+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / In case of trouble


Learn czech - In case of trouble
Learn czech - In case of trouble


English Czech
Can you help me, please? Můžete mi, prosím, pomoci?
I'm lost Zabloudila jsem
What would you like? Co si přejete?
What happened? Co se stalo?
Where could I find an interpreter? Kde seženu tlumočníka?
Where is the nearest chemist's shop? Kde je nebližší lékárna?
Can you call a doctor, please Můžete zavolat lékaře, prosím?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Jaké léky v současnosti užíváte?
a hospital Nemocnice
a chemist's Lékárna
a doctor Doktor
Medical department Lékařská služba
I lost my papers Ztratila jsem doklady
My papers have been stolen Ukradli mi doklady
Lost-property office Ztráty a nálezy
First-aid station Stanice první pomoci
Emergency exit Únikový východ
The police Policie
Papers Doklady
Money Peníze
Passport Pas
Luggage Zavazadla
I'm ok, thanks Ne, děkuji
Leave me alone! Dejte mi pokoj!
Go away! Odejděte!

Loecsen Print