+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn danish - Transportation
Learn danish - Transportation


English Danish
Excuse me! I'm looking for the bus stop Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet?
How much is a ticket to Sun City?  Hvad koster en billet til Solbyen?
Where does this train go, please?  Hvor kører toget hen?
Does this train stop at Sun City?  Stopper dette tog ved Solbyen ?
When does the train for Sun City leave?  Hvornår kører toget til Solbyen ?
When will this train arrive in Sun City?  Hvornår ankommer toget til Solbyen ?
A ticket for Sun City, please Må jeg bede om en billet til Solbyen?
Do you have the train's time table? Har du en køreplan?
Bus schedule Køreplan
Excuse me, which train goes to Sun City? Hvilket tog kører til Solbyen?
This one Det er det derovre
Thanks Tak
Don't mention it, have a good trip! Det var så lidt, God tur!
The garage Autoværkstedet
The petrol station Benzintanken
A full tank, please Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
Bike Cykel
Town centre Centrum
Suburb Forstad
It is a city Det er en stor by
It is a village Det er en landsby
A mountain Et bjerg
a lake En sø
The countryside Landet

Loecsen Print