
🔊 Tredici 🔊 十三
jū san
🔊 Quattordici 🔊 十四
jū shi
🔊 Quindici 🔊 十五
jū go
🔊 Sedici 🔊 十六
jū roku
🔊 Diciassette 🔊 十七
jū shichi
🔊 Diciassette 🔊 十七
jū nana
🔊 Diciotto 🔊 十八
jū hachi
🔊 Diciannove 🔊 十九
jū ku
🔊 Diciannove 🔊 十九
jū kyū
🔊 Venti 🔊 二十
ni jū
🔊 Ventuno 🔊 二十一
ni jū ichi
🔊 Ventidue 🔊 二十二
ni jū ni
🔊 Ventitre 🔊 二十三
ni jū san
🔊 Ventiquattro 🔊 二十四
ni jū shi
🔊 Ventiquattro 🔊 二十四
ni jū yon
🔊 Venticinque 🔊 二十五
ni jū go
🔊 Ventisei 🔊 二十六
ni jū roku
🔊 Ventisette 🔊 二十七
ni jū shichi
🔊 Ventisette 🔊 二十七
ni jū nana
🔊 Ventotto 🔊 二十八
ni jū hachi
🔊 Ventinove 🔊 二十九
ni jū ku
🔊 Ventinove 🔊 二十九
ni jū kyū
🔊 Trenta 🔊 三十
san jū
🔊 Trentuno 🔊 三十一
san jū ichi
🔊 Trentadue 🔊 三十二
san jū ni
🔊 Trentatre 🔊 三十三
san jū san
🔊 Trentaquattro 🔊 三十四
san jū yon
🔊 Trentaquattro 🔊 三十四
san jū shi
🔊 Trentacinque 🔊 三十五
san jū go
🔊 Trentasei 🔊 三十六
san jū roku
🔊 Quaranta 🔊 四十
yon jū
🔊 Cinquanta 🔊 五十
go jū
🔊 Sessanta 🔊 六十
roku jū
🔊 Settanta 🔊 七十
nana jū
🔊 Ottanta 🔊 八十
hachi jū
🔊 Novanta 🔊 九十
kyū jū
🔊 Cento 🔊 百
hyaku
🔊 Cento-cinque 🔊 百五
hyaku go
🔊 Duecento 🔊 二百
ni hyaku
🔊 Trecento 🔊 三百
san byaku
🔊 Quattrocento 🔊 四百
yon hyaku
🔊 Mille 🔊 千
sen
🔊 Millecinquecento 🔊 千五百
sen go hyaku
🔊 Duemila 🔊 二千
ni sen
🔊 Diecimila 🔊 一万
ichi man
6 - Punti di riferimento di tempo
🔊 Da quando sei qui? 🔊 いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
🔊 Da quando sei qui? 🔊 いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
🔊 Da oggi 🔊 今日
kyō
🔊 Da ieri 🔊 昨日
kinō
🔊 Da due giorni 🔊 二日前
futsuka mae
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 どの位いるの?
dono kurai iru no ?
🔊 Riparto domani 🔊 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
🔊 Riparto domani 🔊 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
🔊 Riparto dopodomani 🔊 あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
🔊 Riparto dopodomani 🔊 あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
🔊 Lunedì 🔊 月曜日
getsuyō bi
🔊 Martedì 🔊 火曜日
kayō bi
🔊 Mercoledì 🔊 水曜日
suiyō bi
🔊 Giovedì 🔊 木曜日
mokuyō bi
🔊 Venerdì 🔊 金曜日
kinyō bi
🔊 Sabato 🔊 土曜日
doyō bi
🔊 Domenica 🔊 日曜日
nichiyō bi
🔊 Gennaio 🔊 一月
ichi gatsu
🔊 Febbraio 🔊 二月
ni gatsu
🔊 Marzo 🔊 三月
san gatsu
🔊 Aprile 🔊 四月
shi gatsu
🔊 Maggio 🔊 五月
go gatsu
🔊 Giugno 🔊 六月
roku gatsu
🔊 Luglio 🔊 七月
shichi gatsu
🔊 Agosto 🔊 八月
hachi gatsu
🔊 Settembre 🔊 九月
ku gatsu
🔊 Ottobre 🔊 十月
jū gatsu
🔊 Novembre 🔊 十一月
jūichi gatsu
🔊 Dicembre 🔊 十二月
jūni gatsu
🔊 A che ora parti ? 🔊 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
🔊 A che ora parti ? 🔊 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
🔊 La mattina, alle otto 🔊 朝の8時です
asa no hachi ji desu
🔊 La mattina, alle otto 🔊 朝の8時
asa no hachi ji
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 朝の8時半
asa no hachi ji han
🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque 🔊 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque 🔊 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
🔊 La sera, alle diciotto 🔊 夜の6時です
yoru no roku ji desu
🔊 La sera, alle diciotto 🔊 夜の6時
yoru no roku ji
🔊 Sono in ritardo 🔊 遅刻です
chikoku desu
🔊 Sono in ritardo 🔊 遅刻だ
chikoku da
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 タクシー!
takushī
🔊 Dove vuole andare? 🔊 どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
🔊 Vado alla stazione 🔊 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte 🔊 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
🔊 Mi puo' portare all'aeroporto? 🔊 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
🔊 Puo' prendere i miei bagagli? 🔊 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
🔊 È lontano da qui ? 🔊 ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
🔊 No è vicino 🔊 いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
🔊 Sì è un po' più lontano 🔊 はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
🔊 Quanto costa? 🔊 いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
🔊 Mi porti qui per favore 🔊 ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
🔊 A destra 🔊 右です
migi desu
🔊 A sinistra 🔊 左です
hidari desu
🔊 Dritto 🔊 真っ直ぐです
massugu desu
🔊 È qui 🔊 ここです
koko desu
🔊 È di là 🔊 あちらです
achira desu
🔊 Alt! 🔊 ストップ!
stoppu!
🔊 Faccia con comodo 🔊 ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore? 🔊 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
8 - Famiglia
🔊 Hai dei parenti qui? 🔊 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 Hai dei parenti qui? 🔊 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
🔊 Mio padre 🔊 私のお父さん
watashi no otōsan
🔊 Mio padre 🔊 僕のお父さん
boku no otōsan
🔊 Mia madre 🔊 私のお母さん
watashi no okāsan
🔊 Mia madre 🔊 僕のお母さん
boku no okāsan
🔊 Mio figlio 🔊 私の息子
watashi no musuko
🔊 Mio figlio 🔊 僕の息子
boku no musuko
🔊 Mia figlia 🔊 私の娘
watashi no musume
🔊 Mia figlia 🔊 僕の娘
boku no musume
🔊 Un fratello 🔊 兄
ani
🔊 Un fratello 🔊 弟
otōto
🔊 Una sorella 🔊 姉
ane
🔊 Una sorella 🔊 妹
imōto
🔊 Un amico 🔊 男友達
otoko tomodachi
🔊 Un'amica 🔊 女友達
on'na tomodachi
🔊 Il mio ragazzo 🔊 私の彼氏
watashi no kareshi
🔊 La mia ragazza 🔊 僕の彼女
boku no kanojo
🔊 Mio marito 🔊 私の夫
watashi no otto
🔊 Mia moglie 🔊 僕の妻
boku no tsuma
9 - Sentimenti
🔊 Il tuo paese mi piace molto 🔊 あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
🔊 Ti amo 🔊 愛してます
aishite masu
🔊 Ti amo 🔊 愛してる
aishiteru
🔊 Sono felice 🔊 嬉しいです
ureshii desu
🔊 Sono felice 🔊 嬉しいよ
ureshii yo
🔊 Sono triste 🔊 悲しいです
kanashii desu
🔊 Sono triste 🔊 悲しいよ
kanashii yo
🔊 Sto bene qui 🔊 いい気分です
ii kibun desu
🔊 Sto bene qui 🔊 いい気分だよ
ii kibun dayo
🔊 Sento freddo 🔊 寒いですね
samui desu ne
🔊 Sento freddo 🔊 寒いね
samui ne
🔊 Sento caldo 🔊 暑いですね
atsui desu ne
🔊 Sento caldo 🔊 暑いね
atsui ne
🔊 È' troppo grande 🔊 大きすぎます
ōki sugi masu
🔊 È' troppo grande 🔊 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
🔊 È troppo piccolo 🔊 小さすぎます
chiisa sugi masu
🔊 È troppo piccolo 🔊 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
🔊 È perfetto 🔊 完璧です!
kanpeki desu !
🔊 È perfetto 🔊 ぴったり!
pittari !
🔊 Vuoi uscire stasera? 🔊 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
🔊 Vuoi uscire stasera? 🔊 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
🔊 È una buon'idea 🔊 いい案ですね
ii an desu ne
🔊 È una buon'idea 🔊 それ、いいね!
sore ii ne !
🔊 Ho voglia di divertirmi 🔊 遊びたいですね
asobi tai desu ne
🔊 Ho voglia di divertirmi 🔊 パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
🔊 Non è una buon'idea 🔊 いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
🔊 Non è una buon'idea 🔊 いい案じゃないね
ii an jya nai na
🔊 Non ho voglia di uscire stasera 🔊 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
🔊 Non ho voglia di uscire stasera 🔊 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
🔊 Ho voglia di riposarmi 🔊 休みたいです
yasumi tai desu
🔊 Ho voglia di riposarmi 🔊 休みたいな
yasumi tai na
🔊 Vuoi fare sport? 🔊 スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
🔊 Vuoi fare sport? 🔊 スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi! 🔊 はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
🔊 Io gioco a tennis 🔊 テニスをします
tenisu wo shimasu
🔊 Io gioco a tennis 🔊 テニスをするよ
tenisu wo suru yo
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda
10 - Bar
🔊 Il bar 🔊 バー
🔊 Vuoi bere qualcosa? 🔊 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
🔊 Vuoi bere qualcosa? 🔊 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
🔊 Bere 🔊 飲む
nomu
🔊 Bicchiere 🔊 グラス
gurasu
🔊 Qualcosa 🔊 コップ
koppu
🔊 Con piacere 🔊 喜んで
yorokonde
🔊 Con piacere 🔊 いいね
iine
🔊 Che cosa prendi? 🔊 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
🔊 Che cosa prendi? 🔊 何にする?
nani ni suru ?
🔊 Che cosa c'è da bere ? 🔊 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
🔊 Che cosa c'è da bere ? 🔊 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 🔊 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 🔊 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
🔊 Acqua 🔊 水
mizu
🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? 🔊 すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
🔊 Un po' di ghiaccio? 🔊 氷
kōri
🔊 Una cioccolata 🔊 チョコレート
chokorēto
🔊 Del latte 🔊 ミルク
miruku
🔊 Del latte 🔊 牛乳
gyūnyū
🔊 Del tè 🔊 紅茶
kōcha
🔊 Del caffè 🔊 コーヒー
kōhī 
🔊 Con zucchero 🔊 砂糖 と
satō to
🔊 Con panna 🔊 クリーム と
kurīmu to
🔊 Del vino 🔊 ワイン
wain
🔊 Una birra 🔊 ビール
bīru
🔊 Un tè, per favore 🔊 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
🔊 Un tè, per favore 🔊 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
🔊 Una birra per favore 🔊 ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
🔊 Una birra per favore 🔊 ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
🔊 Due tè per favore 🔊 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
🔊 Due tè per favore 🔊 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
🔊 Due birre per favore 🔊 ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
🔊 Due birre per favore 🔊 ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
🔊 Niente, grazie 🔊 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
🔊 Niente, grazie 🔊 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
🔊 Alla tua 🔊 乾杯
kanpai
🔊 Salute 🔊 乾杯
kanpai
🔊 Il conto per favore 🔊 お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
🔊 Quanto Le devo, per favore ? 🔊 すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
🔊 Venti Euro 🔊 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
🔊 È per me 🔊 ご馳走します
gochisō shimasu
🔊 È per me 🔊 おごるよ
ogoru yo
11 - Ristorante
🔊 Il ristorante 🔊 レストラン
resutoran
🔊 Vuoi mangiare? 🔊 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
🔊 Vuoi mangiare? 🔊 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 うん、食べたい
un, tabe tai
🔊 Mangiare 🔊 食べる
taberu
🔊 Dove possiamo mangiare? 🔊 どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
🔊 Dove possiamo mangiare? 🔊 どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
🔊 La cena 🔊 夕食
yūshoku
🔊 La cena 🔊 晩ごはん
bangohan
🔊 La prima colazione 🔊 朝食
chōshoku
🔊 La prima colazione 🔊 朝ごはん
asagohan
🔊 Per favore ! 🔊 すみません!
sumimasen !
🔊 Il menu per favore! 🔊 すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
🔊 Ecco il menu! 🔊 こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce? 🔊 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce? 🔊 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
🔊 Con riso 🔊 ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
🔊 Con pasta 🔊 パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
🔊 Delle patate 🔊 ポテト
poteto
🔊 Delle patate 🔊 じゃがいも
jyagaimo
🔊 Della verdura 🔊 野菜
yasai
🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque 🔊 スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
🔊 Del pane 🔊 パン
pan
🔊 Del burro 🔊 バター
batā
🔊 Un'insalata 🔊 サラダ
sarada
🔊 Un dolce 🔊 デザート
dezāto
🔊 Della frutta 🔊 フルーツ
furūtsu
🔊 Della frutta 🔊 果物
kudamono
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
🔊 Sì, glielo porto subito 🔊 はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
🔊 Un coltello 🔊 ナイフ
naifu
🔊 Una forchetta 🔊 フォーク
fōku
🔊 Un cucchiaio 🔊 スプーン
supūn
🔊 È un piatto caldo? 🔊 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
🔊 Sì, ed anche molto speziato! 🔊 はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
🔊 Caldo 🔊 温かい
atatakai
🔊 Freddo 🔊 冷たい
tsumetai
🔊 Speziato 🔊 辛い
karai
🔊 Prenderò il pesce! 🔊 魚にします!
sakana ni shimasu !
🔊 Prenderò il pesce! 🔊 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
🔊 Anch'io 🔊 私も
watashi mo
🔊 Anch'io 🔊 僕も
boku mo
12 - Lasciarsi
🔊 È tardi ! Devo andare! 🔊 もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
🔊 È tardi ! Devo andare! 🔊 もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
🔊 Ci rivedremo ? 🔊 また 会えますか?
mata ae masu ka ?
🔊 Ci rivedremo ? 🔊 また会える?
mata ae ru ?
🔊 Sì, certamente 🔊 うん、喜んで
un, yorokonde
🔊 Abito a quest'indirizzo 🔊 この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
🔊 Abito a quest'indirizzo 🔊 ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
🔊 Hai un numero di telefono? 🔊 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
🔊 Hai un numero di telefono? 🔊 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
🔊 Sì, eccolo 🔊 はい、これです
hai kore desu
🔊 Sì, eccolo 🔊 はい、これ
hai kore
🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te 🔊 楽しかったです
tanoshikatta desu
🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te 🔊 楽しかった!
tanoshikatta
🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 🔊 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 🔊 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
🔊 Ci rivedremo presto 🔊 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
🔊 Ci rivedremo presto 🔊 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
🔊 Lo spero anch'io 🔊 そうですね
sō desu ne
🔊 Lo spero anch'io 🔊 そうだね
sō da ne
🔊 Arrivederci 🔊 さようなら
sayōnara
🔊 A domani 🔊 また明日
mata ashita
🔊 Ciao 🔊 バイバイ!
bai bai
13 - Trasporto
🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus 🔊 すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? 🔊 すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
🔊 Dove va questo treno per favore? 🔊 すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole? 🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore 🔊 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
🔊 Conosce l'orario dei treni? 🔊 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
🔊 L'orario degli autobus 🔊 バスの時刻表
basu no jikokuhyō
🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? 🔊 すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
🔊 È quello 🔊 あれです
are desu
🔊 Grazie 🔊 ありがとうございます
arigatō gozaimasu
🔊 Di niente. Buon Viaggio 🔊 どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
🔊 Il meccanico 🔊 整備工場
seibi kōjō
🔊 La pompa di benzina 🔊 ガソリンスタンド
gasorin sutando
🔊 Il pieno, per favore 🔊 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
🔊 Bici 🔊 自転車
jitensha
🔊 Il centro città 🔊 中心街
chūshingai
🔊 La periferia 🔊 郊外
kōgai
🔊 È una grande città 🔊 大都市です
daitoshi desu
🔊 È un paese 🔊 村です
mura desu
🔊 Una montagna 🔊 山
yama
🔊 Un lago 🔊 湖
mizu'umi
🔊 La campagna 🔊 田舎
inaka
14 - Hotel
🔊 L'hotel 🔊 ホテル
hoteru
🔊 Appartamento 🔊 マンション
manshon
🔊 Benvenuti! 🔊 いらっしゃいませ!
irasshaimase !
🔊 Ha una camera libera? 🔊 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
🔊 È una camera con bagno? 🔊 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone 🔊 お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
🔊 Camera con la prima colazione 🔊 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
🔊 Sì, certo! 🔊 はい、もちろん!
hai, mochiron !
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera? 🔊 では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me 🔊 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
🔊 Dove si trova la mia camera, per favore? 🔊 すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
🔊 Dove si trova la mia camera, per favore? 🔊 すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
🔊 È al primo piano 🔊 二階です
nikai desu
🔊 C'è un ascensore? 🔊 エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
🔊 L'ascensore è alla sua sinistra 🔊 エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
🔊 L'ascensore è alla sua destra 🔊 エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
🔊 Dov'è la lavanderia? 🔊 コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
🔊 È al pianterreno. 🔊 一階に あります
ikkai ni arimasu
🔊 Pianterreno. 🔊 一階
ikkai
🔊 Camera 🔊 部屋
heya
🔊 Lavanderia 🔊 クリーニング店
kurīningu ten
🔊 Parrucchiere 🔊 美容院
biyōin
🔊 Parcheggio auto 🔊 駐車場
chūshajō
🔊 Vediamoci nella sala conferenze? 🔊 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
🔊 La sala di riunione 🔊 会議室
kaigishitsu
🔊 La piscina è riscaldata 🔊 プールは温水です
pūru wa onsui desu
🔊 La piscina 🔊 プール
pūru
🔊 Mi svegli alle sette per favore 🔊 すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
🔊 La chiave per favore 🔊 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
🔊 Il pass per favore 🔊 カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
🔊 Ci sono messaggi per me? 🔊 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Ci sono messaggi per me? 🔊 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Sì, eccoli 🔊 はい、こちらです
hai, kochira desu
🔊 No, non ha ricevuto nulla 🔊 いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? 🔊 どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? 🔊 すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?
15 - Cercare qualcuno
🔊 C'è Sara per favore ? 🔊 すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
🔊 Sì, è qui 🔊 はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
🔊 Sì, è qui 🔊 うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
🔊 È uscita 🔊 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
🔊 È uscita 🔊 出かけたよ
dekake ta yo
🔊 Puo' chiamarla al cellulare 🔊 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Puo' chiamarla al cellulare 🔊 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
🔊 Sa dove posso trovarla? 🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Sa dove posso trovarla? 🔊 どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 È andata al lavoro 🔊 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
🔊 È andata al lavoro 🔊 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
🔊 È a casa sua 🔊 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
🔊 È a casa sua 🔊 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
🔊 C'è Giuliano per favore ? 🔊 すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
🔊 Sì, è qui 🔊 はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
🔊 Sì, è qui 🔊 うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
🔊 È uscito 🔊 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
🔊 È uscito 🔊 出かけたよ
dekake ta yo
🔊 Sa dove posso trovarlo? 🔊 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Sa dove posso trovarlo? 🔊 どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Puo' chiamarlo al cellulare 🔊 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Puo' chiamarlo al cellulare 🔊 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
🔊 È andato al lavoro 🔊 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
🔊 È andato al lavoro 🔊 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
🔊 È a casa sua 🔊 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
🔊 È a casa sua 🔊 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
16 - Spiaggia
🔊 La spiaggia 🔊 ビーチ
bīchi
🔊 Sa dove posso comprare un palloncino? 🔊 どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
🔊 C'è un negozio da questa parte 🔊 この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
🔊 Un palloncino 🔊 ビーチボール
bīchi bōru
🔊 Un binocolo 🔊 双眼鏡
sōgankyō
🔊 Un berretto 🔊 帽子
bōshi
🔊 Asciugamano 🔊 タオル
taoru
🔊 Sandali 🔊 サンダル
sandaru
🔊 Secchiello 🔊 バケツ
baketsu
🔊 Crema solare 🔊 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
🔊 Costume da bagno maschile 🔊 海水パンツ
kaisui pantsu
🔊 Occhiali da sole 🔊 サングラス
sangurasu
🔊 Crostaceo 🔊 甲殻類
kōkakurui
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
🔊 Assolato 🔊 晴れた
hareta
🔊 Tramonto 🔊 日没
nichibotsu
🔊 Ombrellone 🔊 パラソル
parasoru
🔊 Sole 🔊 太陽
taiyō
🔊 Insolazione 🔊 日射病
nisshabyō
🔊 È pericoloso nuotare qui? 🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
🔊 È pericoloso nuotare qui? 🔊 ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
🔊 No, non è pericoloso 🔊 いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
🔊 No, non è pericoloso 🔊 ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui 🔊 はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui 🔊 うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
🔊 Nuotare 🔊 泳ぐ
oyogu
🔊 Nuoto 🔊 水泳
suiei
🔊 Onda 🔊 波
nami
🔊 Mare 🔊 海
umi
🔊 Duna 🔊 砂丘
sakyū
🔊 Sabbia 🔊 砂
suna
🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 🔊 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 🔊 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
🔊 Il tempo sta cambiando 🔊 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
🔊 Il tempo sta cambiando 🔊 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
🔊 Pioverà 🔊 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
🔊 Pioverà 🔊 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
🔊 Ci sarà il sole 🔊 晴れるみたいです
hareru mitai desu
🔊 Ci sarà il sole 🔊 晴れるみたい
hareru mitai
🔊 Ci sarà molto vento 🔊 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
🔊 Ci sarà molto vento 🔊 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
🔊 Costume da bagno 🔊 水着
mizugi
🔊 Ombra 🔊 日陰
hikage
17 - In caso di problema
🔊 Mi può aiutare per favore ? 🔊 すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
🔊 Mi può aiutare per favore ? 🔊 すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
🔊 Mi sono perso 🔊 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
🔊 Cosa desidera? 🔊 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
🔊 Cosa desidera? 🔊 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
🔊 Che è successo? 🔊 どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
🔊 Dove posso trovare un interprete? 🔊 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
🔊 Puo' chiamare un medico per favore? 🔊 すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
🔊 Che cura segue al momento? 🔊 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
🔊 Un ospedale 🔊 病院
byōin
🔊 Una farmacia 🔊 薬局
yakkyoku
🔊 Un medico 🔊 医者
isha
🔊 Servizio medico 🔊 医療サービス
iryō sābisu
🔊 Ho perso i documenti 🔊 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
🔊 Mi hanno rubato i documenti 🔊 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
🔊 Ufficio degli oggetti smarriti 🔊 お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
🔊 Posto di soccorso 🔊 救護所
kyūgosho
🔊 Uscita di sicurezza 🔊 非常口
hijyōguchi
🔊 La polizia 🔊 警察
keisatsu
🔊 Documenti 🔊 身分証明書
mibun shōmeisho
🔊 Soldi 🔊 お金
okane
🔊 Passaporto 🔊 パスポート
pasupōto
🔊 Bagagli 🔊 荷物
nimotsu
🔊 No, grazie 🔊 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 ほっといてください!
hottoite kudasai!
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 ほっといて!
hottoite!
🔊 Vattene ! 🔊 あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
🔊 Vattene ! 🔊 あっちに行って!
acchi ni itte !