+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Conversation


Learn polish - Conversation
Learn polish - Conversation


English Polish
Hello. How are you? Dzień dobry. Jak się masz?
Hello. I'm fine, thank you Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
Do you speak Polish? Czy mówisz po polsku?
No, I don't speak Polish Nie, nie mówię po polsku
Only a little bit Tylko trochę.
Where do you come from? Skąd jesteś?
What is your nationality? Jaka jest twoja narodowość?
I am English Jestem Angielką
And you, do you live here? A ty, mieszkasz tutaj?
Yes, I live here Tak, mieszkam tu.
My name is Sarah, what's your name? Nazywam się Sarah, a ty?
Julian Julien.
What are you doing here? Co tutaj robisz?
I am on holiday Jestem na wakacjach.
We are on holiday Jesteśmy na wakacjach.
I am on a business trip Jestem tu służbowo
I work here Pracuję tutaj
We work here Pracujemy tutaj
Where are the good places to go out and eat? Gdzie tu można dobrze zjeść?
Is there a museum in the neighbourhood? Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
Where could I get an internet connection? Gdzie mogę skorzystać z internetu?

Loecsen Print