+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Feelings


Learn czech - Feelings
Learn czech - Feelings


English Czech
I really like your country Tvá země se mi moc líbí
I love you Mám Tě rád
I am happy Jsem šťastná
I am sad Jsem smutná
I feel great here Cítím se zde dobře
I am cold Je mi zima
I am hot Je mi teplo
It's too big Je to moc velké
It's too small Je to moc malé
It's perfect Je to bezvadné
Do you want to go out tonight? Chce dnes večer někam jít?
I would like to go out tonight Dnes večer bych ráda někam šla.
It is a good idea To je dobrý nápad
I want to have fun Mám chuť se jít bavit
It is not a good idea To není dobrý nápad
I don't want to go out tonight Dnes večer se mi nikam nechce
I want to rest Chci odpočívat
Would you like to do some sport? Chceš jít sportovat?
Yes, I need to relax Ano, potřebuji se unavit!
I play tennis Hraji tenis
No thanks. I am tired already Ne, děkuji. Jsem příliš unavená

Loecsen Print