vocabolario > lituano

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Laba diena
2 Buonasera Labas vakaras
3 Arrivederci Viso gero
4 A dopo Iki
5 Taip
6 No Ne
7 Per favore! Prašau
8 Altro modo di dire Prašyčiau
9 Grazie Ačiū
10 Grazie mille Labai ačiū
11 Grazie per il suo aiuto Ačiū už jūsų pagalbą
12 Espressione sinonima Dėkoju už jūsų pagalbą
13 Prego Nėra už ką
14 Va bene Gerai
15 Quanto costa, per favore? Kiek tai kainuoja?
16 Espressione nella lingua corrente Kokia kaina?
17 Mi scusi ! Atsiprašau
18 Non ho capito Aš nesuprantu
19 Ho capito Aš supratau
20 Non so Aš nežinau
21 Vietato Draudžiama
22 Dov'è il bagno per favore ? Kur yra tualetas?
23 Buon anno! Gerų metų!
24 Buon compleanno! Su gimtadieniu!
25 Buone feste! Gerų švenčių!
26 Congratulazioni! Sveikinimai!2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Sveikas. Kaip tau sekasi?
2 Espressione sinonima Sveikas. Kaip gyveni?
3 Buongiorno. Bene, grazie Sveikas. Viskas puiku, ačiū
4 Parli lituano ? Ar tu kalbi lietuviškai?
5 No, non parlo lituano Ne, aš nekalbu lietuviškai
6 Soltanto un po' Tik truputėlį
7 Di dove sei ? Iš kokios šalies atvykai?
8 Di che nazionalità sei? Kokia yra tavo tautybė?
9 Sono italiano Aš esu italas
10 E tu, vivi qui? O ar tu čia gyveni?
11 Si, abito qui Taip, aš čia gyvenu
12 Mi chiamo Sara, e tu ? Mano vardas sara, o tavo?
13 Giuliano Julius
14 Che fai qui? Ką tu čia veiki?
15 Sono in vacanza Atostogauju
16 Siamo in vacanza Mes atostogaujame
17 Sono in viaggio d'affari Aš atvykau verslo reikalais
18 Lavoro qui Aš čia dirbu
19 Lavoriamo qui Mes čia dirbame
20 Dove mi consigli di andare a mangiare? Kur rekomenduojate pavalgyti?
21 Espressione sinonima Kur patartumėte pavalgyti?
22 C'è un museo qui vicino? Ar netoliese yra muziejus?
23 Dove posso collegarmi a internet? Kur galėčiau prisijungti prie interneto?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Ar nori išmokti naujų žodžių?
2 Con piacere! Taip, žinoma
3 Come si chiama ? Kaip tai vadinama?
4 È un tavolo Tai yra stalas
5 Un tavolo, hai capito ? Stalas, supranti?
6 Non ho capito Aš nesuprantu
7 Puoi ripetere per favore ? Gal galėtum pakartoti?
8 Puoi parlare più lentamente? Gal galėtum kalbėti lėčiau?
9 Potresti scriverlo per favore? Gal galėtum tai užrašyti?
10 Ho capito Aš supratau4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Man labai patinka šio stalo spalva
2 È rosso Tai raudona
3 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Raudonas
4 Blu Mėlyna
5 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Mėlynas
6 Giallo Geltona
7 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Geltonas
8 Bianco Balta
9 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Baltas
10 Nero Juoda
11 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Juodas
12 Verde Žalia
13 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Žalias
14 Arancione Oranžinė
15 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Oranžinis
16 Viola Violetinė
17 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Violetinis
18 Grigio Pilka
19 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Pilkas5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Nulis
2 Uno Vienas
3 Due Du
4 Tre Trys
5 Quattro Keturi
6 Cinque Penki
7 Sei Šeši
8 Sette Septyni
9 Otto Aštuoni
10 Nove Devyni
11 Dieci Dešimt
12 Undici Vienuolika
13 Dodici Dvylika
14 Tredici Trylika
15 Quattordici Keturiolika
16 Quindici Penkiolika
17 Sedici Šešiolika
18 Diciassette Septyniolika
19 Diciotto Aštuoniolika
20 Diciannove Devyniolika
21 Venti Dvidešimt
22 Ventuno Dvidešimt vienas
23 Ventidue Dvidešimt du
24 Ventitre Dvidešimt trys
25 Ventiquattro Dvidešimt keturi
26 Venticinque Dvidešimt penki
27 Ventisei Dvidešimt šeši
28 Ventisette Dvidešimt septyni
29 Ventotto Dvidešimt aštuoni
30 Ventinove Dvidešimt devyni
31 Trenta Trisdešimt
32 Trentuno Trisdešimt vienas
33 Trentadue Trisdešimt du
34 Trentatre Trisdešimt trys
35 Trentaquattro Trisdešimt keturi
36 Trentacinque Trisdešimt penki
37 Trentasei Trisdešimt šeši
38 Quaranta Keturiasdešimt
39 Cinquanta Penkiasdešimt
40 Sessanta Šešiasdešimt
41 Settanta Septyniasdešimt
42 Ottanta Aštuoniasdešimt
43 Novanta Devyniasdešimt
44 Cento Šimtas
45 Cento-cinque Šimtas penki
46 Duecento Du šimtai
47 Trecento Trys šimtai
48 Quattrocento Keturi šimtai
49 Mille Tūkstantis
50 Millecinquecento Tūkstantis penki šimtai
51 Duemila Du tūkstančiai
52 Diecimila Dešimt tūkstančių6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Kada tu čia atvažiavai ?
2 Variazione Kada tu čia atvykai?
3 Da oggi Šiandien
4 Da ieri Vakar
5 Da due giorni Prieš dvi dienas
6 Quanto tempo resti ? Kiek laiko pasiliksi?
7 Riparto domani Aš išvažiuoju šiandien
8 Riparto dopodomani Aš išvažiuoju poryt
9 Riparto tra tre giorni Aš išvažiuoju po trijų dienų
10 Lunedì Pirmadienis
11 Martedì Antradienis
12 Mercoledì Trečiadienis
13 Giovedì Ketvirtadienis
14 Venerdì Penktadienis
15 Sabato Šeštadienis
16 Domenica Sekmadienis
17 Gennaio Sausis
18 Febbraio Vasaris
19 Marzo Kovas
20 Aprile Balandis
21 Maggio Gegužė
22 Giugno Birželis
23 Luglio Liepa
24 Agosto Rugpjūtis
25 Settembre Rugsėjis
26 Ottobre Spalis
27 Novembre Lapkritis
28 Dicembre Gruodis
29 A che ora parti ? Kelintą valandą tu išvažiuoji?
30 La mattina, alle otto Aštuntą valandą ryto
31 La mattina, alle otto e un quarto Ryte aštuonios penkiolika
32 La mattina, alle otto e trenta Ryte aštuonios trisdešimt
33 Altro modo di dire Pusę devynių ryto
34 La mattina, alle otto e quarantacinque Ryte be penkiolikos devynios
35 La sera, alle diciotto Šeštą valandą vakaro
36 Sono in ritardo Vėluoju7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taksi!
2 Dove vuole andare? Kur norite važiuoti?
3 Vado alla stazione Važiuoju į stotį
4 Vado all'hotel Giorno e Notte Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis »
5 Mi puo' portare all'aeroporto? Gal galite mane nuvežti į oro uostą?
6 Puo' prendere i miei bagagli? Ar galite paimti mano bagažą?
7 È lontano da qui ? Ar tai yra toli nuo čia?
8 No è vicino Ne, šalia
9 Altro modo di dire Ne, čia pat
10 Sì è un po' più lontano Taip, tai yra truputį toliau
11 Quanto costa? Kiek tai kainuos?
12 Mi porti qui per favore Nuvežkite mane čia, prašau
13 A destra Į dešinę
14 A sinistra Į kairę
15 Dritto Tiesiai
16 È qui Čia
17 È di là Ten
18 Alt! Stop!
19 Faccia con comodo Neskubėkite
20 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Ar galite man išrašyti sąskaitą?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Man labai patinka tavo šalis
2 Ti amo Aš tave myliu
3 Sono felice Aš esu laimingas
4 Quando è una donna che parla Aš esu laiminga
5 Sono triste Aš esu liūdnas
6 Quando è una donna che parla Aš esu liūdna
7 Sto bene qui Aš čia gerai jaučiuosi
8 Sento freddo Man šalta
9 Sento caldo Man karšta
10 È' troppo grande Čia per erdvu
11 È troppo piccolo Čia per ankšta
12 È perfetto Čia puiku
13 Vuoi uscire stasera? Ar nori kur nors eiti šį vakarą?
14 Vorrei uscire stasera Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti
15 È una buon'idea Tai puiki mintis
16 Ho voglia di divertirmi Noriu pasilinksminti
17 Non è una buon'idea Tai nėra gera mintis
18 Non ho voglia di uscire stasera Aš nenoriu šįvakar niekur eiti
19 Ho voglia di riposarmi Aš noriu pailsėti
20 Vuoi fare sport? Ar nori pasportuoti?
21 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Taip, man reikia nuleisti garą!
22 Io gioco a tennis Aš žaidžiu tenisą
23 No grazie, sono abbastanza stanco Ne, ačiū, esu pavargęs9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Ar čia turi giminių?
2 Mio padre Mano tėvas
3 Mia madre Mano motina
4 Mio figlio Mano sūnus
5 Mia figlia Mano dukra
6 Un fratello Brolis
7 Una sorella Sesuo
8 Un amico Draugas
9 Un'amica Draugė
10 Il mio ragazzo Mano draugas
11 La mia ragazza Mano draugė
12 Mio marito Mano vyras
13 Mia moglie Mano žmona10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Baras
2 Vuoi bere qualcosa? Ar norėtum išgerti?
3 Bere Gerti
4 Bicchiere Taurė
5 Variazione Stiklinė
6 Con piacere Su malonumu
7 Che cosa prendi? Ką tu užsisakysi?
8 Che cosa c'è da bere ? Ko galima išgerti?
9 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Turime vandens arba vaisių sulčių
10 Acqua Vanduo
11 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Gal galite pridėti ledukų?
12 Un po' di ghiaccio? Ledukai
13 Una cioccolata Šokolado
14 Del latte Pieno
15 Del tè Arbatos
16 Del caffè Kavos
17 Con zucchero Su cukrumi
18 Con panna Su pienu
19 Del vino Vyno
20 Una birra Alaus
21 Un tè, per favore Prašau arbatos
22 Una birra per favore Prašau alaus
23 Cosa vuoi bere ? Ko norėtumėte išgerti?
24 Due tè per favore Dvi arbatas prašau!
25 Due birre per favore Du alaus prašau!
26 Niente, grazie Nieko, ačiū
27 Alla tua Į tave
28 Salute Į sveikatą!
29 Il conto per favore Sąskaitą, prašau
30 Quanto Le devo, per favore ? Kiek aš moku?
31 Venti Euro Dvidešimt eurų
32 È per me Aš vaišinu11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Restoranas
2 Variazione Kavinė
3 Vuoi mangiare? Ar norėtum valgyti?
4 Sì, ne ho voglia Taip, ačiū
5 Mangiare Valgyti
6 Dove possiamo mangiare? Kur galime pavalgyti?
7 Altro modo di dire Kur galime užkąsti?
8 Dove possiamo pranzare? Kur galime papusryčiauti?
9 La cena Vakarienė
10 La prima colazione Pusryčiai
11 Per favore ! Prašau!
12 Il menu per favore! Prašau meniu!
13 Ecco il menu! Štai ir meniu!
14 Cosa preferisci? Carne o pesce? Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ?
15 Con riso Su ryžiais
16 Con pasta Su makaronais
17 Delle patate Su bulvėmis
18 Della verdura Su daržovėmis
19 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio
20 Del pane Duonos
21 Altro modo di dire Batono
22 Del burro Sviesto
23 Un'insalata Salotos
24 Un dolce Desertas
25 Della frutta Vaisių
26 Ha un coltello per favore? Ar galėčiau gauti peilį?
27 Sì, glielo porto subito Taip, tuoj jums atnešiu
28 Un coltello Peilis
29 Una forchetta Šakutė
30 Un cucchiaio Šaukštas
31 Variazione Šaukštelis
32 È un piatto caldo? Ar tai yra karštas patiekalas?
33 Sì, ed anche molto speziato! Taip, ir labai aštrus!
34 Caldo Karštas
35 Freddo Šaltas
36 Speziato Aštrus
37 Prenderò il pesce! Aš imsiu žuvį!
38 Anch'io Aš taip pat12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Jau vėlu! Aš turiu eiti!
2 Ci rivedremo ? Gal galėsim vėl susitikti?
3 Sì, certamente Taip, su malonumu
4 Abito a quest'indirizzo Aš čia gyvenu
5 Hai un numero di telefono? Ar tu turi telefono numerį?
6 Sì, eccolo Taip, štai jis
7 Ho trascorso un momento piacevole con te Man buvo smagu su tavim
8 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti
9 Ci rivedremo presto Greitai susitiksime
10 Lo spero anch'io Aš taip pat tikiuosi
11 Arrivederci Viso gero!
12 A domani Iki rytojaus!
13 Ciao Iki!13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina?
3 Dove va questo treno per favore? Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Ar šis traukinys stoja saulės mieste?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Kada traukinys atvyksta į saulės miestą?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Vieną bilietą į saulės miestą, prašau
8 Conosce l'orario dei treni? Ar turite traukinių tvarkaraštį?
9 L'orario degli autobus Autobusų tvarkaraštis
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą?
11 È quello Šitas
12 Grazie Ačiū
13 Di niente. Buon Viaggio Nėra už ką. Geros kelionės!
14 Il meccanico Autoservisas
15 La pompa di benzina Degalinė
16 Il pieno, per favore Pilną, prašau
17 Bici Dviratis
18 Il centro città Miesto centras
19 Espressione nella lingua corrente Centras
20 La periferia Priemiestis
21 È una grande città Tai yra didelis miestas
22 È un paese Tai yra kaimas
23 Una montagna Kalnas
24 Un lago Ežeras
25 La campagna Kaimas14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Ar sara yra čia?
2 Sì, è qui Taip, ji yra čia
3 È uscita Ji išėjo
4 Puo' chiamarla al cellulare Galite jai paskambinti į mobilųjį
5 Sa dove posso trovarla? Ar žinote, kur galėčiau ją surasti?
6 È andata al lavoro Ji yra darbe
7 È a casa sua Ji yra savo namuose
8 Altro modo di dire Jis yra namie
9 C'è Giuliano per favore ? Ar julius čia yra?
10 Sì, è qui Taip, jis yra čia
11 È uscito Jis išėjo
12 Sa dove posso trovarlo? Ar žinote, kur galėčiau jį surasti?
13 Puo' chiamarlo al cellulare Galite jam paskambinti į mobilųjį
14 È andato al lavoro Jis yra darbe
15 È a casa sua Jis yra savo namuose
16 Altro modo di dire Jis yra namie15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Viešbutis
2 Appartamento Butas
3 Benvenuti! Sveikas atvykęs!
4 Quando l'interlocutore è una donna Sveika atvykusi
5 Molte persone sono in ascolto Sveiki atvykę!
6 Ha una camera libera? Ar turite laisvų kambarių?
7 È una camera con bagno? Ar kambarys turi vonios kambarį?
8 Preferisce due letti separati? Ar jums geriau dvi vienvietės lovos?
9 Desidera una camera doppia? Ar pageidaujate dviviečio kambario?
10 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu
11 Camera con la prima colazione Kambarys su pusryčiais
12 Qual è il prezzo per una notte? Kokia yra vienos nakties kaina?
13 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Prašau leisti man apžiūrėti kambarį
14 Sì, certo! Taip, žinoma!
15 Grazie, la camera va benissimo. Ačiū. Kambarys labai geras.
16 Va bene, posso prenotare per questa sera? Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai?
17 La ringrazio, ma è troppo cara per me Atleiskite, bet man brangoka
18 Variazione Atleiskite, bet man per brangu
19 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu?
20 Dove si trova la mia camera, per favore? Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys?
21 È al primo piano Jis yra pirmame aukšte
22 C'è un ascensore? Ar yra liftas?
23 L'ascensore è alla sua sinistra Liftas yra jūsų kairėje
24 L'ascensore è alla sua destra Liftas yra jūsų dešinėje
25 Dov'è la lavanderia? Kur yra skalbykla?
26 È al pianterreno. Ji yra pirmame aukšte
27 Pianterreno. Pirmas aukštas
28 Camera Kambarys
29 Lavanderia Sausas valymas
30 Parrucchiere Kirpykla
31 Parcheggio auto Mašinų stovėjimo aikštelė
32 Espressione nella lingua corrente Parkingas
33 Vediamoci nella sala conferenze? Kur yra susirinkimų salė?
34 La sala di riunione Susirinkimų salė
35 La piscina è riscaldata Baseinas yra šildomas
36 La piscina Baseinas
37 Mi svegli alle sette per favore Prašau mane pažadinti septintą valandą
38 La chiave per favore Prašau raktą
39 Il pass per favore Prašau kambario kortelę
40 Ci sono messaggi per me? Ar man yra žinučių?
41 Sì, eccoli Taip, štai jos
42 No, non ha ricevuto nulla Ne, jūs nieko negavote
43 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Kur galiu išsikeisti pinigus?
44 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Gal galite man iškeisti pinigų?
45 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Galime. Kiek jums reikia?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Paplūdimys
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną?
3 C'è un negozio da questa parte Ten toliau yra parduotuvė
4 Un palloncino Balionas
5 Un binocolo Žiūronai
6 Un berretto Kepuraitė
7 Asciugamano Rankšluostis
8 Sandali Sandalai
9 Altro modo di dire Basutės
10 Secchiello Kibiras
11 Crema solare Apsauginis kremas nuo saulės
12 Costume da bagno maschile Maudymosi trumpikės
13 Occhiali da sole Akiniai nuo saulės
14 Crostaceo Vėžiagyvis
15 Fare un bagno di sole Degintis
16 Assolato Saulėta
17 Tramonto Saulėlydis
18 Ombrellone Skėtis nuo saulės
19 Sole Saulė
20 Insolazione Saulės smūgis
21 È pericoloso nuotare qui? Ar pavojinga čia plaukioti?
22 No, non è pericoloso Ne, nepavojinga
23 Sì, è vietato farsi il bagno qui Taip, čia maudytis draudžiama
24 Nuotare Plaukti
25 Nuoto Plaukimas
26 Onda Banga
27 Mare Jūra
28 Duna Kopa
29 Sabbia Smėlis
30 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Kokia yra rytojaus orų prognozė?
31 Il tempo sta cambiando Oras keisis
32 Pioverà Lis
33 Ci sarà il sole Bus saulėta
34 Ci sarà molto vento Bus vėjuota
35 Costume da bagno Maudymosi kostiumas
36 Ombra Šešėlis17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Gal galite man padėti?
2 Mi sono perso Aš pasiklydau
3 Cosa desidera? Ko norėtumėte?
4 Che è successo? Kas atsitiko?
5 Dove posso trovare un interprete? Kur galiu rasti vertėją?
6 Dov'è la farmacia più vicina? Kur yra artimiausia vaistinė?
7 Puo' chiamare un medico per favore? Gal galėtumėte iškviesti gydytoją?
8 Che cura segue al momento? Nuo ko šiuo metu gydotės?
9 Un ospedale Ligoninė
10 Una farmacia Vaistinė
11 Un medico Gydytojas
12 Altro modo di dire Daktaras
13 Servizio medico Medicinos paslaugos
14 Ho perso i documenti Aš pamečiau savo dokumentus
15 Mi hanno rubato i documenti Mano dokumentus pavogė
16 Ufficio degli oggetti smarriti Radinių biuras
17 Posto di soccorso Pagalbos punktas
18 Uscita di sicurezza Atsarginis išėjimas
19 La polizia Policija
20 Documenti Dokumentai
21 Soldi Pinigai
22 Passaporto Pasas
23 Bagagli Bagažas
24 No, grazie Ačiū, nereikia
25 Lasciami in pace ! Palikite mane ramybėje!
26 Vattene ! Išeikite!
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF