Translation / Transportation


Learn catalan - Transportation
Learn catalan - Transportation
www.loecsen.com

English Catalan
Excuse me! I'm looking for the bus stop Si us plau, busco la parada de l'autobús
How much is a ticket to Sun City?  Quant costa el bitllet per anar a la ciutat del Sol, si us plau?
Where does this train go, please?  On va aquest tren si us plau?
Does this train stop at Sun City?  Aquest tren té parada a la ciutat del Sol?
When does the train for Sun City leave?  Quan surt el tren a la ciutat del Sol?
When will this train arrive in Sun City?  Quan arriba el tren a la ciutat del Sol?
A ticket for Sun City, please Un bitllet a la ciutat del Sol, si us plau
Do you have the train's time table? Té els horaris de tren?
Bus schedule L'horari dels autobusos
Excuse me, which train goes to Sun City? Quin és el tren que va a la ciutat del Sol, si us plau?
This one És aquest
Thanks Gràcies
Don't mention it, have a good trip! De res. Bon viatge!
The garage El taller del mecànic
The petrol station La benzinera
A full tank, please Omplim el dipòsit, si us plau.
Bike Bicicleta
Town centre El centre de la ciutat
Suburb Les rodalies
It is a city És una ciutat gran
It is a village És un poble
A mountain Una muntanya
a lake Un llac
The countryside El camp
8.1/10 (7 votes)

Your comments are welcome!

Show comments