+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn czech - Transportation
Learn czech - Transportation


English Czech
Excuse me! I'm looking for the bus stop Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
How much is a ticket to Sun City?  Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
Where does this train go, please?  Kam jede tento vlak, prosím?
Does this train stop at Sun City?  Staví tento vlak ve Slunečním městě?
When does the train for Sun City leave?  Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
When will this train arrive in Sun City?  Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
A ticket for Sun City, please Jeden lístek do Slunečního města, prosím
Do you have the train's time table? Máte vlakový jízdní řád?
Bus schedule Autobusový jízdní řád
Excuse me, which train goes to Sun City? Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
This one Tento
Thanks Díky
Don't mention it, have a good trip! Není zač. Šťastnou cestu!
The garage Autoservis
The petrol station Benzinka
A full tank, please Plnou nádrž, prosím
Bike Kolo
Town centre Centrum města
Suburb Předměstí
It is a city Je to velké město
It is a village Je to vesnice
A mountain Hory
a lake Jezero
The countryside Venkov

Loecsen Print