vocabolario > turco

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Merhaba
merhaba
2 Variazione Günaydın
günaydoen
3 Buonasera Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 Arrivederci Hoşça kal
hochtcha kal
5 Altro modo di dire Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 A dopo Görüşürüz
görüchürüz
7 Evet
evet
8 No Hayır
hayoer
9 Per favore! Lütfen
lütfen
10 Altro modo di dire Pardon
pardon
11 Grazie Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 Grazie mille Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 Grazie per il suo aiuto Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 Prego Rica ederim
jidja ederim
15 Altro modo di dire Bir şey değil
bir chey dewhil
16 Va bene Tamam
tamam
17 Quanto costa, per favore? Bu kaç para ?
bu katch para
18 Altro modo di dire Ne kadar ?
ne kadar
19 Mi scusi ! Üzgünüm
üzgünüm
20 Non ho capito Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 Ho capito Anlıyorum
anloeyorum
22 Non so Bilmiyorum
bilmiyorum
23 Vietato Yasak
yasak
24 Dov'è il bagno per favore ? Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 Buon anno! Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 Buon compleanno! Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 Altro modo di dire Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 Buone feste! Iyi tatiller!
iyi tatiller
29 Congratulazioni! Tebrikler!
tebrikler
30 Altro modo di dire Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 Buongiorno. Bene, grazie Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 Espressione più formale Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 Parli turco ? Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 No, non parlo turco Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 Soltanto un po' Birazcık
birazik
7 Di dove sei ? Memleket neresi?
memleket neressi
8 Espressione più formale Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 Di che nazionalità sei? Nerelisin?
nerelissin
10 Sono italiano Ben italyanım
ben italyanoeum
11 E tu, vivi qui? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 Si, abito qui Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 Mi chiamo Sara, e tu ? Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 Giuliano Julian
julian
15 Che fai qui? Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 Sono in vacanza Tatildeyim
tatildeyim
17 Siamo in vacanza Tatildeyiz
tatildeyiz
18 Sono in viaggio d'affari Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 Lavoro qui Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 Lavoriamo qui Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 Dove mi consigli di andare a mangiare? Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 C'è un museo qui vicino? Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 Dove posso collegarmi a internet? Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 Con piacere! Tabii ki!
tabii ki
3 Come si chiama ? Buna ne denir?
buna ne denir
4 Altro modo di dire Bu ne?
bu ne
5 È un tavolo Bu bir masa
bu bir massa
6 Un tavolo, hai capito ? Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 Non ho capito Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 Puoi ripetere per favore ? Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 Puoi parlare più lentamente? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 Potresti scriverlo per favore? Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 Ho capito Anlıyorum
anloeyorum4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 È rosso Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 Blu Mavi
mavi
4 Giallo Sarı
saroe
5 Bianco Beyaz
beyaz
6 Nero Siyah
siyah
7 Verde Yeşil
yechil
8 Arancione Turuncu
turuncu
9 Viola Mor
mor
10 Grigio Gri
gri5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Sıfır
soefoer
2 Uno Bir
bir
3 Due Iki
iki
4 Tre Üç
ütch
5 Quattro Dört
dört
6 Cinque Beş
bech
7 Sei Altı
altoe
8 Sette Yedi
yedi
9 Otto Sekiz
sekiz
10 Nove Dokuz
dokuz
11 Dieci On
on
12 Undici On bir
on bir
13 Dodici On iki
on iki
14 Tredici On üç
on ütch
15 Quattordici On dört
on dört
16 Quindici On beş
on bech
17 Sedici On altı
on altoe
18 Diciassette On yedi
on yedi
19 Diciotto On sekiz
on sekiz
20 Diciannove On dokuz
on dokuz
21 Venti Yirmi
yirmi
22 Ventuno Yirmi bir
yirmi bir
23 Ventidue Yirmi iki
yirmi iki
24 Ventitre Yirmi üç
yirmi ütch
25 Ventiquattro Yirmi dört
yirmi dört
26 Venticinque Yirmi beş
yirmi bech
27 Ventisei Yirmi altı
yirmi altoe
28 Ventisette Yirmi yedi
yirmi yedi
29 Ventotto Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 Ventinove Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 Trenta Otuz
otuz
32 Trentuno Otuz bir
otuz bir
33 Trentadue Otuz iki
otuz iki
34 Trentatre Otuz üç
otuz ütch
35 Trentaquattro Otuz dört
otuz dört
36 Trentacinque Otuz beş
otuz bech
37 Trentasei Otuz altı
otuz altoe
38 Quaranta Kırk
koerk
39 Cinquanta Elli
elli
40 Sessanta Altmış
altmoech
41 Settanta Yetmiş
yetmich
42 Ottanta Seksen
seksen
43 Novanta Doksan
doksan
44 Cento Yüz
yüz
45 Cento-cinque Yüz beş
yüz bech
46 Duecento Iki yüz
iki yüz
47 Trecento Üç yüz
ütch yüz
48 Quattrocento Dört yüz
dört yüz
49 Mille Bin
bin
50 Millecinquecento Bin beş yüz
bin bech yüz
51 Duemila Iki bin
iki bin
52 Diecimila On bin
on bin6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 Da oggi Bugün
bugün
3 Da ieri Dün
dün
4 Da due giorni Iki gün önce
iki gün öndje
5 Quanto tempo resti ? Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 Riparto domani Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 Riparto dopodomani Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 Riparto tra tre giorni Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
9 Lunedì Pazartesi
pazartesi
10 Martedì Salı
saloe
11 Mercoledì Çarşamba
tcharchamba
12 Giovedì Perşembe
perchembe
13 Venerdì Cuma
djuma
14 Sabato Cumartesi
djumartesi
15 Domenica Pazar
pazar
16 Gennaio Ocak
odjak
17 Febbraio Şubat
chubat
18 Marzo Mart
mart
19 Aprile Nisan
nissan
20 Maggio Mayıs
mayoes
21 Giugno Haziran
haziran
22 Luglio Temmuz
temmuz
23 Agosto Ağustos
awhustos
24 Settembre Eylül
eylül
25 Ottobre Ekim
ekim
26 Novembre Kasım
kasoem
27 Dicembre Aralık
araloek
28 A che ora parti ? Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
29 La mattina, alle otto Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
30 La mattina, alle otto e un quarto Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
31 La mattina, alle otto e trenta Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
32 La mattina, alle otto e quarantacinque Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
33 La sera, alle diciotto Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
34 Sono in ritardo Geç kaldım
getch kaldoem7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Dove vuole andare? Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 Vado alla stazione Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 Altro modo di dire Tren istasyonu
tren istasyonu
5 Vado all'hotel Giorno e Notte Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 Mi puo' portare all'aeroporto? Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 Puo' prendere i miei bagagli? Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 È lontano da qui ? Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 No è vicino Hayır yakın
hayoer yakoen
10 Sì è un po' più lontano Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 Quanto costa? Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 Mi porti qui per favore Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 Altro modo di dire Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 A destra Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 A sinistra Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 Dritto Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 È qui Burası
burasoe
18 È di là Şu taraftan
chu taraftan
19 Alt! Dur!
dur
20 Faccia con comodo Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 Ti amo Seni seviyorum
seni seviyorum
3 Sono felice Mutluyum
mutluyum
4 Sono triste Üzgünüm
üzgünüm
5 Sto bene qui Burada rahatım
burada rahatoem
6 Sento freddo Üşüyorum
üchüyorum
7 Altro modo di dire Hava soğuk
hava sowhuk
8 Sento caldo Terliyorum
terliyorum
9 Altro modo di dire Hava sıcak
hava soedjak
10 È' troppo grande Çok büyük
tchok büyük
11 È troppo piccolo Çok küçük
tchok kütchük
12 È perfetto Mükemmel
mükemmel
13 Vuoi uscire stasera? Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 Vorrei uscire stasera Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 È una buon'idea Iyi fikir
iyi fikir
16 Ho voglia di divertirmi Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 Non è una buon'idea Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 Non ho voglia di uscire stasera Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 Ho voglia di riposarmi Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 Vuoi fare sport? Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 Io gioco a tennis Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 No grazie, sono abbastanza stanco Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 Mio padre Babam
babam
3 Mia madre Annem
annem
4 Mio figlio Oğlum
owhlum
5 Mia figlia Kızım
koezoem
6 Un fratello Erkek kardeş
erkek kardech
7 Una sorella Kız kardeş
koez kardech
8 Un amico Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 Un'amica Kız arkadaş
koez arkadach
10 Il mio ragazzo Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 La mia ragazza Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 Mio marito Kocam
kodjam
13 Mia moglie Karım
karoem10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Bar
bar
2 Altro modo di dire Barda
barda
3 Vuoi bere qualcosa? Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 Bere Içmek
itchmek
5 Bicchiere Bardak
bardak
6 Con piacere Tabii ki
tabii ki
7 Altro modo di dire hay hay
hay hay
8 Che cosa prendi? Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 Che cosa c'è da bere ? Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 Acqua Su
Su
12 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 Un po' di ghiaccio? Buz
Buz
14 Una cioccolata Çikolata
tchikolata
15 Del latte Süt
süt
16 Del tè Çay
tchay
17 Del caffè Kahve
kahve
18 Con zucchero Şekerli
chekerli
19 Con panna Kremalı
kremaloe
20 Del vino Şarap
charap
21 Una birra Bira
bira
22 Un tè, per favore Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 Una birra per favore Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 Cosa vuoi bere ? Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 Due tè per favore Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 Due birre per favore Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 Niente, grazie Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 Alla tua Sağlığına!
sawhloewhoena
29 Altro modo di dire Şerefe!
cherefe
30 Salute Sağlığına!
0
31 Il conto per favore Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 Quanto Le devo, per favore ? Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 Venti Euro Yirmi öro
yirmi öro
34 È per me Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 Altro modo di dire Ben veriyorum
ben veriyorum11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Restoran
restoran
2 Vuoi mangiare? Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 Sì, ne ho voglia Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
4 Mangiare Yemek yemek
yemek yemek
5 Dove possiamo mangiare? Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
6 Dove possiamo pranzare? Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
7 La cena Akşam yemeği
akcham yemewhi
8 La prima colazione Kahvaltı
kahvaltoe
9 Per favore ! Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
10 Il menu per favore! Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
11 Ecco il menu! Işte mönü!
ichte mönü
12 Cosa preferisci? Carne o pesce? Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
13 Con riso Pilavlı olsun
pilavloe olsun
14 Con pasta Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
15 Delle patate Patates
patates
16 Della verdura Sebzeler
sebzeler
17 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
18 Del pane Ekmek
ekmek
19 Del burro Tereyağ
tereyawh
20 Un'insalata Salata
salata
21 Un dolce Tatlı
tatloe
22 Della frutta Meyve
meyve
23 Ha un coltello per favore? Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
24 Sì, glielo porto subito Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
25 Un coltello Bıçak
boetchak
26 Una forchetta Çatal
tchatal
27 Un cucchiaio Kaşık
kachoek
28 È un piatto caldo? Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
29 Sì, ed anche molto speziato! Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
30 Caldo Sıcak
soedjak
31 Freddo Soğuk
sowhuk
32 Speziato Baharatlı
baharatloe
33 Altro modo di dire Acılı
adjoeloe
34 Prenderò il pesce! Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
35 Anch'io Ben de
ben de12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 Ci rivedremo ? Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 Sì, certamente Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 Altro modo di dire Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 Abito a quest'indirizzo Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 Altro modo di dire Benim adres bu
benim adres bu
7 Hai un numero di telefono? Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 Sì, eccolo Evet, işte
evet, ichte
9 Ho trascorso un momento piacevole con te Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 Ci rivedremo presto Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 Altro modo di dire Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 Lo spero anch'io Inşallah
inchallah
14 Arrivederci Hoşça kal!
hochtcha kal
15 Altro modo di dire Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 A domani Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 Ciao Hoşça kal!
hochtcha kal
18 Altro modo di dire Güle Güle!
güle güle13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 Dove va questo treno per favore? Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 Conosce l'orario dei treni? Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 L'orario degli autobus Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 È quello Bu
bu
12 Altro modo di dire Şu
chu
13 Grazie Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 Di niente. Buon Viaggio Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 Il meccanico Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 La pompa di benzina Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 Il pieno, per favore Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 Bici Bisiklet
bisiklet
19 Il centro città Şehir merkezi
chehir merkezi
20 La periferia Banliyö
banliyö
21 Altro modo di dire Yörekent
yörekent
22 È una grande città Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 È un paese Burası bir köy
burasoe bir köy
24 Una montagna Dağ
dawh
25 Un lago Göl
göl
26 La campagna Kırsal alan
koersal alan
27 Altro modo di dire kır - Köy
koer - köy14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 Altro modo di dire Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 Sì, è qui Evet burada
Evet burada
4 È uscita Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 Puo' chiamarla al cellulare Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 Sa dove posso trovarla? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 È andata al lavoro Işe gitti
iche gitti
8 Altro modo di dire Işinde
ichinde
9 È a casa sua O evde
o evde
10 Altro modo di dire Evinde
evinde
11 C'è Giuliano per favore ? Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 Sì, è qui Evet burada
evet burada
13 È uscito Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 Sa dove posso trovarlo? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 Puo' chiamarlo al cellulare Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 È andato al lavoro Işe gitti
iche gitti
17 È a casa sua O evde
o evde15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Otel
otel
2 Appartamento Daire
daire
3 Benvenuti! Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 Ha una camera libera? Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 È una camera con bagno? Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 Preferisce due letti separati? Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 Desidera una camera doppia? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 Camera con la prima colazione Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 Qual è il prezzo per una notte? Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 Sì, certo! Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 Grazie, la camera va benissimo. Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 Va bene, posso prenotare per questa sera? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 La ringrazio, ma è troppo cara per me Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 Dove si trova la mia camera, per favore? Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 È al primo piano Birinci katta
birinci katta
19 C'è un ascensore? Asansör var mı?
asansör var moe
20 L'ascensore è alla sua sinistra Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 L'ascensore è alla sua destra Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 Dov'è la lavanderia? Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 È al pianterreno. Giriş katında
Girich katoenda
24 Pianterreno. Giriş katı
girich katoe
25 Camera Yatak odası
yatak odasoe
26 Lavanderia Kuru temizleme
kuru temizleme
27 Parrucchiere Kuaför
kuaför
28 Altro modo di dire Berber
berber
29 Parcheggio auto Araba park yeri
araba park yeri
30 Vediamoci nella sala conferenze? Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 La sala di riunione Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 La piscina è riscaldata Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 La piscina Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 Mi svegli alle sette per favore Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 La chiave per favore Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 Il pass per favore Pass lutfen
pass lutfen
37 Ci sono messaggi per me? Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 Sì, eccoli Evet, buyrun
evet, buyrun
39 No, non ha ricevuto nulla Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Plaj
plaj
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 Altro modo di dire Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 C'è un negozio da questa parte Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 Altro modo di dire Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 Un palloncino Top
top
7 Un binocolo Dürbün
dürbün
8 Un berretto Kasket
kasket
9 Altro modo di dire Şapka
chapka
10 Asciugamano Havlu
havlu
11 Sandali Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 Altro modo di dire Sandalet
sandalet
13 Secchiello Kova
kova
14 Crema solare Güneş kremi
günech kremi
15 Costume da bagno maschile Mayo
mayo
16 Occhiali da sole Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 Crostaceo Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 Fare un bagno di sole Güneşlenmek
günechlenmek
19 Assolato Güneşli
günechli
20 Tramonto Gün batımı
gün batoemoe
21 Altro modo di dire Güneşin batması
günechin batmasoe
22 Ombrellone Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 Sole Güneş
günech
24 Insolazione Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 È pericoloso nuotare qui? Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 No, non è pericoloso Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 Sì, è vietato farsi il bagno qui Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 Nuotare Yüzmek
yüzmek
29 Nuoto Yüzme
yüzme
30 Onda Dalga
dalga
31 Mare Deniz
deniz
32 Duna Kumul
kumul
33 Sabbia Kum
kum
34 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 Altro modo di dire Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 Il tempo sta cambiando Hava değişecek
hava dewhichecek
37 Pioverà Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 Ci sarà il sole Güneşli olacak
günechli oladjak
39 Ci sarà molto vento Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 Costume da bagno Mayo
mayo
41 Ombra Gölge
gölge17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 Mi sono perso Kayboldum
kayboldum
3 Cosa desidera? Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 Che è successo? Ne oldu?
ne oldu
5 Dove posso trovare un interprete? Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 Dov'è la farmacia più vicina? En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 Puo' chiamare un medico per favore? Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 Che cura segue al momento? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 Un ospedale Hastane
hastane
10 Una farmacia Ezcane
ezaane
11 Un medico Doktor
doktor
12 Servizio medico Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 Ho perso i documenti Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 Mi hanno rubato i documenti Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 Ufficio degli oggetti smarriti Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 Posto di soccorso Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 Uscita di sicurezza Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 La polizia Polis
polis
19 Altro modo di dire Jandarma
jandarma
20 Documenti Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 Soldi Para
para
22 Passaporto Pasaport
pasaport
23 Bagagli Bagaj
bagaj
24 No, grazie Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 Lasciami in pace ! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 Altro modo di dire Yeter artık
yeter artoek
27 Vattene ! Gidin!
gidin
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF