vocabolario > polacco

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Dzień dobry
2 Buonasera Dobry wieczór
3 Arrivederci Do widzenia
4 A dopo Do zobaczenia
5 Espressione più familiare Na razie
6 Tak
7 No Nie
8 Per favore! Przepraszam!
9 Grazie Dziękuję
10 Grazie mille Dziękuję bardzo!
11 Grazie per il suo aiuto Dziękuję za pomoc
12 Prego Proszę
13 Va bene Zgoda!
14 Espressione più familiare Okej
15 Quanto costa, per favore? Przepraszam, ile to kosztuje?
16 Mi scusi ! Przepraszam!
17 Non ho capito Nie rozumiem
18 Ho capito Zrozumiałem
19 Quando è una donna che parla Zrozumiałam
20 Non so Nie wiem
21 Vietato Wstęp wzbroniony
22 Dov'è il bagno per favore ? Przepraszam, gdzie są toalety?
23 Buon anno! Szczęśliwego Nowego Roku!
24 Buon compleanno! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
25 Congratulazioni! Gratulacje!2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Dzień dobry. Jak się masz?
2 Buongiorno. Bene, grazie Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
3 Parli polacco ? Czy mówisz po polsku?
4 No, non parlo polacco Nie, nie mówię po polsku
5 Soltanto un po' Tylko trochę.
6 Di dove sei ? Skąd jesteś?
7 Di che nazionalità sei? Jaka jest twoja narodowość?
8 Sono italiano Jestem Włochem
9 Quando è una donna che parla Jestem Włoszką
10 E tu, vivi qui? A ty, mieszkasz tutaj?
11 Si, abito qui Tak, mieszkam tu.
12 Mi chiamo Sara, e tu ? Nazywam się Sarah, a ty?
13 Giuliano Julien.
14 Che fai qui? Co tutaj robisz?
15 Sono in vacanza Jestem na wakacjach.
16 Siamo in vacanza Jesteśmy na wakacjach.
17 Sono in viaggio d'affari Jestem tu służbowo
18 Lavoro qui Pracuję tutaj
19 Lavoriamo qui Pracujemy tutaj
20 Dove mi consigli di andare a mangiare? Gdzie tu można dobrze zjeść?
21 C'è un museo qui vicino? Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
22 Dove posso collegarmi a internet? Gdzie mogę skorzystać z internetu?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Chcesz się nauczyć kilku słów?
2 Con piacere! Tak, chcę
3 Come si chiama ? Jak to się nazywa?
4 È un tavolo To jest stół
5 Un tavolo, hai capito ? Stół, rozumiesz?
6 Non ho capito Nie rozumiem
7 Puoi ripetere per favore ? Możesz powtórzyć?
8 Puoi parlare più lentamente? Czy możesz mówić trochę wolniej?
9 Potresti scriverlo per favore? Możesz to napisać?
10 Ho capito Zrozumiałem
11 Quando è una donna che parla Zrozumiałam4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Lubię kolor tego stołu
2 È rosso To kolor czerwony
3 Blu Niebieski
4 Giallo Żółty
5 Bianco Biały
6 Nero Czarny
7 Verde Zielony
8 Arancione Pomarańczowy
9 Viola Fioletowy
10 Grigio Szary5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Zero
2 Uno Jeden
3 Due Dwa
4 Tre Trzy
5 Quattro Cztery
6 Cinque Pięć
7 Sei Sześć
8 Sette Siedem
9 Otto Osiem
10 Nove Dziewięć
11 Dieci Dziesięć
12 Undici Jedenaście
13 Dodici Dwanaście
14 Tredici Trzynaście
15 Quattordici Czternaście
16 Quindici Piętnaście
17 Sedici Szesnaście
18 Diciassette Siedemnaście
19 Diciotto Osiemnaście
20 Diciannove Dziewiętnaście
21 Venti Dwadzieścia
22 Ventuno Dwadzieścia jeden
23 Ventidue Dwadzieścia dwa
24 Ventitre Dwadzieścia trzy
25 Ventiquattro Dwadzieścia cztery
26 Venticinque Dwadzieścia pięć
27 Ventisei Dwadzieścia sześć
28 Ventisette Dwadzieścia siedem
29 Ventotto Dwadzieścia osiem
30 Ventinove Dwadzieścia dziewięć
31 Trenta Trzydzieści
32 Trentuno Trzydzieści jeden
33 Trentadue Trzydzieści dwa
34 Trentatre Trzydzieści trzy
35 Trentaquattro Trzydzieści cztery
36 Trentacinque Trzydzieści pięć
37 Trentasei Trzydzieści sześć
38 Quaranta Czterdzieści
39 Cinquanta Pięćdziesiąt
40 Sessanta Sześćdziesiąt
41 Settanta Siedemdziesiąt
42 Ottanta Osiemdziesiąt
43 Novanta Dziewięćdziesiąt
44 Cento Sto
45 Cento-cinque Sto pięć
46 Duecento Dwieście
47 Trecento Trzysta
48 Quattrocento Czterysta
49 Mille Tysiąc
50 Millecinquecento Tysiąc pięćset
51 Duemila Dwa tysiące
52 Diecimila Dziesięć tysięcy6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Kiedy tu przyjechałeś?
2 Quando l'interlocutore è una donna Kiedy tu przyjechałaś?
3 Da oggi Dzisiaj
4 Da ieri Wczoraj
5 Da due giorni Dwa dni temu
6 Quanto tempo resti ? Ile czasu zostajesz?
7 Riparto domani Wyjeżdżam jutro
8 Riparto dopodomani Wyjeżdżam pojutrze
9 Riparto tra tre giorni Wyjeżdżam za trzy dni
10 Lunedì Poniedziałek
11 Martedì Wtorek
12 Mercoledì Środa
13 Giovedì Czwartek
14 Venerdì Piątek
15 Sabato Sobota
16 Domenica Niedziela
17 Gennaio Styczeń
18 Febbraio Luty
19 Marzo Marzec
20 Aprile Kwiecień
21 Maggio Maj
22 Giugno Czerwiec
23 Luglio Lipiec
24 Agosto Sierpień
25 Settembre Wrzesień
26 Ottobre Październik
27 Novembre Listopad
28 Dicembre Grudzień
29 A che ora parti ? O której godzinie wyjeżdżasz?
30 La mattina, alle otto Rano, o godzinie ósmej
31 La mattina, alle otto e un quarto Rano, o godzinie ósmej piętnaście
32 La mattina, alle otto e trenta Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
33 La mattina, alle otto e quarantacinque Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
34 La sera, alle diciotto Wieczorem, o godzinie osiemnastej
35 Sono in ritardo Jestem spóźniony
36 Quando è una donna che parla Jestem spóźniona7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taxi!
2 Dove vuole andare? Dokąd jedziemy?
3 Vado alla stazione Na dworzec, poproszę
4 Vado all'hotel Giorno e Notte Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
5 Mi puo' portare all'aeroporto? Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
6 Quando l'interlocutore è una donna Mogłaby mnie pani zawieźć na lotnisko?
7 Puo' prendere i miei bagagli? Mógłby pan wziąć mój bagaż?
8 Quando l'interlocutore è una donna Mogłaby pani wziąć mój bagaż?
9 È lontano da qui ? Czy to daleko stąd?
10 No è vicino Nie, to tuż obok
11 Sì è un po' più lontano Tak, trochę daleko
12 Quanto costa? Ile to będzie kosztować?
13 Mi porti qui per favore Proszę mnie zawieźć tutaj
14 A destra W prawo
15 A sinistra W lewo
16 Dritto Prosto
17 È qui To tutaj
18 È di là Tędy
19 Alt! Stop!
20 Faccia con comodo Proszę się nie spieszyć
21 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Czy mogę prosić o paragon?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Bardzo lubię twój kraj
2 Ti amo Kocham cię
3 Sono felice Jestem szczęśliwy
4 Quando è una donna che parla Jestem szczęśliwa
5 Sono triste Jestem smutny
6 Quando è una donna che parla Jestem smutna
7 Sto bene qui Dobrze mi tutaj
8 Sento freddo Zimno mi
9 Sento caldo Gorąco mi
10 È' troppo grande To jest za duże
11 È troppo piccolo To jest za małe
12 È perfetto To jest idealne
13 Vuoi uscire stasera? Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
14 Vorrei uscire stasera Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
15 Quando è una donna che parla Chciałabym gdzieś wyjść wieczorem
16 È una buon'idea To dobry pomysł
17 Ho voglia di divertirmi Chcę się trochę rozerwać
18 Non è una buon'idea To nie jest dobry pomysł
19 Non ho voglia di uscire stasera Nie chce mi się wychodzić wieczorem
20 Ho voglia di riposarmi Chcę trochę odpocząć
21 Vuoi fare sport? Czy chcesz trochę poćwiczyć?
22 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Tak, muszę się odprężyć!
23 Io gioco a tennis Gram w tenisa
24 No grazie, sono abbastanza stanco Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
25 Quando è una donna che parla Nie dziękuję, jestem trochę zmęczona9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Masz tutaj rodzinę?
2 Mio padre Mój ojciec
3 Espressione nella lingua corrente Mój tata
4 Mia madre Moja matka
5 Espressione nella lingua corrente Moja mama
6 Mio figlio Mój syn
7 Mia figlia Moja córka
8 Un fratello Brat
9 Una sorella Siostra
10 Un amico Przyjaciel
11 Un'amica Przyjaciółka
12 Il mio ragazzo Mój przyjaciel
13 La mia ragazza Moja przyjaciółka
14 Mio marito Mój mąż
15 Mia moglie Moja żona10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Bar
2 Vuoi bere qualcosa? Chcesz się czegoś napić?
3 Bere Pić
4 Bicchiere Szklanka
5 Con piacere Z przyjemnością
6 Che cosa prendi? Co zamawiasz?
7 Che cosa c'è da bere ? Co jest do picia?
8 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Jest woda lub soki
9 Acqua Woda
10 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Proszę dorzucić kostki lodu
11 Un po' di ghiaccio? Kostki lodu
12 Una cioccolata Czekolada do picia
13 Altro modo di dire Kakao
14 Del latte Mleko
15 Del tè Herbata
16 Del caffè Kawa
17 Con zucchero Z cukrem
18 Con panna Ze śmietanką
19 Del vino Wino
20 Una birra Piwo
21 Un tè, per favore Herbatę proszę
22 Una birra per favore Piwo proszę
23 Cosa vuoi bere ? Co do picia dla pana?
24 Quando l'interlocutore è una donna Co do picia dla pani?
25 Due tè per favore Dwie herbaty proszę!
26 Due birre per favore Dwa piwa proszę!
27 Niente, grazie Nic, dziękuję
28 Alla tua Twoje zdrowie!
29 Salute Na zdrowie!
30 Il conto per favore Poproszę rachunek !
31 Quanto Le devo, per favore ? Ile jestem panu winien?
32 Quando è una donna che parla Ile jestem panu winna?
33 Venti Euro Dwadzieścia euro
34 È per me Ja płacę
35 Espressione più formale Pozwól, że ja zapłacę11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Restauracja
2 Vuoi mangiare? Chcesz coś zjeść?
3 Sì, ne ho voglia Tak, chcę
4 Mangiare Jeść
5 Dove possiamo mangiare? Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
6 Dove possiamo pranzare? Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
7 La cena Kolacja
8 La prima colazione Śniadanie
9 Per favore ! Przepraszam!
10 Il menu per favore! Poproszę menu!
11 Ecco il menu! Oto menu!
12 Cosa preferisci? Carne o pesce? Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
13 Quando l'interlocutore è una donna Co chciałabyś zjeść? Mięso czy rybę?
14 Con riso Z ryżem
15 Con pasta Z makaronem
16 Delle patate Ziemniaki
17 Variazione Kartofle
18 Della verdura Warzywa
19 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
20 Del pane Chleb
21 Del burro Masło
22 Un'insalata Sałata
23 Un dolce Deser
24 Della frutta Owoce
25 Ha un coltello per favore? Czy mogę poprosić o nóż?
26 Sì, glielo porto subito Tak, już przynoszę
27 Un coltello Nóż
28 Una forchetta Widelec
29 Un cucchiaio Łyżeczka
30 È un piatto caldo? Czy to danie na gorąco?
31 Sì, ed anche molto speziato! Tak, i też bardzo pikantne!
32 Caldo Gorące
33 Freddo Zimne
34 Speziato Pikantne
35 Prenderò il pesce! Zamówię rybę!
36 Anch'io Ja też12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Już późno! Muszę iść!
2 Ci rivedremo ? Moglibyśmy się znów spotkać?
3 Sì, certamente Tak, z przyjemnością
4 Abito a quest'indirizzo Mieszkam pod tym adresem
5 Hai un numero di telefono? Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
6 Sì, eccolo Tak, proszę
7 Ho trascorso un momento piacevole con te Było mi bardzo miło
8 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
9 Quando è un uomo che parla Mnie również, cieszę się, że cię spotkałem
10 Ci rivedremo presto Zobaczymy się wkrótce
11 Lo spero anch'io Mam taką nadzieję!
12 Arrivederci Do widzenia!
13 A domani Do jutra!
14 Ciao Cześć!13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
3 Dove va questo treno per favore? Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
8 Conosce l'orario dei treni? Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
9 Quando l'interlocutore è una donna Czy ma pani rozkład jazdy pociągów?
10 L'orario degli autobus Rozkład jazdy autobusów
11 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
12 È quello To ten pociąg
13 Grazie Dziękuję
14 Di niente. Buon Viaggio Nie ma za co. Miłej podróży!
15 Il meccanico Serwis samochodowy
16 La pompa di benzina Stacja benzynowa
17 Il pieno, per favore Do pełna proszę
18 Bici Rower
19 Il centro città Centrum miasta
20 La periferia Przedmieście
21 È una grande città To duże miasto
22 È un paese To miasteczko
23 Una montagna Góra
24 Un lago Jezioro
25 La campagna Wieś14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Przepraszam, czy jest Sarah?
2 Sì, è qui Tak, jest
3 È uscita Sarah wyszła
4 Puo' chiamarla al cellulare Może pan do niej zadzwonić na komórkę
5 Sa dove posso trovarla? Wie pani gdzie ona jest?
6 È andata al lavoro Jest w pracy
7 È a casa sua Jest u siebie
8 C'è Giuliano per favore ? Przepraszam, czy jest Julien?
9 Sì, è qui Tak, jest
10 È uscito Julien wyszedł
11 Sa dove posso trovarlo? Wie pan gdzie on jest?
12 Puo' chiamarlo al cellulare Może pani do niego zadzwonić na komórkę
13 È andato al lavoro Jest w pracy
14 È a casa sua Jest u siebie15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Hotel
2 Appartamento Mieszkanie
3 Benvenuti! Witamy!
4 Ha una camera libera? Czy są wolne pokoje?
5 È una camera con bagno? Czy to jest pokój z łazienką?
6 Preferisce due letti separati? Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
7 Quando l'interlocutore è una donna Woli pani dwa łóżka jedoosobowe?
8 Desidera una camera doppia? Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
9 Quando l'interlocutore è una donna Życzy pani sobie pokój dwuosobowy?
10 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
11 Camera con la prima colazione Pokój ze śniadaniem
12 Qual è il prezzo per una notte? Jaka jest cena noclegu?
13 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
14 Quando è una donna che parla Mogłabym najpierw zobaczyć pokój?
15 Sì, certo! Tak, oczywiście!
16 Grazie, la camera va benissimo. Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
17 Va bene, posso prenotare per questa sera? Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
18 La ringrazio, ma è troppo cara per me Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
19 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
20 Quando l'interlocutore è un uomo Mógłby pan zająć się moim bagażem?
21 Dove si trova la mia camera, per favore? Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
22 È al primo piano Na pierwszym piętrze
23 C'è un ascensore? Czy jest winda?
24 L'ascensore è alla sua sinistra Winda jest po pani lewej stronie
25 Quando l'interlocutore è un uomo Winda jest po pana lewej stronie
26 L'ascensore è alla sua destra Winda jest po pani prawej stronie
27 Quando l'interlocutore è un uomo Winda jest po pana prawej stronie
28 Dov'è la lavanderia? Przepraszam, gdzie jest pralnia?
29 È al pianterreno. Na parterze
30 Pianterreno. Parter
31 Camera Pokój
32 Lavanderia Prasowalnia
33 Parrucchiere Salon fryzjerski
34 Parcheggio auto Parking samochodowy
35 Vediamoci nella sala conferenze? Spotykamy się w sali konferencyjnej?
36 La sala di riunione Sala konferencyjna
37 La piscina è riscaldata Basen z podgrzewaną wodą
38 La piscina Basen
39 Mi svegli alle sette per favore Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
40 La chiave per favore Poproszę klucz
41 Il pass per favore Poproszę kartę
42 Ci sono messaggi per me? Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
43 Sì, eccoli Tak, proszę
44 No, non ha ricevuto nulla Nie, nie ma
45 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Gdzie można rozmienić pieniądze?
46 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
47 Quando l'interlocutore è un uomo Mógłby mi pan rozmienić pieniądze?
48 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
49 Quando l'interlocutore è una donna Tak, mogę. Ile pani chce rozmienić?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Plaża
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Gdzie mógłbym kupić piłkę?
3 Quando è una donna che parla Gdzie mogłabym kupić piłkę?
4 C'è un negozio da questa parte Tam dalej jest sklep
5 Un palloncino Piłka
6 Un binocolo Lornetka
7 Un berretto Czapka z daszkiem
8 Asciugamano Ręcznik
9 Sandali Sandały
10 Secchiello Wiaderko
11 Crema solare Krem przeciwsłoneczny
12 Costume da bagno maschile Kąpielówki
13 Occhiali da sole Okulary przeciwsłoneczne
14 Crostaceo Owoce morza
15 Fare un bagno di sole Opalać się
16 Assolato Słonecznie
17 Tramonto Zachód słońca
18 Ombrellone Parasol
19 Sole Słońce
20 Insolazione Udar słoneczny
21 È pericoloso nuotare qui? Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
22 Variazione Czy można tu bezpiecznie pływać?
23 No, non è pericoloso Nie, tu jest bezpiecznie
24 Sì, è vietato farsi il bagno qui Tak, pływanie jest tu zabronione
25 Nuotare Pływać
26 Nuoto Pływanie
27 Onda Fala
28 Mare Morze
29 Duna Wydma
30 Sabbia Piasek
31 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Jaka jest prognoza pogody na jutro?
32 Il tempo sta cambiando Pogoda się zmieni
33 Pioverà Będzie padać
34 Ci sarà il sole Będzie słonecznie
35 Ci sarà molto vento Będzie wietrznie
36 Costume da bagno Kostium kąpielowy
37 Ombra Cień17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Mogłaby mi pani pomóc?
2 Quando l'interlocutore è un uomo Mógłby mi pan pomóc?
3 Mi sono perso Zgubiłem się
4 Quando è una donna che parla Zgubiłam się
5 Cosa desidera? Co dla pani?
6 Quando l'interlocutore è un uomo Co dla pana?
7 Che è successo? Co się stało?
8 Dove posso trovare un interprete? Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
9 Dov'è la farmacia più vicina? Gdzie jest najbliższa apteka?
10 Puo' chiamare un medico per favore? Mogłaby pani wezwać lekarza?
11 Quando l'interlocutore è un uomo Mógłby pan wezwać lekarza?
12 Che cura segue al momento? Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
13 Quando l'interlocutore è una donna Czy przyjmuje pani teraz jakieś leki?
14 Un ospedale Szpital
15 Una farmacia Apteka
16 Un medico Lekarz
17 Altro modo di dire Doktor
18 Servizio medico Służby medyczne
19 Ho perso i documenti Zgubiłem moje dokumenty
20 Quando è una donna che parla Zgubiłam moje dokumenty
21 Mi hanno rubato i documenti Skradziono mi moje dokumenty
22 Ufficio degli oggetti smarriti Biuro Rzeczy Znalezionych
23 Posto di soccorso Punkt pierwszej pomocy
24 Uscita di sicurezza Wyjście ewakuacyjne
25 La polizia Policja
26 Documenti Dokumenty
27 Soldi Pieniądze
28 Passaporto Paszport
29 Bagagli Bagaż
30 No, grazie Już dosyć! Nie, dziękuję!
31 Lasciami in pace ! Proszę mnie zostawić w spokoju!
32 Vattene ! Proszę odejść!
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF