vocabolario > slovacco

1 - Espressioni essenziali
🔊 Buongiorno 🔊 Dobrý deň
🔊 Buongiorno 🔊 Dobré ráno
🔊 Buonasera 🔊 Dobrý večer
🔊 Arrivederci 🔊 Dovidenia
🔊 A dopo 🔊 Dovidenia
🔊 Sì 🔊 Áno
🔊 Sì 🔊 No
🔊 No 🔊 Nie
🔊 Per favore! 🔊 Prosím
🔊 Grazie 🔊 Ďakujem
🔊 Grazie 🔊 Díky
🔊 Grazie mille 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Grazie mille 🔊 Díky!
🔊 Grazie per il suo aiuto 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 Prego 🔊 Prosím
🔊 Va bene 🔊 Súhlasím
🔊 Va bene 🔊 Platí
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Mi scusi ! 🔊 Prepáčte!
🔊 Non ho capito 🔊 Nerozumiem
🔊 Ho capito 🔊 Rozumel som
🔊 Ho capito 🔊 Rozumela som
🔊 Non so 🔊 Neviem
🔊 Vietato 🔊 Zakázané
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Buon anno! 🔊 Šťastný a veselý nový rok!
🔊 Buon compleanno! 🔊 Všetko nejlepšie k narodeninám!
🔊 Buone feste! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Congratulazioni! 🔊 Blahoželám!
2 - Conversazione
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 Dobrý deň. Ako sa máš?
🔊 Buongiorno. Bene, grazie 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Parli slovacco ? 🔊 Hovoríš slovensky?
🔊 No, non parlo slovacco 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Soltanto un po' 🔊 Len trochu
🔊 Di dove sei ? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 Sono italiano 🔊 Som Talian
🔊 E tu, vivi qui? 🔊 A ty žiješ tu?
🔊 Si, abito qui 🔊 Áno, žijem tu
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Giuliano 🔊 Julien
🔊 Che fai qui? 🔊 Čo tu robiš?
🔊 Sono in vacanza 🔊 Som na dovolenke
🔊 Siamo in vacanza 🔊 Sme na dovolenke
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 Som na služebnej ceste
🔊 Lavoro qui 🔊 Pracujem tu
🔊 Lavoriamo qui 🔊 Pracujeme tu
🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 C'è un museo qui vicino? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Dove posso collegarmi a internet? 🔊 Kde sa môžem pripojiť na Internet?
3 - Imparare
🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 🔊 Chceš sa naučiť pár slov?
🔊 Con piacere! 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 Come si chiama ? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 È un tavolo 🔊 Kde je stôl?
🔊 Un tavolo, hai capito ? 🔊 Stôl, rozumieš?
🔊 Non ho capito 🔊 Nerozumiem
🔊 Puoi ripetere per favore ? 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 Puoi parlare più lentamente? 🔊 Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
🔊 Potresti scriverlo per favore? 🔊 Môžeš to napísať, prosím?
🔊 Ho capito 🔊 Rozumel som
4 - Colori
🔊 Mi piace il colore di questo tavolo 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 È rosso 🔊 To je červená
🔊 È rosso 🔊 Červený
🔊 Blu 🔊 Modrá
🔊 Blu 🔊 Modrý
🔊 Giallo 🔊 Žltá
🔊 Giallo 🔊 Žltý
🔊 Bianco 🔊 Biela
🔊 Bianco 🔊 Biely
🔊 Nero 🔊 Čierna
🔊 Nero 🔊 Čierny
🔊 Verde 🔊 Zelená
🔊 Verde 🔊 Zelený
🔊 Arancione 🔊 Oranžová
🔊 Arancione 🔊 Oranžový
🔊 Viola 🔊 Fialová
🔊 Viola 🔊 Fialový
🔊 Grigio 🔊 Sivá
🔊 Grigio 🔊 Sivý
5 - Numeri
🔊 Zero 🔊 Nula
🔊 Uno 🔊 Jedna
🔊 Uno 🔊 Jeden
🔊 Due 🔊 Dva
🔊 Tre 🔊 Tri
🔊 Quattro 🔊 Štyri
🔊 Cinque 🔊 Päť
🔊 Sei 🔊 Šesť
🔊 Sette 🔊 Sedem
🔊 Otto 🔊 Osem
🔊 Nove 🔊 Deväť
🔊 Dieci 🔊 Desať
🔊 Undici 🔊 Jedenácť
🔊 Dodici 🔊 Dvanácť
🔊 Tredici 🔊 Trinácť
🔊 Quattordici 🔊 Štrnácť
🔊 Quindici 🔊 Pätnácť
🔊 Sedici 🔊 Šestnácť
🔊 Diciassette 🔊 Sedemnácť
🔊 Diciotto 🔊 Osemnácť
🔊 Diciannove 🔊 Devätnácť
🔊 Venti 🔊 Dvadsať
🔊 Ventuno 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Ventidue 🔊 Dvadsať dva
🔊 Ventitre 🔊 Dvadsať tri
🔊 Ventiquattro 🔊 Dvadsať štyri
🔊 Venticinque 🔊 Dvadsať päť
🔊 Ventisei 🔊 Dvadsať šesť
🔊 Ventisette 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Ventotto 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Ventinove 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Trenta 🔊 Tridsať
🔊 Trentuno 🔊 Tridsať jedna
🔊 Trentadue 🔊 Tridsať dva
🔊 Trentatre 🔊 Tridsať tri
🔊 Trentaquattro 🔊 Tridsať štyri
🔊 Trentacinque 🔊 Tridsať päť
🔊 Trentasei 🔊 Třicet šesť
🔊 Quaranta 🔊 Štyridsať
🔊 Cinquanta 🔊 Päťdesiat
🔊 Sessanta 🔊 Šesťdesiat
🔊 Settanta 🔊 Sedemdesiat
🔊 Ottanta 🔊 Osemdesiat
🔊 Novanta 🔊 Deväťdesiat
🔊 Cento 🔊 Sto
🔊 Cento-cinque 🔊 Sto päť
🔊 Duecento 🔊 Dve sto
🔊 Trecento 🔊 Tri sto
🔊 Quattrocento 🔊 Štyri sto
🔊 Mille 🔊 Tisíc
🔊 Millecinquecento 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Duemila 🔊 Dve tisíc
🔊 Diecimila 🔊 Desať tisíc
6 - Punti di riferimento di tempo
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Kedy si sem prišiel?
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Kedy si sem prišla?
🔊 Da oggi 🔊 Dnes
🔊 Da ieri 🔊 Včera
🔊 Da due giorni 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 Ako dlho tu zostaneš?
🔊 Riparto domani 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 Riparto dopodomani 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Lunedì 🔊 Pondelok
🔊 Martedì 🔊 Utorok
🔊 Mercoledì 🔊 Streda
🔊 Giovedì 🔊 Štvrtok
🔊 Venerdì 🔊 Piatok
🔊 Sabato 🔊 Sobota
🔊 Domenica 🔊 Nedeľa
🔊 Gennaio 🔊 Január
🔊 Febbraio 🔊 Február
🔊 Marzo 🔊 Marec
🔊 Aprile 🔊 Apríl
🔊 Maggio 🔊 Máj
🔊 Giugno 🔊 Jún
🔊 Luglio 🔊 Júl
🔊 Agosto 🔊 August
🔊 Settembre 🔊 September
🔊 Ottobre 🔊 Október
🔊 Novembre 🔊 November
🔊 Dicembre 🔊 December
🔊 A che ora parti ? 🔊 V ktorej odchádzaš?
🔊 La mattina, alle otto 🔊 O ôsmej ráno
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 O štvrť na deväť ráno
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque 🔊 O tri štvrte na deväť ráno
🔊 La sera, alle diciotto 🔊 O šiestej večer
🔊 Sono in ritardo 🔊 Meškám
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Dove vuole andare? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 Vado alla stazione 🔊 Idem na stanicu
🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Mi puo' portare all'aeroporto? 🔊 Môžete ma odvieť na letisko?
🔊 Puo' prendere i miei bagagli? 🔊 Môžete mi vziať batožinu?
🔊 È lontano da qui ? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 No è vicino 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Sì è un po' più lontano 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 Quanto costa? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Mi porti qui per favore 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 A destra 🔊 Vpravo
🔊 A sinistra 🔊 Vľavo
🔊 Dritto 🔊 Rovno
🔊 È qui 🔊 Je to tu
🔊 È di là 🔊 Je to tam
🔊 Alt! 🔊 Zastavte!
🔊 Alt! 🔊 Stop!
🔊 Faccia con comodo 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore? 🔊 Môžete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Famiglia
🔊 Hai dei parenti qui? 🔊 Máš tu rodinu?
🔊 Mio padre 🔊 Môj otec
🔊 Mia madre 🔊 Moja matka
🔊 Mio figlio 🔊 Môj syn
🔊 Mia figlia 🔊 Moja dcéra
🔊 Un fratello 🔊 Brat
🔊 Una sorella 🔊 Sestra
🔊 Un amico 🔊 Priateľ
🔊 Un amico 🔊 Kamarád
🔊 Un'amica 🔊 Priateľka
🔊 Un'amica 🔊 Kamarádka
🔊 Il mio ragazzo 🔊 Môj priateľ
🔊 La mia ragazza 🔊 Moja priateľka
🔊 Mio marito 🔊 Môj manžel
🔊 Mio marito 🔊 Môj muž
🔊 Mia moglie 🔊 Má manželka
🔊 Mia moglie 🔊 Moja žena
9 - Sentimenti
🔊 Il tuo paese mi piace molto 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 Ti amo 🔊 Ľúbim Ťa
🔊  🔊 Mám Ťa rád
🔊 Sono felice 🔊 Som šťastný
🔊 Sono felice 🔊 Som šťastná
🔊 Sono triste 🔊 Som smutný
🔊 Sono triste 🔊 Som smutná
🔊 Sto bene qui 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 Sento freddo 🔊 Je mi zima
🔊 Sento caldo 🔊 Je mi teplo
🔊 È' troppo grande 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 È troppo piccolo 🔊 Je to dosť malé
🔊 È perfetto 🔊 Je to perfektné
🔊 È perfetto 🔊 Je to úžasné
🔊 Vuoi uscire stasera? 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 Dnes večer by som rád niekam šiel.
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 Dnes večer by som rada niekam šla.
🔊 È una buon'idea 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Ho voglia di divertirmi 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 Non è una buon'idea 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 Non ho voglia di uscire stasera 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 Ho voglia di riposarmi 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Vuoi fare sport? 🔊 Chceš ísť športovať?
🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi! 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 Io gioco a tennis 🔊 Hrám tenis
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavený
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavená
10 - Bar
🔊 Il bar 🔊 Bar
🔊 Il bar 🔊 Krčma
🔊 Vuoi bere qualcosa? 🔊 Dáš si niečo aq pitie?
🔊 Bere 🔊 Piť
🔊 Bicchiere 🔊 Pohár
🔊 Con piacere 🔊 Rád
🔊 Che cosa prendi? 🔊 Čo si dáš?
🔊 Che cosa c'è da bere ? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 🔊 Vodu alebo ovocné džúsy
🔊 Acqua 🔊 Voda
🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? 🔊 Môžete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Un po' di ghiaccio? 🔊 Ľad
🔊 Una cioccolata 🔊 Čokoláda
🔊 Del latte 🔊 Mlieko
🔊 Del tè 🔊 Čaj
🔊 Del caffè 🔊 Káva
🔊 Con zucchero 🔊 S cukrom
🔊 Con panna 🔊 So smotanou
🔊 Del vino 🔊 Víno
🔊 Una birra 🔊 Pivo
🔊 Un tè, per favore 🔊 Čaj, prosím
🔊 Una birra per favore 🔊 Pivo, prosím
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 Due tè per favore 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Due birre per favore 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Niente, grazie 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Alla tua 🔊 Na zdravie
🔊 Salute 🔊 Na zdravie
🔊 Il conto per favore 🔊 Účet, prosím!
🔊 Quanto Le devo, per favore ? 🔊 Koľko vám dlžím prosím?
🔊 Venti Euro 🔊 Dvadsať eúr
🔊 È per me 🔊 Pozývam Ťa
11 - Ristorante
🔊 Il ristorante 🔊 Reštaurácia
🔊 Vuoi mangiare? 🔊 Chceš niečo jesť?
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 Áno, rád.
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 Áno, rada.
🔊 Mangiare 🔊 Jesť
🔊 Dove possiamo mangiare? 🔊 Kde se môžeme najesť?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 Kde si môžeme naobedovať?
🔊 La cena 🔊 Večera
🔊 La prima colazione 🔊 Raňajky
🔊 Per favore ! 🔊 Prosím!
🔊 Il menu per favore! 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Ecco il menu! 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce? 🔊 Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
🔊 Con riso 🔊 S ryžou
🔊 Con pasta 🔊 S cestovinami
🔊 Delle patate 🔊 Zemiaky
🔊 Della verdura 🔊 Zelenina
🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque 🔊 Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Del pane 🔊 Pečivo
🔊 Del burro 🔊 Maslo
🔊 Un'insalata 🔊 Šalát
🔊 Un dolce 🔊 Koláč
🔊 Un dolce 🔊 Dezert
🔊 Della frutta 🔊 Ovocie
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 Môžete mi priniesť nôž, prosím?
🔊 Sì, glielo porto subito 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 Un coltello 🔊 Nôž
🔊 Una forchetta 🔊 Vidlička
🔊 Un cucchiaio 🔊 Lyžica
🔊 È un piatto caldo? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Sì, ed anche molto speziato! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Caldo 🔊 Teplý
🔊 Caldo 🔊 Teplá
🔊 Freddo 🔊 Studený
🔊 Freddo 🔊 Studená
🔊 Speziato 🔊 Pálivý
🔊 Speziato 🔊 Pálivá
🔊 Prenderò il pesce! 🔊 Dám si rybu!
🔊 Anch'io 🔊 Ja tiež
12 - Lasciarsi
🔊 È tardi ! Devo andare! 🔊 Už je neskoro! Musím ísť!
🔊 Ci rivedremo ? 🔊 Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
🔊 Sì, certamente 🔊 Áno, rada
🔊 Abito a quest'indirizzo 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Hai un numero di telefono? 🔊 Dáš mi telefónne číslo?
🔊 Sì, eccolo 🔊 Áno, tu je
🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 🔊 Mne tiež, rada som Ťa poznala
🔊 Ci rivedremo presto 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 Lo spero anch'io 🔊 Tiež dúfam!
🔊 Arrivederci 🔊 Dovidenia!
🔊 A domani 🔊 Ahoj zajtra
🔊 Ciao 🔊 Ahoj!
13 - Trasporto
🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Dove va questo treno per favore? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole? 🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Conosce l'orario dei treni? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 L'orario degli autobus 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 È quello 🔊 Tento
🔊 Grazie 🔊 Ďakujem
🔊 Grazie 🔊 Díky
🔊 Di niente. Buon Viaggio 🔊 Není začo. Šťastnú cestu!
🔊 Il meccanico 🔊 Autoservis
🔊 La pompa di benzina 🔊 Benzínka
🔊 La pompa di benzina 🔊 Pumpa
🔊 Il pieno, per favore 🔊 Plnú nádrž, prosím
🔊 Bici 🔊 Bicykel
🔊 Il centro città 🔊 Centrum mesta
🔊 La periferia 🔊 Predmestie
🔊 È una grande città 🔊 Je to veľké mesto
🔊 È un paese 🔊 Je to dedina
🔊 Una montagna 🔊 Hory
🔊 Un lago 🔊 Jazero
🔊 La campagna 🔊 Vidiek
14 - Hotel
🔊 L'hotel 🔊 Hotel
🔊 Appartamento 🔊 Byt
🔊 Benvenuti! 🔊 Vítajte!
🔊 Ha una camera libera? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 È una camera con bagno? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 Chcete radšej dve samostatné postele?
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Camera con la prima colazione 🔊 Izba s raňajkami
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Sì, certo! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera? 🔊 Možem rezervovať na dnes večer?
🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
🔊 Dove si trova la mia camera, per favore? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 È al primo piano 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 C'è un ascensore? 🔊 Je tu výťah?
🔊 L'ascensore è alla sua sinistra 🔊 Výťah je po Vašej ľavici
🔊 L'ascensore è alla sua destra 🔊 Výťah je po Vašej pravici
🔊 Dov'è la lavanderia? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 È al pianterreno. 🔊 Na prízemí
🔊 Pianterreno. 🔊 Prízemie
🔊 Camera 🔊 Izba
🔊 Lavanderia 🔊 Čistiareň
🔊 Parrucchiere 🔊 Kaderníctvo
🔊 Parcheggio auto 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Vediamoci nella sala conferenze? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 La sala di riunione 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 La piscina è riscaldata 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 La piscina 🔊 Bazén
🔊 Mi svegli alle sette per favore 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 La chiave per favore 🔊 Kľúč, prosím
🔊 Il pass per favore 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Ci sono messaggi per me? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Sì, eccoli 🔊 Áno, tu sú
🔊 No, non ha ricevuto nulla 🔊 Nie, nemáte nemáte žiadny
🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? 🔊 Kde si môžem zmenit peniaze?
🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? 🔊 Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 Môžeme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Cercare qualcuno
🔊 C'è Sara per favore ? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Sì, è qui 🔊 Áno, je tu
🔊 È uscita 🔊 Niekam šla
🔊 Puo' chiamarla al cellulare 🔊 Môžete jej zavolať na mobil
🔊 Sa dove posso trovarla? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 È andata al lavoro 🔊 Je v práci
🔊 È a casa sua 🔊 Je doma
🔊 C'è Giuliano per favore ? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Sì, è qui 🔊 Áno, je tu
🔊 È uscito 🔊 Niekam šiel
🔊 Sa dove posso trovarlo? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Puo' chiamarlo al cellulare 🔊 Môžete mu zavolať na mobil
🔊 È andato al lavoro 🔊 Je v práci
🔊 È a casa sua 🔊 Je doma
16 - Spiaggia
🔊 La spiaggia 🔊 Pláž
🔊 Sa dove posso comprare un palloncino? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 C'è un negozio da questa parte 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 Un palloncino 🔊 Lopta
🔊 Un binocolo 🔊 Ďalekohled
🔊 Un berretto 🔊 Šiltovka
🔊 Asciugamano 🔊 Uterák
🔊 Sandali 🔊 Sandále
🔊 Secchiello 🔊 Vedro
🔊 Crema solare 🔊 Opaľovací krém
🔊 Costume da bagno maschile 🔊 Šortky
🔊 Occhiali da sole 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Crostaceo 🔊 Kôrovce
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 Opaľovať sa
🔊 Assolato 🔊 Slnečný
🔊 Assolato 🔊 Slnečná
🔊 Tramonto 🔊 Západ slnka
🔊 Ombrellone 🔊 Slnečník
🔊 Sole 🔊 Slnko
🔊 Insolazione 🔊 Úpal
🔊 È pericoloso nuotare qui? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 No, non è pericoloso 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Nuotare 🔊 Plávať
🔊 Nuoto 🔊 Plávanie
🔊 Onda 🔊 Vlna
🔊 Mare 🔊 More
🔊 Duna 🔊 Duna
🔊 Sabbia 🔊 Piesok
🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 Il tempo sta cambiando 🔊 Bude zmena počasia
🔊 Pioverà 🔊 Bude pršať
🔊 Ci sarà il sole 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 Ci sarà molto vento 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Costume da bagno 🔊 Plavky
🔊 Ombra 🔊 Tieň
17 - In caso di problema
🔊 Mi può aiutare per favore ? 🔊 Môžete mi, prosím, pomocť?
🔊 Mi sono perso 🔊 Zablúdil som
🔊 Mi sono perso 🔊 Zablúdila som
🔊 Cosa desidera? 🔊 Čo si želáte?
🔊 Che è successo? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Dove posso trovare un interprete? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 Kde je najbližšia lekáreň?
🔊 Puo' chiamare un medico per favore? 🔊 Môžete zavolať lekára, prosím?
🔊 Che cura segue al momento? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 Un ospedale 🔊 Nemocnicq
🔊 Una farmacia 🔊 Lekáreň
🔊 Un medico 🔊 Lekár
🔊 Un medico 🔊 Doktor
🔊 Servizio medico 🔊 Lekarská služba
🔊 Ho perso i documenti 🔊 Ztratil som doklady
🔊 Ho perso i documenti 🔊 Ztratila som doklady
🔊 Mi hanno rubato i documenti 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Ufficio degli oggetti smarriti 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 Posto di soccorso 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Uscita di sicurezza 🔊 Únikový východ
🔊 La polizia 🔊 Polícia
🔊 Documenti 🔊 Doklady
🔊 Soldi 🔊 Peniaze
🔊 Passaporto 🔊 Pas
🔊 Bagagli 🔊 Batožina
🔊 No, grazie 🔊 Nie, ďakujem
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Vattene ! 🔊 Choďte preč!
🔊 Vattene ! 🔊 Odíďte!

Iniziare

Download di MP3 e PDF