Listen > Repeat > Compare

Activate word-by-word translation

Click on a word to show its translation


 To propose new contents to our list: click here


Why use this read-aloud tool?

This tool's only aim is to encourage you to speak aloud, in order to familiarise yourself with the language you wish to speak.
By listening to yourself speak, you will speed up your rate of learning spectacularly.

On the other hand, we do not advise you to use it thinking that it will allow you to acquire perfect pronunciation, only a human teacher can truly help you to achieve this.

We have added an extra little service to make this tool even more enjoyable, clicking on the words provides you with automatic translations along with the sound. These translations, when correct, can help you to understand the meaning of words in isolation, but do not in any way claim to provide the overall meaning of a sentence. This translation service is only the Beta version of a tool that we intend to offer in the near future.

Please note: this service only works with the CHROME browser, which you can download by clicking on the following link: Google Chrome.Translation / Hotel


Learn armenian - Hotel
Learn armenian - Hotel
www.loecsen.com

English Armenian
The hotel Հյուրանոց - Hyuranots
Apartment Բնակարան - Bnakaran
Welcome! Բարի' գալուստ - Bari galust
Do you have a room available? Ազատ սենյակ ունե՞ք - Azat hamar unek
Is there a bathroom in the room? Սենյակում լոգարան կա՞ - Senyakum logaran ka?
Would you prefer two single beds? Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ - Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
Do you wish to have a twin room? Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ - Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
A room with bathtub - with balcony - with shower Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով - Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
Bed and breakfast Սենյակ նախաճաշով - Senyak naxatchashov
How much is it for a night? Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը - Vorqan e mek gisherva arjeqy?
I would like to see the room first Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը - Nax ktsankanayi tesnel senyaky
Yes, of course Այո, իհարկե' - Ayo, iharke
Thank you, the room is very nice Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է - Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
OK, can I reserve for tonight? Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար - Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
It's a bit too much for me, thank you Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն - Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
Could you take care of my luggage, please? Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար - Karor eq hog tanel ureberis hamar?
Where is my room, please? Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը - Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
It is on the first floor Այն առաջին հարկում է - Ayn aradjin harkum e
Is there a lift? Վերելակ կա՞ - Verelak ka?
The elevator is on your left Վերելակը ձախի վրա է - Verelaky dzaxi vra e
The elevator is on your right Վերելակը աջի վրա է - Verelaky adji vra e
Where is the laundry room, please? Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը - Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
It is on the ground floor Այն առաջին հարկում է - Ayn aradjin harkum e
Ground floor Առաջին հարկ - Aradjin hark
Bedroom Սենյակ - Senyak
Dry cleaner's Լվացքատուն - Lvatsqatun
Hair salon Վարսավիրանոց - Varsaviranots
Car parking space Ավտոկանգառ - Avtokangar
Let's meet in the meeting room? Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը - Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
Meeting room Նիստերի դահլիճ - Nisteri dahlitch
The swimming pool is heated Լողավազանը տաքացվում է - Loravazany taqacvum e
Swimming pool Լողավազան - Loravazan
Please, wake me up at seven a.m. Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ - Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
The key, please Բանալին, խնդրե'մ - Banalin, xndrem
The pass, please Քարտ-բանալին, խնդրե'մ - Qart-banalin, xndrem
Are there any messages for me? Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞ - Indz hamar harordagrutyun ka?
Yes, here you are Այո, խնդրեմ դրանք - Ayo, xndrem dranq
No, we didn't receive anything for you Ոչ, ոչինչ չեք ստացել - Votch, votchintch tcheq statsel
Where can I get some change? Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել - Vorter karor em por manrel?
Please can you give me some change? Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ - Karor eq manrel, xndrem?
We can make some for you, how much would you like? Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել - Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel
8.1/10 (47 votes) - 2 reviews

Your comments are welcome!

Show comments