+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Bar


Learn polish - Bar
Learn polish - Bar


English Polish
The bar Bar
Would you like to have a drink? Chcesz się czegoś napić?
To drink Pić
Glass Szklanka
With pleasure Z przyjemnością
What would you like? Co zamawiasz?
What's on offer? Co jest do picia?
There is water or fruit juices Jest woda lub soki
Water Woda
Can you add some ice cubes, please? Proszę dorzucić kostki lodu
Ice cubes Kostki lodu
Chocolate Kakao
Milk Mleko
Tea Herbata
Coffee Kawa
With sugar Z cukrem
With cream Ze śmietanką
Wine Wino
Beer Piwo
A tea please Herbatę proszę
A beer please Piwo proszę
What would you like to drink? Co do picia dla pani?
Two teas please! Dwie herbaty proszę!
Two beers please! Dwa piwa proszę!
Nothing, thanks Nic, dziękuję
Cheers! Na zdrowie!
Can we have the bill please? Poproszę rachunek !
Excuse me, how much do I owe? Ile jestem panu winna?
Twenty euros Dwadzieścia euro
It's on me Pozwól, że ja zapłacę

Loecsen Print