+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Conversation


Learn czech - Conversation
Learn czech - Conversation


English Czech
Hello. How are you? Dobrý den. Jak se máš?
Hello. I'm fine, thank you Dobrý den. Dobře. Děkuji
Do you speak Czech? Mluvíš česky?
No, I don't speak Czech Ne, nemluvím česky
Only a little bit Jen malinko
Where do you come from? Odkud jsi?
What is your nationality? Jaké jsi národnosti?
I am English Jsem Angličanka
And you, do you live here? A ty žiješ tady?
Yes, I live here Ano, žiji tady
My name is Sarah, what's your name? Jmenuji se Sarah a ty?
Julian Julien
What are you doing here? Co zde děláš?
I am on holiday Jsem na dovolené
We are on holiday Jsme na dovolené
I am on a business trip Jsem na služební cestě
I work here Pracuji zde
We work here Pracujeme zde
Where are the good places to go out and eat? Kde se dá dobře najíst?
Is there a museum in the neighbourhood? Je tu poblíž nějaké muzeum?
Where could I get an internet connection? Můžu se připojit na Internet?

Loecsen Print