vocabolario > slovacco

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Dobrý deň
2 Solo la mattina Dobré ráno
3 Buonasera Dobrý večer
4 Arrivederci Dovidenia
5 A dopo Dovidenia
6 Áno
7 Espressione più familiare No
8 No Nie
9 Per favore! Prosím
10 Grazie Ďakujem
11 Espressione più familiare Díky
12 Grazie mille Ďakujem pekne
13 Espressione più familiare Díky!
14 Grazie per il suo aiuto Ďakujem Vám za pomoc
15 Prego Prosím
16 Va bene Súhlasím
17 Espressione più familiare Platí
18 Quanto costa, per favore? Koľko to stojí, prosím?
19 Mi scusi ! Prepáčte!
20 Non ho capito Nerozumiem
21 Ho capito Rozumel som
22 Quando è una donna che parla Rozumela som
23 Non so Neviem
24 Vietato Zakázané
25 Dov'è il bagno per favore ? Kde sú záchody, prosím?
26 Buon anno! Šťastný a veselý nový rok!
27 Buon compleanno! Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 Buone feste! Veselé sviatky!
29 Congratulazioni! Blahoželám!2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Buongiorno. Bene, grazie Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 Parli slovacco ? Hovoríš slovensky?
4 No, non parlo slovacco Nie, nehovorím slovensky
5 Soltanto un po' Len trochu
6 Di dove sei ? Odkiaľ si?
7 Di che nazionalità sei? Akej si národnosti?
8 Sono italiano Som Talian
9 E tu, vivi qui? A ty žiješ tu?
10 Si, abito qui Áno, žijem tu
11 Mi chiamo Sara, e tu ? Volám sa Sarah a ty?
12 Giuliano Julien
13 Che fai qui? Čo tu robiš?
14 Sono in vacanza Som na dovolenke
15 Siamo in vacanza Sme na dovolenke
16 Sono in viaggio d'affari Som na služebnej ceste
17 Lavoro qui Pracujem tu
18 Lavoriamo qui Pracujeme tu
19 Dove mi consigli di andare a mangiare? Kde se dá dobre najesť?
20 C'è un museo qui vicino? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 Dove posso collegarmi a internet? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Chceš sa naučiť pár slov?
2 Con piacere! Ano, súhlasím!
3 Come si chiama ? Ako sa to volá?
4 È un tavolo Kde je stôl?
5 Un tavolo, hai capito ? Stôl, rozumieš?
6 Non ho capito Nerozumiem
7 Puoi ripetere per favore ? Zopakuj to prosím
8 Puoi parlare più lentamente? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 Potresti scriverlo per favore? Môžeš to napísať, prosím?
10 Ho capito Rozumel som4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Páči sa mi farba tohoto stolu
2 È rosso To je červená
3 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Červený
4 Blu Modrá
5 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Modrý
6 Giallo Žltá
7 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Žltý
8 Bianco Biela
9 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Biely
10 Nero Čierna
11 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Čierny
12 Verde Zelená
13 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Zelený
14 Arancione Oranžová
15 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Oranžový
16 Viola Fialová
17 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Fialový
18 Grigio Sivá
19 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Sivý5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Nula
2 Uno Jedna
3 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Jeden
4 Due Dva
5 Tre Tri
6 Quattro Štyri
7 Cinque Päť
8 Sei Šesť
9 Sette Sedem
10 Otto Osem
11 Nove Deväť
12 Dieci Desať
13 Undici Jedenácť
14 Dodici Dvanácť
15 Tredici Trinácť
16 Quattordici Štrnácť
17 Quindici Pätnácť
18 Sedici Šestnácť
19 Diciassette Sedemnácť
20 Diciotto Osemnácť
21 Diciannove Devätnácť
22 Venti Dvadsať
23 Ventuno Dvadsať jeden
24 Ventidue Dvadsať dva
25 Ventitre Dvadsať tri
26 Ventiquattro Dvadsať štyri
27 Venticinque Dvadsať päť
28 Ventisei Dvadsať šesť
29 Ventisette Dvadsať sedem
30 Ventotto Dvadsaťosem
31 Ventinove Dvadsať deväť
32 Trenta Tridsať
33 Trentuno Tridsať jedna
34 Trentadue Tridsať dva
35 Trentatre Tridsať tri
36 Trentaquattro Tridsať štyri
37 Trentacinque Tridsať päť
38 Trentasei Třicet šesť
39 Quaranta Štyridsať
40 Cinquanta Päťdesiat
41 Sessanta Šesťdesiat
42 Settanta Sedemdesiat
43 Ottanta Osemdesiat
44 Novanta Deväťdesiat
45 Cento Sto
46 Cento-cinque Sto päť
47 Duecento Dve sto
48 Trecento Tri sto
49 Quattrocento Štyri sto
50 Mille Tisíc
51 Millecinquecento Tisíc päť sto
52 Duemila Dve tisíc
53 Diecimila Desať tisíc6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Kedy si sem prišiel?
2 Quando l'interlocutore è una donna Kedy si sem prišla?
3 Da oggi Dnes
4 Da ieri Včera
5 Da due giorni Pred dvoma dňami
6 Quanto tempo resti ? Ako dlho tu zostaneš?
7 Riparto domani Odchádzam zajtra
8 Riparto dopodomani Odchádzam napozajtra
9 Riparto tra tre giorni Odchádzam o tri dni
10 Lunedì Pondelok
11 Martedì Utorok
12 Mercoledì Streda
13 Giovedì Štvrtok
14 Venerdì Piatok
15 Sabato Sobota
16 Domenica Nedeľa
17 Gennaio Január
18 Febbraio Február
19 Marzo Marec
20 Aprile Apríl
21 Maggio Máj
22 Giugno Jún
23 Luglio Júl
24 Agosto August
25 Settembre September
26 Ottobre Október
27 Novembre November
28 Dicembre December
29 A che ora parti ? V ktorej odchádzaš?
30 La mattina, alle otto O ôsmej ráno
31 La mattina, alle otto e un quarto O štvrť na deväť ráno
32 La mattina, alle otto e trenta O pol deviatej ráno
33 La mattina, alle otto e quarantacinque O tri štvrte na deväť ráno
34 La sera, alle diciotto O šiestej večer
35 Sono in ritardo Meškám7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taxi!
2 Dove vuole andare? Kam chcete odviezť?
3 Vado alla stazione Idem na stanicu
4 Vado all'hotel Giorno e Notte Idem na hotel deň a noc
5 Mi puo' portare all'aeroporto? Môžete ma odvieť na letisko?
6 Puo' prendere i miei bagagli? Môžete mi vziať batožinu?
7 È lontano da qui ? Je to odtiaľ ďaleko?
8 No è vicino Nie, je to kúsok
9 Sì è un po' più lontano Ano, je to trochu ďalej
10 Quanto costa? Koľko to bude stáť?
11 Mi porti qui per favore Odvezte ma tu, prosím
12 A destra Vpravo
13 A sinistra Vľavo
14 Dritto Rovno
15 È qui Je to tu
16 È di là Je to tam
17 Alt! Zastavte!
18 Altro modo di dire Stop!
19 Faccia con comodo Neponahľajte sa!
20 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 Ti amo Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 Sono felice Som šťastný
5 Quando è una donna che parla Som šťastná
6 Sono triste Som smutný
7 Quando è una donna che parla Som smutná
8 Sto bene qui Cítím sa tu dobre
9 Sento freddo Je mi zima
10 Sento caldo Je mi teplo
11 È' troppo grande Je to veľmi veľké
12 È troppo piccolo Je to dosť malé
13 È perfetto Je to perfektné
14 Espressione sinonima Je to úžasné
15 Vuoi uscire stasera? Chce dnes večer niekam ísť?
16 Vorrei uscire stasera Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 Quando è una donna che parla Dnes večer by som rada niekam šla.
18 È una buon'idea To je dobrý nápad
19 Ho voglia di divertirmi Mám chuť sa isť zabaviť
20 Non è una buon'idea To nie je dobrý nápad
21 Non ho voglia di uscire stasera Dnes večer sa mi nikam nechce
22 Ho voglia di riposarmi Chcem odpočívať
23 Vuoi fare sport? Chceš ísť športovať?
24 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Áno, potrebujem vybiť energiu
25 Io gioco a tennis Hrám tenis
26 No grazie, sono abbastanza stanco Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 Quando è una donna che parla Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Máš tu rodinu?
2 Mio padre Môj otec
3 Mia madre Moja matka
4 Mio figlio Môj syn
5 Mia figlia Moja dcéra
6 Un fratello Brat
7 Una sorella Sestra
8 Un amico Priateľ
9 Espressione sinonima Kamarád
10 Un'amica Priateľka
11 Espressione sinonima Kamarádka
12 Il mio ragazzo Môj priateľ
13 La mia ragazza Moja priateľka
14 Mio marito Môj manžel
15 Espressione sinonima Môj muž
16 Mia moglie Má manželka
17 Espressione sinonima Moja žena10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Bar
2 Altro modo di dire Krčma
3 Vuoi bere qualcosa? Dáš si niečo aq pitie?
4 Bere Piť
5 Bicchiere Pohár
6 Con piacere Rád
7 Che cosa prendi? Čo si dáš?
8 Che cosa c'è da bere ? Čo majú na pitie?
9 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Vodu alebo ovocné džúsy
10 Acqua Voda
11 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Un po' di ghiaccio? Ľad
13 Una cioccolata Čokoláda
14 Del latte Mlieko
15 Del tè Čaj
16 Del caffè Káva
17 Con zucchero S cukrom
18 Con panna So smotanou
19 Del vino Víno
20 Una birra Pivo
21 Un tè, per favore Čaj, prosím
22 Una birra per favore Pivo, prosím
23 Cosa vuoi bere ? Co si dáte na pitie?
24 Due tè per favore Dva čaje, prosím!
25 Due birre per favore Dve pivá, prosím
26 Niente, grazie Ďakujem, nič
27 Alla tua Na zdravie
28 Salute Na zdravie
29 Il conto per favore Účet, prosím!
30 Quanto Le devo, per favore ? Koľko vám dlžím prosím?
31 Venti Euro Dvadsať eúr
32 È per me Pozývam Ťa11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Reštaurácia
2 Vuoi mangiare? Chceš niečo jesť?
3 Sì, ne ho voglia Áno, rád.
4 Quando è una donna che parla Áno, rada.
5 Mangiare Jesť
6 Dove possiamo mangiare? Kde se môžeme najesť?
7 Dove possiamo pranzare? Kde si môžeme naobedovať?
8 La cena Večera
9 La prima colazione Raňajky
10 Per favore ! Prosím!
11 Il menu per favore! Jedálny lístok, prosím!
12 Ecco il menu! Tu máte jedálny lístok!
13 Cosa preferisci? Carne o pesce? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 Con riso S ryžou
15 Con pasta S cestovinami
16 Delle patate Zemiaky
17 Della verdura Zelenina
18 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Del pane Pečivo
20 Del burro Maslo
21 Un'insalata Šalát
22 Un dolce Koláč
23 Espressione più formale Dezert
24 Della frutta Ovocie
25 Ha un coltello per favore? Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Sì, glielo porto subito Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Un coltello Nôž
28 Una forchetta Vidlička
29 Un cucchiaio Lyžica
30 È un piatto caldo? Je to teplé jedlo?
31 Sì, ed anche molto speziato! Áno a veľmi pálivé!
32 Caldo Teplý
33 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Teplá
34 Freddo Studený
35 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Studená
36 Speziato Pálivý
37 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Pálivá
38 Prenderò il pesce! Dám si rybu!
39 Anch'io Ja tiež12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Už je neskoro! Musím ísť!
2 Ci rivedremo ? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Sì, certamente Áno, rada
4 Abito a quest'indirizzo Bývam na tejto adrese
5 Hai un numero di telefono? Dáš mi telefónne číslo?
6 Sì, eccolo Áno, tu je
7 Ho trascorso un momento piacevole con te Bolo mi s Tebou dobre
8 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 Ci rivedremo presto Skoro se opäť stretneme
10 Lo spero anch'io Tiež dúfam!
11 Arrivederci Dovidenia!
12 A domani Ahoj zajtra
13 Ciao Ahoj!13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 Dove va questo treno per favore? Kam ide tento vlak, prosím?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 Conosce l'orario dei treni? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 L'orario degli autobus Autobusový cestovný poriadok
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 È quello Tento
12 Grazie Ďakujem
13 Espressione più familiare Díky
14 Di niente. Buon Viaggio Není začo. Šťastnú cestu!
15 Il meccanico Autoservis
16 La pompa di benzina Benzínka
17 Espressione più formale Pumpa
18 Il pieno, per favore Plnú nádrž, prosím
19 Bici Bicykel
20 Il centro città Centrum mesta
21 La periferia Predmestie
22 È una grande città Je to veľké mesto
23 È un paese Je to dedina
24 Una montagna Hory
25 Un lago Jazero
26 La campagna Vidiek14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Je tu Sarah, prosím?
2 Sì, è qui Áno, je tu
3 È uscita Niekam šla
4 Puo' chiamarla al cellulare Môžete jej zavolať na mobil
5 Sa dove posso trovarla? Viete, kde ju nájdem?
6 È andata al lavoro Je v práci
7 È a casa sua Je doma
8 C'è Giuliano per favore ? Je tu Julien, prosím?
9 Sì, è qui Áno, je tu
10 È uscito Niekam šiel
11 Sa dove posso trovarlo? Viete, kde ho nájdem?
12 Puo' chiamarlo al cellulare Môžete mu zavolať na mobil
13 È andato al lavoro Je v práci
14 È a casa sua Je doma15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Hotel
2 Appartamento Byt
3 Benvenuti! Vítajte!
4 Ha una camera libera? Máte voľnú izbu?
5 È una camera con bagno? Je v izbe kúpelňa?
6 Preferisce due letti separati? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 Desidera una camera doppia? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 Camera con la prima colazione Izba s raňajkami
10 Qual è il prezzo per una notte? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 Quando è una donna che parla Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Sì, certo! Áno, samozrejme!
14 Grazie, la camera va benissimo. Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 Va bene, posso prenotare per questa sera? Možem rezervovať na dnes večer?
16 La ringrazio, ma è troppo cara per me Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 Dove si trova la mia camera, per favore? Kde je moja izba, prosím?
19 È al primo piano Na prvnom poschodí
20 C'è un ascensore? Je tu výťah?
21 L'ascensore è alla sua sinistra Výťah je po Vašej ľavici
22 L'ascensore è alla sua destra Výťah je po Vašej pravici
23 Dov'è la lavanderia? Kde je prádelna?
24 È al pianterreno. Na prízemí
25 Pianterreno. Prízemie
26 Camera Izba
27 Lavanderia Čistiareň
28 Parrucchiere Kaderníctvo
29 Parcheggio auto Parkovisko pre autá
30 Vediamoci nella sala conferenze? Sme v zasadacej miestnosti?
31 La sala di riunione Zasadacia miestnosť
32 La piscina è riscaldata Bazén je vyhrievaný
33 La piscina Bazén
34 Mi svegli alle sette per favore Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 La chiave per favore Kľúč, prosím
36 Il pass per favore Kartičku, prosím
37 Ci sono messaggi per me? Mám nejaké odkazy?
38 Sì, eccoli Áno, tu sú
39 No, non ha ricevuto nulla Nie, nemáte nemáte žiadny
40 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Pláž
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 C'è un negozio da questa parte Týmto smerom je obchod
4 Un palloncino Lopta
5 Un binocolo Ďalekohled
6 Un berretto Šiltovka
7 Asciugamano Uterák
8 Sandali Sandále
9 Secchiello Vedro
10 Crema solare Opaľovací krém
11 Costume da bagno maschile Šortky
12 Occhiali da sole Slnečné okuliare
13 Crostaceo Kôrovce
14 Fare un bagno di sole Opaľovať sa
15 Assolato Slnečný
16 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Slnečná
17 Tramonto Západ slnka
18 Ombrellone Slnečník
19 Sole Slnko
20 Insolazione Úpal
21 È pericoloso nuotare qui? Je tu plávanie nebezpečné?
22 No, non è pericoloso Nie, to nie je nebezpečné
23 Sì, è vietato farsi il bagno qui Áno, koupanie je tu zakázané
24 Nuotare Plávať
25 Nuoto Plávanie
26 Onda Vlna
27 Mare More
28 Duna Duna
29 Sabbia Piesok
30 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Aké má býť zajtra počasie?
31 Il tempo sta cambiando Bude zmena počasia
32 Pioverà Bude pršať
33 Ci sarà il sole Bude svietiť slniečko
34 Ci sarà molto vento Bude fúkať silný vietor
35 Costume da bagno Plavky
36 Ombra Tieň17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 Mi sono perso Zablúdil som
3 Quando è una donna che parla Zablúdila som
4 Cosa desidera? Čo si želáte?
5 Che è successo? Čo sa stalo?
6 Dove posso trovare un interprete? Kde nájdem tlmočníka?
7 Dov'è la farmacia più vicina? Kde je najbližšia lekáreň?
8 Puo' chiamare un medico per favore? Môžete zavolať lekára, prosím?
9 Che cura segue al momento? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 Un ospedale Nemocnicq
11 Una farmacia Lekáreň
12 Un medico Lekár
13 Espressione più familiare Doktor
14 Servizio medico Lekarská služba
15 Ho perso i documenti Ztratil som doklady
16 Quando è una donna che parla Ztratila som doklady
17 Mi hanno rubato i documenti Ukradli mi doklady
18 Ufficio degli oggetti smarriti Ztraty a nálezy
19 Posto di soccorso Stanica prvej pomoci
20 Uscita di sicurezza Únikový východ
21 La polizia Polícia
22 Documenti Doklady
23 Soldi Peniaze
24 Passaporto Pas
25 Bagagli Batožina
26 No, grazie Nie, ďakujem
27 Lasciami in pace ! Neotravujte ma!
28 Variazione Dajte mi pokoj!
29 Vattene ! Choďte preč!
30 Altro modo di dire Odíďte!
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF