vocabolario > ungherese

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Jónapot!
2 Altro modo di dire Jónapot kívánok – Szia – Helló – Szervusz
3 Buonasera Jóestét!
4 Arrivederci Viszlát!
5 Espressione più formale Viszontlátásra!
6 A dopo Később találkozunk
7 Espressione nella lingua corrente Akkor később találkozunk
8 Igen
9 No Nem
10 Per favore! Elnézést
11 Grazie Köszönöm
12 Espressione nella lingua corrente Köszi
13 Grazie mille Köszönöm szépen!
14 Altro modo di dire Nagyon köszönöm!
15 Grazie per il suo aiuto Köszönöm a segítségét!
16 Prego Kérem
17 Va bene Jó - Jól van – Oké
18 Espressione più formale Rendben (van)
19 Quanto costa, per favore? Elnézést, ez mennyibe kerül?
20 Mi scusi ! Bocsánat!
21 Espressione più formale Bocsánatot kérek!
22 Non ho capito Nem értem
23 Ho capito Értem
24 Non so Nem tudom
25 Vietato Tilos
26 Dov'è il bagno per favore ? Elnézést, hol van a WC?
27 Espressione più formale Elnézést, hol van a mosdó?
28 Buon anno! B.ú.é.k!
29 Espressione più formale Boldog új évet kívánok!
30 Buon compleanno! Boldog születésnapot!
31 Espressione più familiare Boldog szülinapot!
32 Buone feste! Kellemes Ünnepeket!
33 Congratulazioni! Gratulálok!
34 Molte persone parlano Gratulálunk!2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Szia! Hogy vagy?
2 Buongiorno. Bene, grazie Szia! Köszönöm, jól
3 Parli ungherese ? Beszélsz magyarul?
4 No, non parlo ungherese Nem beszélek magyarul
5 Soltanto un po' Csak egy kicsit
6 Di dove sei ? Honnan jöttél?
7 Di che nazionalità sei? Milyen nemzetiségű vagy?
8 Sono italiano Olasz vagyok
9 E tu, vivi qui? És te, itt élsz?
10 Si, abito qui Igen, itt lakom
11 Mi chiamo Sara, e tu ? Engem Sarah-nak hívnak, és téged?
12 Giuliano Julien vagyok
13 Che fai qui? Mit csinálsz itt?
14 Sono in vacanza Nyaralok
15 Siamo in vacanza Nyaralunk
16 Sono in viaggio d'affari Üzleti úton vagyok
17 Lavoro qui Itt dolgozom
18 Lavoriamo qui Itt dolgozunk
19 Dove mi consigli di andare a mangiare? Hol lehet jót enni?
20 C'è un museo qui vicino? Van a közelben múzeum?
21 Dove posso collegarmi a internet? Hol tudok internetezni?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Szeretnél megtanulni egy pár szót?
2 Con piacere! Persze!
3 Come si chiama ? Ezt hogy hívják?
4 È un tavolo Ez egy asztal
5 Un tavolo, hai capito ? Asztal, érted?
6 Non ho capito Nem értem
7 Puoi ripetere per favore ? Megismételnéd?
8 Puoi parlare più lentamente? Tudnád kicsit lassabban mondani?
9 Potresti scriverlo per favore? Leírnád, légy szíves?
10 Ho capito Értem4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Tetszik az asztal színe
2 È rosso Ez piros
3 Blu Kék
4 Giallo Sárga
5 Bianco Fehér
6 Nero Fekete
7 Verde Zöld
8 Arancione Narancssárga
9 Viola Lila
10 Grigio Szürke5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Nulla
2 Uno Egy
3 Due Kettő
4 Tre Három
5 Quattro Négy
6 Cinque Öt
7 Sei Hat
8 Sette Hét
9 Otto Nyolc
10 Nove Kilenc
11 Dieci Tíz
12 Undici Tizenegy
13 Dodici Tizenkettő
14 Tredici Tizenhárom
15 Quattordici Tizennégy
16 Quindici Tizenöt
17 Sedici Tizenhat
18 Diciassette Tizenhét
19 Diciotto Tizennyolc
20 Diciannove Tizenkilenc
21 Venti Húsz
22 Ventuno Huszonegy
23 Ventidue Huszonkettő
24 Ventitre Huszonhárom
25 Ventiquattro Huszonnégy
26 Venticinque Huszonöt
27 Ventisei Huszonhat
28 Ventisette Huszonhét
29 Ventotto Huszonnyolc
30 Ventinove Huszonkilenc
31 Trenta Harminc
32 Trentuno Harmincegy
33 Trentadue Harminckettő
34 Trentatre Harminchárom
35 Trentaquattro Harmincnégy
36 Trentacinque Harmincöt
37 Trentasei Harminchat
38 Quaranta Negyven
39 Cinquanta Ötven
40 Sessanta Hatvan
41 Settanta Hetven
42 Ottanta Nyolcvan
43 Novanta Kilencven
44 Cento Száz
45 Cento-cinque Százöt
46 Duecento Kétszáz
47 Trecento Háromszáz
48 Quattrocento Négyszáz
49 Mille Ezer
50 Millecinquecento Ezerötszáz
51 Duemila Kétezer
52 Diecimila Tízezer6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Mikor érkeztél?
2 Da oggi Ma
3 Da ieri Tegnap
4 Da due giorni Két napja
5 Quanto tempo resti ? Meddig maradsz?
6 Riparto domani Holnap megyek el
7 Riparto dopodomani Holnapután megyek el
8 Riparto tra tre giorni 3 nap múlva megyek el
9 Lunedì Hétfő
10 Martedì Kedd
11 Mercoledì Szerda
12 Giovedì Csütörtök
13 Venerdì Péntek
14 Sabato Szombat
15 Domenica Vasárnap
16 Gennaio Január
17 Febbraio Február
18 Marzo Március
19 Aprile Április
20 Maggio Május
21 Giugno Június
22 Luglio Július
23 Agosto Augusztus
24 Settembre Szeptember
25 Ottobre Október
26 Novembre November
27 Dicembre December
28 A che ora parti ? Hánykor indulsz?
29 La mattina, alle otto Reggel 8-kor
30 La mattina, alle otto e un quarto Reggel negyed 9-kor
31 La mattina, alle otto e trenta Reggel fél 9-kor
32 La mattina, alle otto e quarantacinque Reggel háromnegyed 9-kor
33 La sera, alle diciotto Este 6-kor
34 Sono in ritardo Késésben vagyok7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taxi!
2 Dove vuole andare? Hová lesz?
3 Espressione più formale Hová szeretne menni?
4 Vado alla stazione A pályaudvarra, legyen szíves
5 Vado all'hotel Giorno e Notte A Nappal és Éjjel hotelbe, legyen szíves
6 Mi puo' portare all'aeroporto? Kivinne a reptérre?
7 Puo' prendere i miei bagagli? Hozná a csomagjaimat?
8 È lontano da qui ? Messze van?
9 No è vicino Nem, itt van közel
10 Sì è un po' più lontano Igen, egy kicsit messzebb van
11 Quanto costa? Mennyibe fog kerülni?
12 Mi porti qui per favore Vigyen ide, legyen szíves
13 Punto lontano Vigyen oda, legyen szíves
14 A destra Jobbra
15 A sinistra Balra
16 Dritto Egyenesen
17 È qui Itt van
18 Punto lontano Ott van
19 È di là Erre van
20 Punto lontano Arra van
21 Alt! Állj!
22 Espressione sinonima Stop!
23 Faccia con comodo Csak nyugodtan
24 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Tudna számlát adni?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Nagyon szeretem az országodat
2 Ti amo Szeretlek
3 Sono felice Boldog vagyok
4 Sono triste Szomorú vagyok
5 Sto bene qui Jól érzem magam itt
6 Sento freddo Fázom
7 Sento caldo Melegem van
8 È' troppo grande Túl nagy
9 È troppo piccolo Túl kicsi
10 È perfetto Tökéletes
11 Vuoi uscire stasera? Szeretnél elmenni valahová ma este?
12 Vorrei uscire stasera Szeretnék elmenni valahová ma este
13 È una buon'idea Jó ötlet!
14 Ho voglia di divertirmi Szeretnék szórakozni
15 Non è una buon'idea Nem jó ötlet
16 Non ho voglia di uscire stasera Nem akarok elmenni ma este
17 Ho voglia di riposarmi Szeretnék pihenni
18 Vuoi fare sport? Szeretnél sportolni?
19 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Igen, ki kell eresztenem a feszültséget
20 Io gioco a tennis Teniszezek
21 No grazie, sono abbastanza stanco Nem, köszönöm, elég fáradt vagyok9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Vannak itt rokonaid?
2 Mio padre Édesapám
3 Espressione nella lingua corrente Apukám
4 Mia madre Édesanyám
5 Espressione nella lingua corrente Anyukám
6 Mio figlio A fiam
7 Mia figlia A lányom
8 Un fratello Fiútestvér
9 Fratello maggiore - Fratello minore 1. Bátyám 2. öcsém
10 Una sorella Lánytestvér
11 Sorella maggiore - Sorella minore 1. Nővérem 2. húgom
12 Un amico Barát
13 Un'amica Barátnő
14 Il mio ragazzo A barátom
15 La mia ragazza A barátnőm
16 Mio marito A férjem
17 Mia moglie A feleségem10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar A bár
2 Vuoi bere qualcosa? Iszol valamit?
3 Bere Inni
4 Bicchiere Pohár
5 Con piacere Szívesen
6 Che cosa prendi? Mit kérsz?
7 Che cosa c'è da bere ? Mit lehet inni?
8 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Van víz, vagy gyümölcslevek
9 Acqua Víz
10 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Kérhetek bele jégkockát?
11 Un po' di ghiaccio? Jégkocka
12 Una cioccolata Csoki
13 Espressione più familiare Csokoládé
14 Del latte Tej
15 Del tè Tea
16 Del caffè Kávé
17 Con zucchero Cukorral
18 Con panna Tejszínnel
19 Del vino Bor
20 Una birra Sör
21 Un tè, per favore Egy teát kérek
22 Una birra per favore Egy sört kérek
23 Cosa vuoi bere ? Mit adhatok?
24 Due tè per favore Két teát kérünk szépen
25 Due birre per favore Két sört kérünk szépen
26 Niente, grazie Semmit, köszönöm
27 Molte persone parlano Semmit, köszönjük
28 Alla tua Egészségedre!
29 Salute Egészségünkre!
30 Molte persone sono in ascolto Egészségetekre!
31 Il conto per favore A számlát, legyen szíves
32 Quanto Le devo, per favore ? Mennyivel tartozom?
33 Venti Euro Húsz euróval
34 È per me Meghívlak
35 Espressione sinonima Én fizetek11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Az étterem
2 Vuoi mangiare? Akarsz enni?
3 Sì, ne ho voglia Igen, szeretnék
4 Mangiare Enni
5 Dove possiamo mangiare? Hol tudunk enni?
6 Dove possiamo pranzare? Hol tudunk ebédelni?
7 La cena Vacsora
8 La prima colazione Reggeli
9 Per favore ! Elnézést
10 Il menu per favore! Kérhetek egy étlapot?
11 Ecco il menu! Az étlap
12 Cosa preferisci? Carne o pesce? Mit szeretnél inkább, húst, vagy halat?
13 Con riso Rizzsel
14 Con pasta Tésztával
15 Delle patate Krumpli
16 Della verdura Zöldség
17 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Rántotta - tükörtojás - lágytojás
18 Del pane Kenyér
19 Del burro Vaj
20 Un'insalata Saláta
21 Un dolce Desszert
22 Altro modo di dire Édesség
23 Della frutta Gyümölcs
24 Ha un coltello per favore? Kérhetek egy kést?
25 Sì, glielo porto subito Igen, azonnal hozom
26 Un coltello Kés
27 Una forchetta Villa
28 Un cucchiaio Kanál
29 È un piatto caldo? Ez egy melegétel?
30 Sì, ed anche molto speziato! Igen, és elég fűszeres is
31 Caldo Meleg
32 Freddo Hideg
33 Speziato Fűszeres
34 Altro modo di dire Csípős
35 Prenderò il pesce! Halat kérek
36 Anch'io Én is
37 Altro modo di dire Az egy melegétel?12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Késő van, mennem kell
2 Ci rivedremo ? Találkozunk megint?
3 Sì, certamente Igen, szívesen
4 Abito a quest'indirizzo Ez a címem
5 Hai un numero di telefono? Van telefonszámod?
6 Sì, eccolo Igen, tessék
7 Ho trascorso un momento piacevole con te Jól éreztem magam veled
8 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Én is örülök, hogy találkoztunk
9 Ci rivedremo presto Hamarosan újra találkozunk
10 Lo spero anch'io Én is remélem
11 Arrivederci Viszlát!
12 A domani Holnap találkozunk
13 Ciao Szia!13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Elnézést, merre van a buszmegálló?
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Mennyibe kerül a jegy «Napvárosba»?
3 Dove va questo treno per favore? Elnézést, hová megy ez a vonat?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Ez a vonat megáll «Napvárosban»?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Mikor indul a vonat «Napvárosba»?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Mikor jön a «Napvárosba» menő vonat?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Egy jegyet szeretnék «Napvárosba»
8 Conosce l'orario dei treni? Meg tudná adni a vonatok menetrendjét?
9 L'orario degli autobus Buszmenetrend
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»?
11 È quello Ez
12 Punto lontano Az
13 Grazie Köszönöm
14 Espressione nella lingua corrente Köszi
15 Di niente. Buon Viaggio Nincs mit, jó utat!
16 Altro modo di dire Szívesen, jó utat
17 Il meccanico Autószervíz
18 La pompa di benzina Benzinkút
19 Il pieno, per favore Tele kérem
20 Bici Bicikli
21 Il centro città Belváros
22 La periferia Külváros
23 È una grande città Ez egy nagyváros
24 È un paese Ez egy nagyváros
25 Una montagna Hegy
26 Un lago
27 La campagna Vidék14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Beszélhetnék Sarah-val?
2 Sì, è qui Igen itt van
3 È uscita Sarah elment
4 Puo' chiamarla al cellulare Fel tudná hívni a mobilján?
5 Sa dove posso trovarla? Meg tudná mondani, hol találom?
6 È andata al lavoro Dolgozik
7 È a casa sua Otthon van
8 C'è Giuliano per favore ? Beszélhetnék Julien-nel?
9 Sì, è qui Igen itt van
10 È uscito Julien elment
11 Sa dove posso trovarlo? Meg tudná mondani, hol találom?
12 Puo' chiamarlo al cellulare Fel tudná hívni a mobilján?
13 È andato al lavoro Dolgozik
14 È a casa sua Otthon van15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Hotel
2 Appartamento Lakás
3 Benvenuti! Üdvözlöm!
4 Molte persone parlano Üdvözöljük!
5 Ha una camera libera? Van szabad szobájuk?
6 È una camera con bagno? Van fürdőszoba a szobához?
7 Preferisce due letti separati? Két egyszemélyes ágyat szeretne?
8 Desidera una camera doppia? Duplaágyas szobát szeretne?
9 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Szoba fürdőkáddal - erkéllyel - zuhanyzóval
10 Camera con la prima colazione Szoba reggelivel
11 Qual è il prezzo per una notte? Mennyibe kerül egy éjszaka?
12 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Először szeretném megnézni a szobát
13 Sì, certo! Persze!
14 Grazie, la camera va benissimo. Köszönöm, a szoba nagyon jó
15 Va bene, posso prenotare per questa sera? Jó, foglalhatok ma estére?
16 La ringrazio, ma è troppo cara per me Ez egy kicsit drága nekem, köszönöm
17 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Tudnák hozni a csomagjaimat?
18 Dove si trova la mia camera, per favore? Elnézést, hol van a szobám?
19 È al primo piano Az első emeleten
20 C'è un ascensore? Van lift?
21 L'ascensore è alla sua sinistra Balra van a lift
22 L'ascensore è alla sua destra Jobbra van a lift
23 Dov'è la lavanderia? Merre van a mosoda?
24 È al pianterreno. A földszinten
25 Pianterreno. Földszint
26 Camera Szoba
27 Lavanderia Tisztító
28 Espressione sinonima Patyolat
29 Parrucchiere Fodrászat
30 Parcheggio auto Parkoló
31 Vediamoci nella sala conferenze? Találkozunk a tárgyalóban?
32 La sala di riunione Tárgyaló
33 La piscina è riscaldata A medence fűtött
34 La piscina Medence
35 Mi svegli alle sette per favore Kérem, ébresszenek fel 7-kor
36 La chiave per favore A kulcsot, legyen szíves
37 Il pass per favore A belépőkártyát, legyen szíves
38 Ci sono messaggi per me? Hagytak nekem üzenetet?
39 Sì, eccoli Igen, itt vannak
40 No, non ha ricevuto nulla Nem, nem kapott semmit
41 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Hol tudok pénzt felváltani?
42 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Tudna nekem pénzt felváltani?
43 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Igen, mennyit szeretne felváltani?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Strand
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Meg tudja mondani, hol tudok labdát venni?
3 C'è un negozio da questa parte Erre van egy bolt
4 Punto lontano Arra van egy bolt.
5 Un palloncino Labda
6 Un binocolo Távcső
7 Un berretto Baseball-sapka
8 Asciugamano Törölköző
9 Altro modo di dire Törülköző
10 Sandali Szandál
11 Secchiello Vödör
12 Crema solare Napkrém
13 Espressione sinonima Naptej
14 Costume da bagno maschile Fürdőnadrág
15 Espressione nella lingua corrente Fecske
16 Occhiali da sole Napszemüveg
17 Crostaceo Rákféle
18 Fare un bagno di sole Napfürdőt venni
19 Assolato Napos
20 Tramonto Napnyugta
21 Ombrellone Napernyő
22 Sole Nap
23 Insolazione Napszúrás
24 È pericoloso nuotare qui? Veszélyes itt úszni?
25 No, non è pericoloso Nem, nem veszélyes
26 Sì, è vietato farsi il bagno qui Igen, tilos itt fürdeni
27 Nuotare Úszni
28 Nuoto Úszás
29 Onda Hullám
30 Mare Tenger
31 Duna Dűne
32 Sabbia Homok
33 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Milyen időt mondanak holnapra?
34 Il tempo sta cambiando Változni fog az időjárás
35 Pioverà Esni fog
36 Ci sarà il sole Sütni fog a nap
37 Ci sarà molto vento Sokat fog fújni a szél
38 Costume da bagno Fürdőruha
39 Ombra Árnyék17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Elnézést, tudna segíteni?
2 Mi sono perso Eltévedtem
3 Cosa desidera? Mit szeretne?
4 Che è successo? Mi történt?
5 Dove posso trovare un interprete? Hol találok tolmácsot?
6 Dov'è la farmacia più vicina? Hol a legközelebbi gyógyszertár?
7 Puo' chiamare un medico per favore? Kérem, hívjon orvost!
8 Che cura segue al momento? Milyen kezelést kap jelenleg?
9 Un ospedale Kórház
10 Una farmacia Gyógyszertár
11 Un medico Orvos
12 Espressione sinonima Doktor
13 Servizio medico Orvos
14 Ho perso i documenti Elvesztettem az irataimat
15 Espressione sinonima Elvesztettem a papírjaimat
16 Mi hanno rubato i documenti Ellopták az irataimat
17 Ufficio degli oggetti smarriti Talált tárgyak osztálya
18 Posto di soccorso Elsősegély-állomás
19 Uscita di sicurezza Vészkijárat
20 La polizia Rendőrség
21 Documenti Iratok
22 Espressione sinonima Igazolványok - Papírok – Okmányok
23 Soldi Pénz
24 Passaporto Útlevél
25 Bagagli Csomagok
26 Espressione sinonima Poggyászok – Bőröndök
27 No, grazie Köszönöm, nem
28 Lasciami in pace ! Hagyjon békén!
29 Vattene ! Menjen innen!
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF