Translation - Hotel

Learn catalan - Hotel
www.loecsen.com

English Catalan
The hotel L'hotel
Apartment L'apartament
Welcome! Benvinguda – Benvingudes
Do you have a room available? Té una habitació disponible?
Is there a bathroom in the room? Hi ha un bany a l'habitació?
Would you prefer two single beds? Prefereixen dos llits individuals?
Do you wish to have a twin room? Volen una habitació doble?
A room with bathtub - with balcony - with shower Habitació amb bany - amb balcó - amb dutxa
Bed and breakfast Habitació amb esmorzar inclòs
How much is it for a night? Quin és el preu per a una nit?
I would like to see the room first Primer voldria veure l'habitació, si us plau!
Yes, of course Sí, es clar!
Thank you, the room is very nice Gràcies. L'habitació està molt bé.
OK, can I reserve for tonight? Està bé, puc reservar per aquesta nit?
It's a bit too much for me, thank you És una mica car per mi, gràcies.
Could you take care of my luggage, please? Pot ocupar-se de les meves maletes, si us plau?
Where is my room, please? On està la meva habitació, si us plau?
It is on the first floor És al primer pis
Is there a lift? Hi ha un ascensor?
The elevator is on your left L'ascensor és a l'esquerra
The elevator is on your right L'ascensor és a la dreta
Where is the laundry room, please? On és la bugaderia?
It is on the ground floor És a la planta baixa
Ground floor Planta baixa
Bedroom Habitació
Dry cleaner's Tintoreria
Hair salon Perruqueria
Car parking space Parking
Let's meet in the meeting room? Ens trobem a la sala de reunions?
Meeting room La sala de reunions
The swimming pool is heated La piscina és calenta
Swimming pool La piscina
Please, wake me up at seven a.m. Desperti'm a les set, si us plau
The key, please La clau, si us plau
The pass, please El passe, si us plau
Are there any messages for me? Hi ha algun missatge per a mi?
Yes, here you are Sí, aquí els té
No, we didn't receive anything for you No, no ha rebut res
Where can I get some change? On puc aconseguir canvi de moneda?
Please can you give me some change? Pot donar-me canvi si us plau?
We can make some for you, how much would you like? Sí, podem donar-li canvi. Quant vol canviar?8.1/10 (7 votes)

Your comments are welcome!

Show comments