vocabolario > greco

1 - Espressioni essenziali
🔊 Buongiorno 🔊 Καλημέρα
kaliméra
🔊 Buonasera 🔊 Καλησπέρα
kalispéra
🔊 Arrivederci 🔊 Αντίο
adío
🔊 A dopo 🔊 Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
🔊 Sì 🔊 Ναι
ne
🔊 No 🔊 Όχι
óhi
🔊 Per favore! 🔊 Παρακαλώ
parakaló
🔊 Grazie 🔊 Ευχαριστώ
efharistó
🔊 Grazie mille 🔊 Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
🔊 Grazie per il suo aiuto 🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
🔊 Prego 🔊 Σας παρακαλώ
sas parakaló
🔊 Va bene 🔊 Σύμφωνη
símfoni
🔊 Va bene 🔊 Σύμφωνος
símfonos
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 Πόσο κάνει;
póso káni
🔊 Mi scusi ! 🔊 Συγγνώμη
signómi
🔊 Non ho capito 🔊 Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
🔊 Ho capito 🔊 Κατάλαβα
katálava
🔊 Non so 🔊 Δεν ξέρω
den xéro
🔊 Vietato 🔊 Απαγορεύεται
apagorévete
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
🔊 Buon anno! 🔊 Καλή χρονιά!
kalí hroniá
🔊 Buon compleanno! 🔊 Χρόνια πολλά!
hrónia polá
🔊 Buone feste! 🔊 Καλές γιορτές!
kalés giortés
🔊 Congratulazioni! 🔊 Συγχαρητήρια!
sigharitíria
2 - Conversazione
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
🔊 Buongiorno. Bene, grazie 🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
🔊 Parli greco ? 🔊 Μιλάς Ελληνικά;
milás Eliniká
🔊 No, non parlo greco 🔊 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά
óhi, den miló Eliniká
🔊 Soltanto un po' 🔊 Μόνο λιγάκι
móno ligáki
🔊 Di dove sei ? 🔊 Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
🔊 Sono italiano 🔊 Είμαι Ιταλός
íme Italós
🔊 Sono italiana 🔊 Είμαι Ιταλίδα
íme Italída
🔊 E tu, vivi qui? 🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
🔊 Si, abito qui 🔊 Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
🔊 Giuliano 🔊 Ιουλιανό
ioulianó
🔊 Che fai qui? 🔊 Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
🔊 Sono in vacanza 🔊 Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
🔊 Siamo in vacanza 🔊 Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
🔊 Lavoro qui 🔊 Εδώ δουλεύω
edó doulévo
🔊 Lavoriamo qui 🔊 Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare? 🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
🔊 C'è un museo qui vicino? 🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
🔊 Dove posso collegarmi a internet? 🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét
3 - Imparare
🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
🔊 Con piacere! 🔊 Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
🔊 Come si chiama ? 🔊 Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
🔊 È un tavolo 🔊 Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
🔊 Un tavolo, hai capito ? 🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
🔊 Non ho capito 🔊 Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
🔊 Puoi ripetere per favore ? 🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
🔊 Puoi parlare più lentamente? 🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
🔊 Potresti scriverlo per favore? 🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
🔊 Ho capito 🔊 Κατάλαβα
katálava
4 - Colori
🔊 Mi piace il colore di questo tavolo 🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
🔊 È rosso 🔊 Είναι κόκκινο
íne kókino
🔊 Blu 🔊 Μπλε
ble
🔊 Giallo 🔊 Κίτρινο
kítrino
🔊 Bianco 🔊 Άσπρο
áspro
🔊 Nero 🔊 Μαύρο
mávro
🔊 Verde 🔊 Πράσινο
prásino
🔊 Arancione 🔊 Πορτοκαλί
portokalí
🔊 Viola 🔊 Μοβ
mov
🔊 Grigio 🔊 Γκρίζο
gkrízo
5 - Numeri
🔊 Zero 🔊 Μηδέν
midén
🔊 Uno 🔊 Ένα
éna
🔊 Due 🔊 Δύο
dío
🔊 Tre 🔊 Τρία
tría
🔊 Quattro 🔊 Τέσσερα
téssera
🔊 Cinque 🔊 Πέντε
péde
🔊 Sei 🔊 Έξι
éxi
🔊 Sette 🔊 Εφτά
eftá
🔊 Otto 🔊 Οκτώ
ohtó
🔊 Nove 🔊 Εννέα
enéa
🔊 Dieci 🔊 Δέκα
déka
🔊 Undici 🔊 Έντεκα
édeka
🔊 Dodici 🔊 Δώδεκα
dódeka
🔊 Tredici 🔊 Δεκατρία
dekatría
🔊 Quattordici 🔊 Δεκατέσσερα
dekatéssera
🔊 Quindici 🔊 Δεκαπέντε
dekapéde
🔊 Sedici 🔊 Δεκαέξι
dekaéxi
🔊 Diciassette 🔊 Δεκαεφτά
dekaeftá
🔊 Diciotto 🔊 Δεκαοκτώ
dekaohtó
🔊 Diciannove 🔊 Δεκαεννέα
dekaenéa
🔊 Venti 🔊 Είκοσι
íkosi
🔊 Ventuno 🔊 Εικοσιένα
ikosiéna
🔊 Ventidue 🔊 Είκοσιδύο
ikosidío
🔊 Ventitre 🔊 Είκοσιτρία
ikositría
🔊 Ventiquattro 🔊 Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
🔊 Venticinque 🔊 Είκοσιπέντε
ikosipéde
🔊 Ventisei 🔊 Είκοσιέξι
ikosiéxi
🔊 Ventisette 🔊 Είκοσιεφτά
ikosieftá
🔊 Ventotto 🔊 Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
🔊 Ventinove 🔊 Είκοσιεννέα
ikosienéa
🔊 Trenta 🔊 Τριάντα
triáda
🔊 Trentuno 🔊 Τριανταένα
triadaéna
🔊 Trentadue 🔊 Τριανταδύο
triadadío
🔊 Trentatre 🔊 Τριαντατρία
triadatría
🔊 Trentaquattro 🔊 Τριαντατέσσερα
triadatéssera
🔊 Trentacinque 🔊 Τριανταπέντε
triadapénte
🔊 Trentasei 🔊 Τριανταέξι
triadaéxi
🔊 Quaranta 🔊 Σαράντα
saráda
🔊 Cinquanta 🔊 Πενήντα
penída
🔊 Sessanta 🔊 Εξήντα
exída
🔊 Settanta 🔊 Εβδομήντα
evdomída
🔊 Ottanta 🔊 Ογδόντα
ogdóda
🔊 Novanta 🔊 Ενενήντα
enenída
🔊 Cento 🔊 εκατό
ekató
🔊 Duecento 🔊 διακόσια
diakósia
🔊 Trecento 🔊 Τριακόσια
triakósia
🔊 Quattrocento 🔊 Τετρακόσια
tetrakósia
🔊 Mille 🔊 Χίλια
hília
🔊 Millecinquecento 🔊 Χίλιαπεντακόσια
hiliapedakósia
🔊 Duemila 🔊 Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
🔊 Diecimila 🔊 Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes
6 - Punti di riferimento di tempo
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
🔊 Da oggi 🔊 Σήμερα
símera
🔊 Da ieri 🔊 Χθες
hthes
🔊 Da due giorni 🔊 Πριν δυο μέρες
prin dío méres
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
🔊 Riparto domani 🔊 Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
🔊 Riparto dopodomani 🔊 θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες
tha fígo se tris méres
🔊 Lunedì 🔊 Δευτέρα
deftéra
🔊 Martedì 🔊 Τρίτη
tríti
🔊 Mercoledì 🔊 Τετάρτη
tetárti
🔊 Giovedì 🔊 Πέμπτη
pébti
🔊 Venerdì 🔊 Παρασκευή
paraskeví
🔊 Sabato 🔊 Σάββατο
sávato
🔊 Domenica 🔊 Κυριακή
kiriakí
🔊 Gennaio 🔊 Ιανουάριος
ianouários
🔊 Febbraio 🔊 Φεβρουάριος
fevrouários
🔊 Marzo 🔊 Μάρτιος
mártios
🔊 Aprile 🔊 Απρίλιος
aprílios
🔊 Maggio 🔊 Μάιος
máios
🔊 Giugno 🔊 Ιούνιος
ioúnios
🔊 Luglio 🔊 Ιούλιος
ioúlios
🔊 Agosto 🔊 Αύγουστος
ávgoustos
🔊 Settembre 🔊 Σεπτέμβριος
septévrios
🔊 Ottobre 🔊 Οκτώβριος
októvrios
🔊 Novembre 🔊 Νοέμβριος
noévrios
🔊 Dicembre 🔊 Δεκέμβριος
dekévrios
🔊 A che ora parti ? 🔊 Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
🔊 La mattina, alle otto 🔊 Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
🔊 La sera, alle diciotto 🔊 Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
🔊 Sono in ritardo 🔊 Έχω αργήσει
ého argísi
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Ταξί
taxi
🔊 Dove vuole andare? 🔊 Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
🔊 Vado alla stazione 🔊 Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte 🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
🔊 Mi puo' portare all'aeroporto? 🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
🔊 Puo' prendere i miei bagagli? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
🔊 È lontano da qui ? 🔊 Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
🔊 No è vicino 🔊 Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
🔊 Sì è un po' più lontano 🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
🔊 Quanto costa? 🔊 Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
🔊 Mi porti qui per favore 🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
🔊 A destra 🔊 Είναι δεξιά
íne dexiá
🔊 A sinistra 🔊 Είναι αριστερά
íne aristerá
🔊 Dritto 🔊 Ευθεία είναι
efthía íne
🔊 È qui 🔊 Είναι εδώ
íne edó
🔊 È di là 🔊 Από δω είναι
apó do íne
🔊 Alt! 🔊 Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
🔊 Faccia con comodo 🔊 Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore? 🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló
8 - Famiglia
🔊 Hai dei parenti qui? 🔊 Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
🔊 Mio padre 🔊 Ο πατέρας μου
o patéras mou
🔊 Mia madre 🔊 Η μητέρα μου
i mitéra mou
🔊 Mio figlio 🔊 Ο γιος μου
o gios mou
🔊 Mia figlia 🔊 Η κόρη μου
i kóri mou
🔊 Un fratello 🔊 Έναν αδελφό
énan adelfó
🔊 Un fratello 🔊 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
🔊 Una sorella 🔊 Μία αδελφή
mia adelfí
🔊 Una sorella 🔊 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
🔊 Un amico 🔊 Έναν φίλο
énan fílo
🔊 Un'amica 🔊 Μια φίλη
mia fíli
🔊 Il mio ragazzo 🔊 Ο φίλος μου
o fílos mou
🔊 La mia ragazza 🔊 Η φίλη μου
i fíli mou
🔊 Mio marito 🔊 Ο άνδρας μου
o ádras mou
🔊 Mia moglie 🔊 Η γυναίκα μου
i ginéka mou
9 - Sentimenti
🔊 Il tuo paese mi piace molto 🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
🔊 Ti amo 🔊 Σ' αγαπώ
sagapó
🔊 Sono felice 🔊 Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
🔊 Sono felice 🔊 Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
🔊 Sono triste 🔊 Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
🔊 Sono triste 🔊 Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
🔊 Sto bene qui 🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
🔊 Sento freddo 🔊 Κρυώνω
krióno
🔊 Sento caldo 🔊 Ζεσταίνομαι
zesténome
🔊 È' troppo grande 🔊 Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
🔊 È troppo piccolo 🔊 Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
🔊 È perfetto 🔊 Είναι τέλειο
íne télio
🔊 Vuoi uscire stasera? 🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 È una buon'idea 🔊 Καλή ιδέα
kalí idéa
🔊 Ho voglia di divertirmi 🔊 Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
🔊 Non è una buon'idea 🔊 Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
🔊 Non ho voglia di uscire stasera 🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Ho voglia di riposarmi 🔊 Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
🔊 Vuoi fare sport? 🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi! 🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
🔊 Io gioco a tennis 🔊 Παίζω τένις
pézo ténis
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni
10 - Bar
🔊 Il bar 🔊 Το μπαρ
to bar
🔊 Vuoi bere qualcosa? 🔊 Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
🔊 Bere 🔊 Πίνω
píno
🔊 Bicchiere 🔊 Ποτήρι
potíri
🔊 Con piacere 🔊 Ευχαρίστως
efharístos
🔊 Che cosa prendi? 🔊 Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
🔊 Che cosa c'è da bere ? 🔊 Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
🔊 Acqua 🔊 Νερό
neró
🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? 🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
🔊 Un po' di ghiaccio? 🔊 Παγάκια
pagákia
🔊 Una cioccolata 🔊 Σοκολάτα
sokoláta
🔊 Del latte 🔊 Γάλα
gála
🔊 Del tè 🔊 Τσάι
tsái
🔊 Del caffè 🔊 Καφές
kafés
🔊 Con zucchero 🔊 Με ζάχαρη
me záhari
🔊 Con panna 🔊 Με κρέμα
me kréma
🔊 Del vino 🔊 Κρασί
krasí
🔊 Una birra 🔊 Μπίρα
bíra
🔊 Un tè, per favore 🔊 Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
🔊 Una birra per favore 🔊 Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
🔊 Due tè per favore 🔊 Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
🔊 Due birre per favore 🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
🔊 Niente, grazie 🔊 Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
🔊 Alla tua 🔊 Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
🔊 Salute 🔊 Γεια μας!
giiá mas!
🔊 Il conto per favore 🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
🔊 Quanto Le devo, per favore ? 🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
🔊 Venti Euro 🔊 Είκοσι ευρώ
íkosi evró
🔊 È per me 🔊 Σε προσκαλώ
se proskaló
11 - Ristorante
🔊 Il ristorante 🔊 Το εστιατόριο
to estiatório
🔊 Vuoi mangiare? 🔊 Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
🔊 Mangiare 🔊 Τρώω
tróo
🔊 Dove possiamo mangiare? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
🔊 La cena 🔊 Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
🔊 La prima colazione 🔊 Πρωινό
proinó
🔊 Per favore ! 🔊 Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
🔊 Il menu per favore! 🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
🔊 Ecco il menu! 🔊 Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce? 🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
🔊 Con riso 🔊 Με ρύζι
me rízi
🔊 Con pasta 🔊 Με μακαρόνια
me makarónia
🔊 Delle patate 🔊 Με πατάτες
me patátes
🔊 Della verdura 🔊 Με λαχανικά
me lahaniká
🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque 🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
🔊 Del pane 🔊 Ψωμί
psomí
🔊 Del burro 🔊 Βούτυρο
voútiro
🔊 Un'insalata 🔊 Μια σαλάτα
mia saláta
🔊 Un dolce 🔊 Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
🔊 Della frutta 🔊 Φρούτα
froúta
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
🔊 Sì, glielo porto subito 🔊 Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
🔊 Un coltello 🔊 Ένα μαχαίρι
éna mahéri
🔊 Una forchetta 🔊 Ένα πιρούνι
éna piroúni
🔊 Un cucchiaio 🔊 Ένα κουτάλι
éna koutáli
🔊 È un piatto caldo? 🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
🔊 Sì, ed anche molto speziato! 🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
🔊 Caldo 🔊 Ζεστό
zestó
🔊 Freddo 🔊 Κρύο
krío
🔊 Speziato 🔊 Καυτερό
kafteró
🔊 Prenderò il pesce! 🔊 Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
🔊 Anch'io 🔊 Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio
12 - Lasciarsi
🔊 È tardi ! Devo andare! 🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
🔊 Ci rivedremo ? 🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
🔊 Sì, certamente 🔊 Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
🔊 Abito a quest'indirizzo 🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
🔊 Hai un numero di telefono? 🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
🔊 Sì, eccolo 🔊 Ναι, να το
ne, na to
🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te 🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
🔊 Ci rivedremo presto 🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
🔊 Lo spero anch'io 🔊 Το ελπίζω
to elpízo
🔊 Arrivederci 🔊 Αντίο!
adío!
🔊 A domani 🔊 Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
🔊 Ciao 🔊 Γειά σου!
giia sou!
13 - Trasporto
🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus 🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? 🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Dove va questo treno per favore? 🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole? 🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole? 🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore 🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Conosce l'orario dei treni? 🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
🔊 L'orario degli autobus 🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? 🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
🔊 È quello 🔊 Αυτό είναι
aftó íne
🔊 Grazie 🔊 Ευχαριστώ
efharistó
🔊 Di niente. Buon Viaggio 🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
🔊 Il meccanico 🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
🔊 La pompa di benzina 🔊 Το βενζινάδικο
to venzinádiko
🔊 Il pieno, per favore 🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
🔊 Bici 🔊 Ποδήλατο
podílato
🔊 Il centro città 🔊 Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
🔊 La periferia 🔊 Τα προάστια
ta proástia
🔊 È una grande città 🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
🔊 È un paese 🔊 Είναι ένα χωριό
íne éna horió
🔊 Una montagna 🔊 Ένα βουνό
éna vounó
🔊 Un lago 🔊 Μία λίμνη
mia límni
🔊 La campagna 🔊 Η εξοχή
i eksohí
14 - Hotel
🔊 L'hotel 🔊 Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
🔊 Appartamento 🔊 Διαμέρισμα
diamérisma
🔊 Benvenuti! 🔊 Καλωσορίσατε!
kalosorísate
🔊 Ha una camera libera? 🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
🔊 È una camera con bagno? 🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone 🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
🔊 Camera con la prima colazione 🔊 Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
🔊 Sì, certo! 🔊 Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera? 🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me 🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
🔊 Dove si trova la mia camera, per favore? 🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
🔊 È al primo piano 🔊 Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
🔊 C'è un ascensore? 🔊 Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
🔊 L'ascensore è alla sua sinistra 🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
🔊 L'ascensore è alla sua destra 🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
🔊 Dov'è la lavanderia? 🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
🔊 È al pianterreno. 🔊 Στο ισόγειο
sto isógio
🔊 Pianterreno. 🔊 Ισόγειο
isógio
🔊 Camera 🔊 Δωμάτιο
domátio
🔊 Lavanderia 🔊 Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
🔊 Parrucchiere 🔊 Κομμωτήριο
komotírio
🔊 Parcheggio auto 🔊 Πάρκιγκ
parking
🔊 Vediamoci nella sala conferenze? 🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
🔊 La sala di riunione 🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
🔊 La piscina è riscaldata 🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
🔊 La piscina 🔊 Πισίνα
pisína
🔊 Mi svegli alle sette per favore 🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
🔊 La chiave per favore 🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
🔊 Il pass per favore 🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
🔊 Ci sono messaggi per me? 🔊 Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
🔊 Sì, eccoli 🔊 Ναι, ορίστε
ne oríste
🔊 No, non ha ricevuto nulla 🔊 Όχι, κανένα
óhi kanéna
🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? 🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? 🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete
15 - Cercare qualcuno
🔊 C'è Sara per favore ? 🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
🔊 Sì, è qui 🔊 Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
🔊 È uscita 🔊 Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
🔊 Puo' chiamarla al cellulare 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
🔊 Sa dove posso trovarla? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
🔊 È andata al lavoro 🔊 Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
🔊 È a casa sua 🔊 Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
🔊 C'è Giuliano per favore ? 🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
🔊 Sì, è qui 🔊 Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
🔊 È uscito 🔊 Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
🔊 Sa dove posso trovarlo? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
🔊 Puo' chiamarlo al cellulare 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
🔊 È andato al lavoro 🔊 Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
🔊 È a casa sua 🔊 Είναι σπίτι του
íne spíti tou
16 - Spiaggia
🔊 La spiaggia 🔊 Η παραλία
i paralía
🔊 Sa dove posso comprare un palloncino? 🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
🔊 C'è un negozio da questa parte 🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
🔊 Un palloncino 🔊 Μία μπάλα
mia bála
🔊 Un binocolo 🔊 Κιάλια
kiália
🔊 Un berretto 🔊 Ένα καπέλο
éna kapélo
🔊 Asciugamano 🔊 Πετσέτα
petséta
🔊 Sandali 🔊 Σανδάλια
sandália
🔊 Secchiello 🔊 Κουβαδάκι
kouvadáki
🔊 Crema solare 🔊 Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
🔊 Costume da bagno maschile 🔊 Μαγιό
magió
🔊 Occhiali da sole 🔊 Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
🔊 Crostaceo 🔊 οστρακόδερμο
ostrakóderma
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
🔊 Assolato 🔊 Ηλιόλουστος
ilióloustos
🔊 Tramonto 🔊 Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
🔊 Ombrellone 🔊 Ομπρέλα
obréla
🔊 Sole 🔊 Ήλιος
ílios
🔊 Insolazione 🔊 Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
🔊 È pericoloso nuotare qui? 🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
🔊 No, non è pericoloso 🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui 🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
🔊 Nuotare 🔊 Κολυμπώ
kolibó
🔊 Nuoto 🔊 Κολύμβηση
kolíbisi
🔊 Onda 🔊 Κύμα
kíma
🔊 Mare 🔊 Θάλασσα
thálasa
🔊 Duna 🔊 Αμμόλοφος
amólofos
🔊 Sabbia 🔊 Άμμος
ámos
🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
🔊 Il tempo sta cambiando 🔊 Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
🔊 Pioverà 🔊 Θα βρέξει
tha vréxi
🔊 Ci sarà il sole 🔊 Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
🔊 Ci sarà molto vento 🔊 Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
🔊 Costume da bagno 🔊 Μαγιό
magió
🔊 Ombra 🔊 Σκιά
skiá
17 - In caso di problema
🔊 Mi può aiutare per favore ? 🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
🔊 Mi sono perso 🔊 Χάθηκα
háthika
🔊 Cosa desidera? 🔊 Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
🔊 Che è successo? 🔊 Τι συνέβη;
ti sinévi
🔊 Dove posso trovare un interprete? 🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
🔊 Puo' chiamare un medico per favore? 🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
🔊 Che cura segue al momento? 🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
🔊 Un ospedale 🔊 Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
🔊 Una farmacia 🔊 Ένα φαρμακείο
éna farmakío
🔊 Un medico 🔊 Ένας γιατρός
énas giatrós
🔊 Servizio medico 🔊 Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
🔊 Ho perso i documenti 🔊 Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
🔊 Mi hanno rubato i documenti 🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
🔊 Ufficio degli oggetti smarriti 🔊 Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
🔊 Posto di soccorso 🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
🔊 Uscita di sicurezza 🔊 Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
🔊 La polizia 🔊 Η αστυνομία
i astinomía
🔊 Documenti 🔊 Χαρτιά
hartiá
🔊 Soldi 🔊 Χρήματα
hrímata
🔊 Passaporto 🔊 Διαβατήριο
diavatírio
🔊 Bagagli 🔊 Αποσκευές
aposkevés
🔊 No, grazie 🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
🔊 Vattene ! 🔊 Φύγετε!
fígete!

Iniziare

Download di MP3 e PDF